Svensk flagga sedan 1562

Kronprinsessfamiljen åker kortege från kungliga slottet till nationaldagsfirandet på Sollidenscenen på Skansen.

Vardag. Det var Erik XIV, son till Gustav Vasa och kung efter honom, som 1562 presenterade den första föreskriften om hur Sveriges flagga skulle se ut. Idag är den en självklar landssymbol, inte minst sedan 6 juni fick status som nationaldag 1983.

Publicerad

Man kan säga att flaggans färger och utseende växte fram parallellt med kristendomens allt starkare ställning i det nya landet Sverige.

Men det fanns konkurrenter om statsflaggan och inga fastställda regler om hur den skulle se ut.

Det ändrade den symbolintresserade Erik XIV på. 

Han avgjorde att från och med nu var det blå botten med gult kors som gällde.

Svenska flaggans dag

Erik var även med och formade de svenska landskapsvapnen. Han var också pådrivande för att behålla den svenska symbolen i riksvapnet med tre kronor. Den hade sina rötter i kung Magnus Erikssons tid (1316-1374) som då symboliserade Sverige, Norge och Skåne.

Idag lever symbolen kvar exempelvis i hockeylaget Tre kronor.

Det dröjde innan vi fick en riktig nationaldag. Då, 1983, hade de allra flesta länder sedan länge en sådan. Norge, inte minst, som fick sin syttende maj 1905, efter upplösningen av unionen Sverige – Norge. Började fira året efter.

Varför just den 6 juni? Jo, därför att Gustav Vasa valdes till kung 6 juni 1523 vid ett riksmöte i Strängnäs.

Världskriget kom emellan men 1916 var det dags för den första ”Svenska flaggans dag” som höll i sig i 67 år. En av pådrivarna för flaggdagen var Skansens upphovsman Artur Hazelius. Landstormsrörelsen drev också på.

Röd dag

Sedan 2005 är nationaldagen röd dag i almanackan och officiell helgdag. Den dag som istället fick stryka på foten som ledig dag blev annandag pingst.

Bytet var inte okontroversiellt när det skedde. Många av de kyrkligt engagerade tyckte att det var ofint att förminska betydelsen av pingst, som är en av kristenhetens stora helger.

Men nu är det som det är och facket förhandlade fram ekonomisk ersättning för den något mindre ledigheten, eftersom 6 juni ibland infaller på en helgdag. Annandag pingst var ju alltid ledig måndag.

Firar kung och frihet

Varför just den 6 juni? Jo, därför att Gustav Vasa valdes till kung 6 juni 1523 vid ett riksmöte i Strängnäs. 

Dessutom skrevs 1809 års viktiga regeringsform under den 6 juni. Kungliga enväldet avskaffades och mer makt fördes över till riksdagen. Regeringsformen lyfte även fram den viktiga tryckfriheten. 1974 års modernare grundlag ersatte senare 1809 års regeringsform.

Svenska flaggans dag

Lite klurigt alltså att nationaldagen firas dels för att vi fick en tämligen enväldig kung, dels för att kungliga enväldet avskaffades.

Nationaldagen är numera en dag då många nysvenskar får sitt medborgarskap. Det brukar vara folklig och festlig stämning i kommunhus och rådhus när de nya medborgarna får sina bevis.

Powered by Labrador CMS