Chefredaktör Åke Hällzon: Därför tilltar trenden med kristaller och mineraler just nu

Kristalltrenden visar hur öppna många människor är inför en verklighet bortom det synliga. De dyrkar stenar och tillskriver dem gudaliknande egenskaper.

Kommentar. Kan vi visa på handfast andlig närvaro genom livet, hur Gud faktiskt är både ingripande och konkret genom kristen tro – i motsats till färgade stenar – då kommer nästa generation hitta till kyrkan.

Publicerad Uppdaterad

För någon generation sedan var tron given och mer eller mindre gemensam för alla. För varje del av livet fanns kristna traditioner som ett sätt att uttrycka tacksamhet och vördnad inför livets gång. Det var till församlingen man gick för att tacka när barn fötts, när vuxenlivet stod för dörren, vid giftemål, åldrande och död. Dessa tillfällen var ett sätt att uttrycka ett beroende av något eller någon som upprätthöll livets eller samhällets okränkbarhet. Ett tack till Gud för livsvillkoren. Förundran över Guds helighet och närhet var stark genom livet. Gud gick med, genom allt. 

På 1990-talet händer något. Andra aktörer uppträder plötligt på den andliga arenan. Inför millennieskiftet visade undersökningar att fler svenskar tror på reinkarnation än på Gud. New Age-anhängarnas tal om kristaller och energier blir rumsrent. 

I takt med att pengar blir nästintill gratis under 2000-talet, kostnaden för bostadslån tickade taktfast mot noll, gick New Age-vurmen i en sorts dvala. Flum passade inte in när boendet skulle bli ”ljust och fräscht”.

Tills nu. Samtidigt som lågkonjunkturen slår till rusar försäljningen av mineraler. Männi­skor söker tröst och vägledning i en svår tid. 

Importen av kristaller och färgade stenar har mer än fyrdubblats i värde sedan 2018. I ett reportage i Dagens Nyheter i veckan berättas om hur importen av mineral ämnade för konsumentmarknaden ökar för varje år. I städernas kristallbutiker flockas unga kvinnor för att handla ”magiska stenar”. 

De färgglada stenarna tillskrivs ”vibrationer” och olika ”energier”. Tankemönstret hos köparna kan beskrivas så här: Stenarna sägs ha skapats av jordens vibrationer. Enenergin från vibrationerna finns kvar inuti stenarna. Den som omger sig med de slipade kristallerna får del av energin. 

I verkligheten uppstår saltkristaller genom att vatten avdunstar från en salthaltig vätska och bergkristaller är resultatet av flytande stenmassa från jordens inre som vid någon tidpunkt hastigt kylts ned.

Den nygamla New Age-trenden är alltså tillbaka, denna gång paketerad som en sorts hälsofrämjande och upplyftande egoboost med hjälp av kulörta mineraler. Kristallbutiks­innehavare och kristallsidor på internet hävdar att stenarna kan bota åkommor och ge goda energier för olika områden i livet: mer pengar, kärlek, hälsa och koncentration. 

Hur märklig den än ter sig för en kristen, visar kristalltrenden hur öppna många människor är inför en verklighet bortom det synliga. De dyrkar stenar och tillskriver dem gudaliknande egenskaper. 

Vi som är kyrkan behöver mer än någonsin berätta för den unga generationen om verklig kraft: Jesu kärlek och den helige Andes hjälp. Kan vi visa på handfast andlig närvaro genom livet, hur Gud faktiskt är både ingripande och konkret genom kristen tro – i motsats till färgade stenar – då kommer nästa generation hitta till kyrkan. Tänk så förvånade de kommer bli. 

Powered by Labrador CMS