Pingst framtidsvision:
Öppen dialog och nytt ledarskap 

Lennart Edström, styrelseordförande i Pingst FFS.

Nyheter. – Jag vill ha den öppna dialogen, jag vill inte blocka någonstans, inte stoppa någon tanke, säger Lennart Edström, styrelseordförande i Pingst FFS, om den process som tydliggjordes under samfundets rådslag 24–25 maj i Frihamnskyrkan, Göteborg: Ett omtag för framtiden ”för att främja ett gott ledarskap och större delaktighet”, som det beskrivs på rörelsens egen webbsida, pingst.se.

Publicerad Uppdaterad

Lennart Edström talar om en turbulent, svår tid för Pingst sedan den tidigare föreståndaren Daniel Alm avgick i oktober under dramatiska former – något som både Hemmets Vän och andra rapporterat om, och där han själv var tydligt involverad i att hantera krisen. 

Vi ville vara så transparenta som möjligt, och öppnade golvet för alla som ville säga något.

Lennart Edström

– Inför rådslaget kände jag en ovisshet över hur det skulle vara. Men jag måste säga att väl där i Göteborg var känslan väldigt positiv rakt igenom, trots att det var en del svåra frågor som vi samtalade om, fortsätter han.

Den första dagen handlade till stor del om ”formalia”, som Lennart Edström uttrycker det. Pelle Hörnmark, pingstföreståndare under åren 2009–2016, som tillfälligt ersatte Daniel Alm hösten 2023, valdes i stort sett enhälligt till pingstföreståndare under de två åren innan en ny föreståndare ska väljas – allt för att ge rörelsen tid att bearbeta struktur- och ledarfrågor.

Det har talats om ett breddat ledarskap?

– Ja, men det handlade mycket om den pågående process som vi kallar Pingströrelsen och framtiden. Till det hör att vi hade fått in tio motioner i år. Då ska man veta om att vi inte fått in motioner till rådslagen sedan 2014, så det var väldigt roligt att få se det engagemanget. Det är ändå församlingarna som är våra huvudmän.

– Andra dagen var det mer: Vart är vi på väg? Den dagen hade vi satt av en tid på morgonen för att tala om processen kring vår tidigare föreståndares avgång, eftersom det hade funnits en del kritik. Vi ville prata om det, förklara lite hur vi hade gjort och tänkt, säger Lennart Edström.

– Vi ville vara så transparenta som möjligt, och öppnade golvet för alla som ville säga något. Ville man inte ställa frågorna i ett öppet forum uppmanade vi folk att söka upp mig eller vår vice ordförande, Christina Hellström, och ta det öga mot öga.

Var det många som sökte upp er på det sättet?

– Några var det. Men det var så många frågor som ställdes direkt när vi lämnade ordet fritt att jag lämnade över till presidiet, så fick de hålla i frågestunden, medan jag stod kvar uppe på podiet för att försöka svara på frågorna.

Lennart Edström talade vid frågestunden om hur styrelsen varit enig i de beslut som tagits, att en extern utredning av det slag som gjordes varken friar eller fäller, men att förtroendet för Alm efter det som hänt ”gått sönder”. 

Med en skog av gröna röstkort valdes Pelle Hörnmark till ny föreståndare under jubel och applåder.

Pelle Hörnmark, Richard Svensson (Pingst Församling) och Gustaf Nyström (Pingst Ung) lyfte framtidsfrågorna när de presenterade den utvärdering av samfundets dryga 20 år som styrelsen i Pingst FFS tog initativ till i slutet av förra året. De hade även bland annat gjort en enkät bland rörelsens ledare under namnet ”Pingströrelsen och framtiden”. 

– Man kan säga att hela processen kom sig av förra höstens kris. Då restes många frågor kring: Hur är det egentligen? Hur har vi byggt upp vår organisation? Är den optimal, eller kan en person få för mycket makt? Är det obalans i de olika delarna eller är det något vi behöver göra, säger Lennart Edström.

– Vi har sett vad som händer och insett: Vi får inte bara prata om det här och sedan händer ingenting, utan det måste bli konkret vad det är vi kommer fram till. 

