Då lades grunden
för hela samhället

Ledare. Hög tid att återupptäcka pingstens rötter och den kristna trons betydelse för Sverige

Den kristna tron lade grunden för Sveriges samhällsbygge.

Vi har just lämnat pingsthelgen bakom oss, en för sekulariserade svenskar ganska diffus helg. Den kallas ”hänryckningens tid” av dem som minns händelserna i Jerusalem 50 dagar efter påsk, för drygt 2000 år sedan. Då manifesterade sig Guds helige Ande, utlovad av Jesus, och föll över en liten grupp olärda män, lärjungar till Jesus. De fick tala nya språk och proklamerade hoppets budskap. Efter den första pingstens omskakande händelser såddes ett frö till människors och nationers förvandling, vars effekter blev ringar på vattnet när hela världshistorien successivt skrevs om. 

Idag är pingstdagens upplevelser av Anden en tämligen okänd verklighet för de flesta svenskar. Den lilla lärjungagrupp som mötte Jesus efter hans uppståndelse från döden hade uppmanats att stanna i Jerusalem och invänta uppfyllelsen av Anden.

Den som minns sin historia vet att i Norden var våra samhällen bland annat präglade av vikingatidens erövringar och internationella influenser från 800-talet efter Kristus. Men dessa vikingar inte bara skövlade hela samhällen och länder under sina färder, de förde tillbaka influenser av en helt ny kristen livsföring som de mött under sina vikingafärder. I spåren av vikingatiden växte nya samhällen fram, där bland annat munkar och nunnor etablerade den kristna trons etiska principer till vårt land.

Successivt byggdes vårt land från dessa etiska rötter och formade sjukvård, socialtjänst, skolundervisning, universitet, företagande och industrietableringar.

När vi idag möter så mycket av fientlighet i samhället mot de kristna värderingarna är det viktigt att påminna sig, att det var den kristna tron som lade grunden för Sverige.

Om inte munkar och nunnor hade fått odla den kultur som har sina rötter i kristen tro och etik, hade vi knappast haft några av de bärande institutioner som gjort Sverige så framgångsrikt. 

Sekulariserade svenskar idag har dåliga kunskaper om vad som verkligen byggde vårt lands välstånd.

Från klosterlivet spreds kunskaper i medicin, sjukvård, trädgårdshantering, skolundervisning och de första stegen till det skrivna ordet, som utvecklades till boktryckarkonsten och gjorde Bibeln tillgänglig för gemene man. Innan dess fick människor i kyrkan nöja sig med de bibliska bilderna i kyrktaken för att förstå den bibliska berättelsen.

När samhällen skapades med ”kyrkan mitt i byn”, blev den inte bara navet i förmedlingen av den kristna tron utan också mötesplatsen för det mesta av nyhetsförmedling.

Från denna miljö växte hantverkandet, företagen och industrin fram i olika fåror. 1800-talets väckelserörelser lade grunden till demokratin, rösträtten och ledde också till att sociala institutioner som värnade lag och rätt fördjupades.

Även om den kristna trons etablering och utbredning gick i vågor och det fanns tider av korruption och avfall, hittade nya rännilar av friskt vatten fram, så att samhällen kunde blomstra. Sett i backspegeln är det mer eller mindre omöjligt att tänka bort den kristna trons grunder för samhällsutvecklingen, även om många sekulariserade svenskar idag har dåliga kunskaper om vad som verkligen byggde vårt lands välstånd.

Det är dags att återupptäcka dessa strömningar, som har sitt ursprung i händelserna i Jerusalem den första pingstdagen då de goda nyheterna började förkunnas, inspirerade av den helige Ande.

Vi begår intellektuellt självmord om vi vänder ryggen åt hela den bildningskultur som började spira och satte sina avtryck hos människor och nationer efter den första pingsten. Det är hög tid att både återupptäcka dessa rötter och ödmjuka oss inför det faktum att här lades en grund för hela samhällsbygget.

Powered by Labrador CMS