Jonas Lund, pastor i Tibro: ”Bryt gamla mönster”

Jonas Lund, pastor i Tibro Equmeniaförsamling är aktuell med boken ”Kasta nätet på andra sidan – nya vägar för en modig kyrka”, Marcus Förlag. Det blir bokrelease under Hönökonferensen.

Nyheter. Jonas Lund, pastor i Tibro Equmeniaförsamling, är en av huvudtalarna på årets Hönökonferens. Lagom till konferensen släpper han sin bok Kasta nätet på andra sidan – nya vägar för en modig kyrka. ”Jag ber och hoppas att den ska få bli till teoretisk och praktisk hjälp i hantverksarbetet som det är att förändra och förnya lokala församlingar,” säger Jonas.

Publicerad

Under året har Jonas jobbat med boken som är skriven för att ge hopp, riktning och tankar för alla som läser den.

– Min stora dröm och passion är att få hjälpa församlingar att komma vidare, berättar Jonas. Det är en bok som inte bara ställer frågor men som jag hoppas också kan ge berättelser och vägar framåt. Det handlar om hur hantverket kan se ut i lokala församlingar idag. Vilka utmaningar står man inför? Vilka lösningar är möjliga för den som vågar? Kanske att våga bryta de gamla mönstren som ”så har vi aldrig gjort”. Mycket är erfarenheter från mitt eget liv som pastor. Det är en praktisk bok som jag hoppas kan vara till hjälp i församlingsarbetet. Den innehåller också samtalsfrågor. Min förhoppning är att den ska bli till hopp och hjälp i lokala församlingar. 

Vad har du för förväntningar inför årets Hönökonferens?

– Det känns kul och är samtidigt ett stort förtroende att få vara med som talare. Jag känner en stor ödmjukhet. Samtidigt är det också en vånda när man ska vara ett språkrör för evangeliet och Jesus under en hel vecka. Man lever med uppdraget från det man får frågan och fram tills det är dags. Det är en förväntan inför uppgiften. 

Är du något speciellt budskap du vill förmedla?

– Jag har en bön och längtan att Jesus ska få ta plats i alla utrymmen av våra liv. Jag tror att det som ligger framför oss är bättre än det som varit. Min undervisning kommer att handla om att det går att få ännu mer av Guds rike när vi hänger oss åt honom. Jag kommer att tala om ledarskap, om drömmar och visioner, om tända hjärtan, om att försonas med sig själv och med Gud. Kanske finns det saker som skaver i oss som gör att vi inte kan komma vidare?

Man måste få hjälp att se och lära. Att hitta ett vardagsliv med Jesus. Att den helige Ande får tala och verka in i livet.

Jonas Lund

Kan du utveckla mer vad du vill förmedla när det gäller ledarskap?

– Det finns ett stort behov idag av ledarskap och ledare. Samtidigt är det en utsatt position att vara ledare, inte minst inom församlingar och Guds rike. Det är en ständig lockelse när man är på estraden och hamnar i fokus. Man är i ett utsatt läge. Jag vill tala om att leda sig själv. 

Kärleksfull och stöttande

– Vi har senaste tiden sett ledare som faller. Som blir exempel för oss andra på hur det kan gå när vi inte bevarar oss själva. Därför behöver vi en omgivning som är kärleksfull och stöttande, men också får mandat att ställa frågor in i våra liv. Vi behöver veta var vi har våra svagheter, så att vi får hjälp att hantera dem. Vi är alla människor som kämpar med saker och ting. Jag skulle vilja komma åt detta, inte bara när det handlar om ledare men även människan över lag och frestelser som finns. Att kunna hantera viskningar som inte är sanna. 

Hur förbereder du dig för Hönökonferensen?

– När jag fick frågan satte det i gång en process. Min bön och längtan är att det man delar ska få vara profetiskt. Att det ska få tala in i vår samtid och ge riktning, hopp, tröst och kraft och tro till veckan, men också till den plats och den vardag som man sen kommer till. Jag lever i en ständig bön att få bli använd på detta sätt. Att Han ska få bli större och jag bli mindre. Att våga ta i de här frågorna som jag känner är min kallelse att tala om. Kanske ämnen som kan vara brännande. Det är viktigt att göra det med rätt intentioner och hitta tonen. När jag träffar konferensledningen och de andra som ska medverka börjar vi se en linje. Men jag måste ändå göra jobbet och förberedelserna själv i mötet med Jesus. 