– Pelle Hörnmark har under den här tiden besökt mängder av församlingar och också lyssnat in nätverk som exempelvis Pingst Ung: Hur tänker ni? Vad tycker ni? Och vad är det ni vill? Även vi i styrelsen har tyckt och tänkt kring de här frågorna. 

– Det vi vet att vi behöver är att sätta örat mot rälsen och lyssna: Vad är det rörelsen tycker och vad är det rörelsen vill? Och det är vad som gjorts. Det fanns alltså ett ganska stort förarbete bakom beslutet om ett omtag under rådslaget i Frihamnskyrkan. Men allt det här är långt ifrån färdigt, det tar tid. Det måste få ta tid.

Arbetet med omtaget ska ske under det närmaste året – räcker den tiden?

– Det vet jag inte, men vi måste börja någonstans. Man måste vara det vi kallar agil (lättrörlig, smidig, red anm) – anpassningsbar och lyssnande. Jag vill inte säga att den 23 maj nästa år ska allt vara klart, och då får inte fler åsikter någon plats. Det är levande materia, ett levande material, säger han och talar om ett stort antal arbetsgrupper som under året kommer att förbereda förslag till omtag till nästa rådslag 2025. 

– Jag tror att två månader räcker för vissa av frågeställningarna. Medan för andra frågeställningar behöver vi kanske tre år för att bearbeta dessa.

Vi kommer in på de fyra huvudspåren som Pelle Hörnmark presenterade i sitt förslag till omtag:

• Hur stödet till församlingarna ska utformas genom gemensamma resurser, utbildning, teologi och lärjungaträning.

• Hur ledarskapet ska vara uppbyggt framåt, hur det ska breddas och bli mer transparent.

• Hur kopplingen mellan de olika nätverken och församlingarna ska se ut.

• Hur framtidens mission ska utformas: resurser, inriktning, samordning och utveckling av det internationella arbetet. 

– Det speglar väldigt mycket de motioner som hade kommit in och vad dessa lyfte fram, det är bra. Sedan är det inget som säger att det där är klart. Pelle skissar på vad han ser idag, men om det visar sig att vi behöver göra något lite annorlunda måste vi vara flexibla, kommenterar Lennart Edström. 

Under de sommarkonferenser som ligger framför, Nyhemsveckan och Lapplandsveckan, kommer Pingst att tala mycket om nästa generation och om generationsväxlingar – kommer vi att se en annan pingströrelse i framtiden?

– Säger jag att vi kommer att se en annan pingströrelse kommer det att tolkas på 28 olika sätt. Det törs jag inte säga. Men det är klart att vi måste förändra saker som inte är riktigt bra, det måste vi alltid göra.

Pelle Hörnmark avskildes för uppdraget och de församlade omslöt sin nye föreståndare i förböner.

– Även om vi nu skulle hitta en kanonmodell behöver vi förmodligen om två år adaptera, förändra och följa med igen. Det är som jag sade förut: Det är en levande organism. Man måste hela tiden lyssna in, se vad som händer, vara med på förändringar och vara beredd att göra förändringar.

– Men jag är väldigt rädd för att säga saker som jag kan tänka mig låser folk i sitt tänkande. Jag vill inte blocka någonting utan jag vill ha ett fritt tänkande, och så får vi hantera det som det är.

Mer ett öppet samtal?

– Precis, utan begränsningar eller blockeringar. 

Finns det en generation som tar över i Pingst?

– Det tror jag absolut. Vi har Pingst Ung som jag upplever som väldigt ”på”. De har massor av aktiviteter, de har bra input. De har bra tankar och är väldigt driftiga och handlingskraftiga. Det är klart att jag hoppas att de tar steg efter steg, fortsätter han.

– Men de som är Pingst Ung idag kommer att vara medel­ålders om fem, tio år och om ytterligare några år är de som jag – äldre. Då måste det finnas en annan generation av Pingst Ung som kommer underifrån och bär. Det tror jag att det gör, säger Lennart Edström och avslutar med att stryka under vikten av att lyssna och vara öppen för förändringar.

Powered by Labrador CMS