”Mission handlar om långsiktighet och trohet”

– I Bangladesh har vi haft ett långt utvecklingsarbete under många år. Det finns så kallade ”community groups”, som samlar människor och ger dem verktyg för att klara livet, säger Daniel Råsberg, missionsideolog på Evangeliska Frikyrkan.

Nyheter. SIDA ser just nu över biståndet som förmedlas genom svenska organisationer. Samtidigt öppnar man för att stöd ska kunna förmedlas genom en ny civilsamhällesstrategi via olika organisationer och då inte bara inom Sverige. För Hemmets Vän berättar Daniel Råsberg, missionsideolog på Evangeliska Frikyrkan, hur detta kommer att påverka rörelsens missionsbudget och vad han tycker är viktigt att lyfta fram när det gäller mission.

Publicerad Uppdaterad

Den 27 maj 2024 stängde SIDA intresseanmälan från civilsamhällesorganisationer för partnerskap. Man har fått in ett mycket stort antal intresseanmälningar. Just nu har SIDA samarbete med 17 svenska partnerskapsorganisationer. En av dessa organisationer är Svenska Missionsrådet och därifrån fördelas sedan medel till olika kyrkliga organisationer, som exempelvis Evangeliska Frikyrkan. 

– Det SIDA-finansierade biståndet, som det ser ut idag kommer att förändras, förklarar Daniel. Alla avtal är uppsagda fram till 2025. Exakt vad det kommer att innebära vet vi faktiskt inte. Politiker och SIDA säger lite olika saker. Självklart är det viktigt att nämna att vi är delaktiga och via Svenska Missionsrådet kommer att söka medel framöver. Dock har vi ingen aning om hur det kommer att gå.

Insamlade medel störst

– Av de 52 miljoner som samlats in i Evangeliska Frikyrkan under 2023 kommer ungefär nio miljoner från SIDA. Men det är inte så att vi är beroende av dem. Den största delen är ju fortfarande insamlade medel. 

– Det som varit bra är att denna extra finansiering på många sätt har hjälpt oss att uträtta saker som vi annars inte kunnat göra, till exempel att hjälpa våra partners att få mer kunskap, samordna och låta partners få möta varandra. Sådant kan vi nu gå miste om. Vi har svårt att själva få loss den typen av medel. Jag har svårt att se att rörelsen steppar upp i detta. Insamlade medel och projekt ligger på ungefär samma summor som då jag arbetade med insamling 2013. 

Får man mer engagemang om man står helt oberoende?

– Det kan vara så att man för­litar sig på staten och inte motiveras att ge. Men jag är inte säker. Det finns många faktorer som påverkar människors engagemang. När vi till exempel har jobbat med insamlingar till Ukraina har det funnits ett jättestöd. Då finns det resurser.

Framgångsrecept i mission

Daniel Råsberg vill betona att missionsarbete handlar om långsiktighet. 

– Det är viktigt att säga att när man pratar om mission som ger resultat handlar det om frukten av 20, 30, 50 eller 60 år av troget givande och troget arbete. Om man ska förändra på riktigt, då går man inte in endast för tre år, som är en projektcykel i SIDA-världen. Då måste man satsa för lång tid framåt. Detta präglar flera missioner, inklusive Pingströrelsen. När man är där så är man där. Det handlar om långsiktighet. 

Daniel Råsberg är missionsideolog på Evangeliska Frikyrkan.

Vi ska komma ihåg att missionen inte ser ut som på 1930-talet, då stora delar av världen var onådd. Idag finns starka och stora kyrkor på många håll. Därför måste vi kroka arm med varandra.

Daniel Råsberg

– Det var roligt när vi satt tillsammans med flera andra aktörer på Svenska Missionsrådet en gång och de frågade: ”Hur många av er har partnerrelationer som är längre än femtio år?” Då reste sig mer än hälften upp. ”Är det några här som har relationer längre än ett hundra år?” Då reste sig cirka 15 procent. Det är långsiktiga relationer som gör att vi kan verka och verkligen göra skillnad. Inte minst när det gäller pionjärmission. 

– Jag hörde Bijoy Koshi, en indisk ledare som idag jobbar i Thailand, han sa att ”västerländskt tänkande är i hög grad präglat av resultat och siffror. Men för att man ska kunna få det, behöver man vara trogen under lång tid.” Troheten är kanske en viktigare kvalitet i mission än någonting annat. 

Mikrokreditprojekt

– Tittar man på Bangladesh har vi haft ett långt utvecklings- arbete under många år. Det finns så kallade ”community groups”, ”antitrafficking groups”, som samlar människor och ger dem verktyg för att klara livet. Tonårsflickor får till exempel lära sig om sina rättigheter och sedan bevakar de att deras vänner inte blir bortgifta. De uppmuntras till studier. Man hjälper varandra att se vad varje individ kan lyckas med. Även med enkelt företagande. Detta förändrar samhället från grunden.

– Under många år har vi stöttat ett mikrokreditprojekt i Bangladesh. Idag går det runt av sig själv. Det handlar alltså om pengar vi satsat och som nu fortsätter att bära frukt. Kvinnor som får ett lån och sedan betalar tillbaka. Idag berör det över 20 000 kvinnor. Vi pratade med en ung kvinna som växt upp under väldigt svåra förhållanden. Hon hade fått lära sig sy av en kvinna och blev tipsad om ett mikrokreditprojekt. Hon kunde låna pengar och köpa en symaskin som hon sedan betalade av. Idag har hon sex anställda och på detta sätt kan ännu fler försörja sig själva. Detta är mission på riktigt, den är samhällsförändrande. 

Positiv utveckling bland romer

I Surcin, tio kilometer väster om Belgrad, slutförde 2005 bara 20 procent av de romska barnen sin skolgång. Idag går alla romska barn i skolan. 95 procent av dem avslutar sin gymnasieutbildning. Samhället har förändrats. Och det gäller inte bara skolbildningen. Föräldrar får hopp. Här har kyrkan har varit aktiv och många har kommit till tro. 

Det är långsiktiga relationer som gör att vi kan verka och verkligen göra skillnad. Inte minst när det gäller pionjärmission.

Daniel Råsberg

– Romerna har fått ett annat värde, de är älskade av någon, först och främst av Gud. Det är en väldigt viktig aspekt. Därför har kyrkan också ett mervärde. Det handlar inte bara om det fysiska utan också om livets mening. 

– Det sociala påverkar det evangeliska och det evangeliska påverkar det sociala. Det blir väldigt påtagligt. Man lever i gränslandet.

Vi måste kroka arm

Daniel, som själv varit missionär i Serbien med sin familj 2008 – 2013, är tacksam för att det i Sverige finns så fantastiskt duktiga människor med många gåvor som kan göra skillnad. Men han menar att Sveriges partners i missionsländerna också är väldigt duktiga. Man måste gå i takt med dem. 

– Vi ska inte tro att vi är förmer än dem. För mig är detta mycket viktigt. Vi ska komma ihåg att missionen inte ser ut som på 1930-talet, då stora delar av världen var onådd. Idag finns starka och stora kyrkor på många håll. Därför måste vi kroka arm med varandra. 

Powered by Labrador CMS