Det är inte alltid de självklara i Guds rike som Gud väljer och kallar.

Jonas Lund

Har du några tips till unga förkunnare?

– Det är viktigt att omge sig med människor som man har förtroende för. Som kan vara uppriktiga, ge kärlek och feedback. Och som inte väjer för att ställa de svåra frågorna. Det behöver man, speciellt om man kommer ut som ung, kanske nyexaminerad från en utbildning. Man kan komma till en plats med olika åsikter och förväntningar på hur en pastor ska vara. Det gäller att hitta ett sätt att hålla mitt i bruset. 

– Man behöver hitta rytmen under en vecka, en månad och under ett år. Det måste bli ett arbete som håller i längden, det måste finnas en professionalitet. Man ska också ställa krav på sin arbetsgivare att få hjälp med detta. Det kan man inte själv hantera på sin första tjänst. Mentorskap är viktigt. 

Man måste få hjälp att se och lära. Att hitta ett vardagsliv med Jesus. Att den helige Ande får tala och verka in i livet.

– Det behövs ledare, bra ledare. Ledare som är närvarande och som har en kallelse att vara där. Det är en sorg för mig att många i min generation, i 35 – 45 årsåldern, redan har försvunnit. Flera har blivit brända av olika anledningar. Vi behöver lära oss av det och ta ansvar. Jag tror inte det handlar om att kallelsen är död. Det handlar i stället om att man har mött saker som inte fun-gerat i praktiken; kanske i familje- livet eller när det gäller drömmar och längtan om den plats man ska finnas på. Som rörelse och samfund behöver vi ta ansvar för detta. 

Oväntade hjältar

I en predikan den 16 juni 2024 talade Jonas om oväntade hjältar utifrån berättelsen om brödundret med pojken som hade med sig fem bröd och två fiskar och gav dessa till Jesus. 

– Det är inte alltid de självklara i Guds rike som Gud väljer och kallar, förklarar Jonas. En ung kille valde att ge upp sin egen matsäck som hans mamma hade skickat med. Han bad Jesus välsigna det han hade, om det kunde hjälpa någon annan. Det här är ett underbart exempel på hur Gud kan ta sådant som i våra ögon kan se obetydligt ut och göra till något som blir så otroligt välsignat. Vi kan bli använda mer än vad vi tror och tänker om oss själva, om vi låter det vi har gå till Herren. Andreas nämns tidigare i Bibeln som bara en bror till Simon Petrus, men nu vågar han kliva fram och lyfta fram en ung kille. Vi behöver den här typen av ledarskap som tar vara på unga ledare och förmågor.

Kort om Jonas

Jonas Lund är pastor och församlingsföreståndare i Equmenia-kyrkan i Tibro sedan januari 2018. 

Han är trebarnspappa och gift med Julia. 

Ursprungligen kommer han från Kil i Värmland.

Har tre bröder, varav två också är pastorer. 

Efter fyra år som ungdomsledare i Bankeryds Missionskyrka upplevde han en kallelse till pastor och utbildade sig på Korteboskolan. 

Jonas har tidigare varit föreståndare under sju år i Värne Allianskyrka utanför Eksjö, då han även reste som förkunnare. 

Aktuell med boken ”Kasta nätet på andra sidan – nya vägar för en modig kyrka”, som har bokrelease under Hönkonferensen.

Vad händer annars i församlingen i Tibro?

– Vi jobbar på med vårt arbete att vara övergångsstället mellan samhällets nöd och Jesu nåd, bland annat genom vårt diakonala arbete. Vi arbetar hela tiden med att utveckla det och hjälpa människor att inte stanna upp. Att vi vågar förkunna att livets bröd är viktigare än det andra brödet vi ger. 

Vi har ett årstema, ”Bli kvar”, utifrån bibelordet i Johannes 15:4, Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter på vinstocken, kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig. Utmaningen är att skapa verklig vänskap så att man känner sig sedd och efterfrågad. 

– Vi försöker att hitta spåret med samhället, vi krokar arm med dem som vill utveckling. Till hösten hoppas vi att komma ut till skolorna med berättelser om tre människor som tidigare levt i psykisk ohälsa, kriminalitet och missbruk men lyckats lämna detta med Jesu hjälp. Det handlar om att hjälpa samhället i en utmanande tid. Vi har också Alphakurser.

– I vintras arrangerade vi en mötesvecka. Vi ville testa och se om man kunde samla människor och det kunde vi. Vi ska göra det igen nästa vår. 

Powered by Labrador CMS