”Vi måste få nya människor att hitta till kyrkan”

– Om kyrkan är tyst kommer människor inte att få höra evangeliet. Jag tror det behöver bli ett verkligt möte med dem som söker, att det blir seriösa frågor och samtal, där man får tycka olika. Och då är Alphakursen det bästa redskap vi har, säger Sam Wohlin pingstpastor i Karlstad. Bilden är tagen i ett annat sammanhang.

Livsstil. Under senaste året har Sam Wohlin sett hur många utanför kyrkan varit intresserade av evangeliet, både i Sverige och under de missionsresor han gjort. Och han har blivit berörd av hur människor hittat hem till Gud. Samtidigt tycker han att kyrkan har fastnat i andrahandsfrågor. ”Vi måste engagera fler för att nya människor ska hitta till kyrkan. Fler behövs för att hjälpa till.” 

Publicerad Uppdaterad

Sam berättar att man har ett fantastiskt år bakom sig då man haft tre Alphakurser.

– Hösten 2023 anmälde sig sextio personer till vår Alphakurs. Det var så häftigt att se. Några av våra ungdomar i kyrkan gjorde ett enormt jobb och fick med sig sina kompisar, de blev trettio ungdomar. Jag har aldrig varit med om något liknande förut. Det kom även en hel del andra, andliga sökare och även några av våra egna medlemmar.

– Vi hade en vuxen Alpha och en Alpha Youth samtidigt. Alla gick inte hela kursen, några hoppade av, som det alltid blir. Men det var fantastiskt att det kom så många. Först hade vi en gemensam måltid, sen delade vi upp oss i två grupper för att se filmerna och ha samtal och bön.

– Detta har gjort att det kommit många fler ungdomar till vår kyrka under det senaste året. Det samlas fler på våra ungdomssamlingar. Vår ungdomspastor Lukas Olsson startade upp ungdomsmöten dit många ungdomar kom, inte bara från vår kyrka. Helt plötsligt kunde det vara ett hundratal ungdomar i kyrkan. Ungdomar har kommit till tro. Nu har vi börjat döpa ett gäng, vilket är roligt.

Två kurser under våren

Under våren hade man ytterligare två Alpha-kurser, en i Karlstad och en i Molkom, några mil utanför. Sammanlagt cirka sextio personer.

– Vi hade en fin kurs inne i stan, en mer internationell grupp. Bland annat fanns en afrikansk grupp, därför hade vi Alphakurs både på engelska och svenska. De flesta var mellan 30 och 50, men även några pensionärer.

Vi måste hitta varandra och våga bjuda in till en Alphakurs. Om man inte vågar vara ledare kan man åtminstone vara med och hjälpa till. Kanske laga mat eller delta i samtal. Eller ansvara för att visa filmerna. Vi måste engagera fler för att nya människor ska hitta in i kyrkan. Fler behövs för att hjälpa till.

Sam Wohlin

– Kursen i Molkom var Malina Arp huvudansvarig för. Vi var med och stöttade. Det var jättespännande. Alla som anmälde sig var sökare och inte kyrkvana. Vi hade fina samtal med möjlighet till bön och förbön. Det fanns en stor öppenhet för Gud och tron på Jesus.

– En av dem som deltog sa efter ett besök i vår kyrka: ”Jag inser att jag har längtat efter Gud i hela mitt liv”. Det där tog tag i mig. Flera finns som varit i nyandlighet och som nu söker i kristen tro.

Bygga broar

Sam poängterar att det finns ett forum i kyrkan att prata om livsfrågor, något som fler och fler är intresserade av i dessa oroliga tider. Men han menar att broarna mellan vanliga svenskar, sökare och kyrkan är alldeles för svaga och måste byggas starkare.

– Vi måste hitta varandra och våga bjuda in till en Alphakurs. Om man inte vågar vara ledare kan man åtminstone vara med och hjälpa till. Kanske laga mat eller delta i samtal. Eller ansvara för att visa filmerna. Vi måste engagera fler för att nya människor ska hitta in i kyrkan. Fler behövs för att hjälpa till.

– Det som varit häftigt för mig under senaste året är att jag har fått möta så många människor utanför kyrkan som är intresserade av evangeliet, både på mina missionsresor men också hemma i Sverige. Jag blir så berörd när människor hittar hem till Gud. Det är så starkt. Den kristna tron är inte en intressant sak att fundera på; det är verkligen frälsning, det är hopp och det är ett liv.

Bryta fromhetsvallen

Den 23 juni skrev Sam en debattartikel som fått stor spridning i sociala medier. Han frågar sig varför kyrkan blivit så upptagen av andrahandsfrågor.

– Svensk kristenhet över lag har blivit för olik Apostlagärningarna. Vi har för mycket föreningsverksamhet och för lite av det som Paulus och de första kristna gjorde. Vi måste kunna möta nya människor, tala om Gud och be för människor. Sedan leda dem till Gud, döpa, grunda församlingar och träna ledare. Det har blivit något av en introvert kristendom som bara tar hand om och vårdar sina egna medlemmar. Men i ett sekulärt samhälle fungerar inte det. Vi måste bryta fromhetsvallen, som evangelisten John Hedlund uttryckte sig. Men det är få som gör det.

Vi behöver umgås med människor utanför kyrkan, inte med bara våra vänner i församlingen. Och inte bara prata om jobb, väder och vind. Tala om Gud!

Sam Wohlin

– Vi behöver umgås med människor utanför kyrkan, inte med bara våra vänner i församlingen. Och inte bara prata om jobb, väder och vind. Tala om Gud! Naturligtvis vill inte alla det, men hitta dem som vill. Kampanjer och konferenser är också bra. Sebastian Stakset bryter vallen med sina initiativ.

Varför har ingen berättat?

– En kvinna som kom från ett liv i nyandlighet sa: ”Varför har ingen berättat för mig om Jesus tidigare? Jag som var så förlorad. Varför har ingen delat evangeliet med mig?”

Jag har själv mött flera personer i 30 årsåldern som säger att detta var första gången som de träffat en pastor.

– Om kyrkan är tyst kommer människor inte att få höra evangeliet. Jag tror det behöver bli ett verkligt möte med dem som söker, att det blir seriösa frågor och samtal, där man får tycka olika. Och då är Alphakursen det bästa redskap vi har.

– Jag önskar att det fanns en fortsättning på Alpha. Det saknar jag. Vi skulle behöva åtminstone en termin till med lika bra material.

 

Powered by Labrador CMS