Oviss framtid för Svenska Akademiens ordbok

Christian Mattsson, redaktionschef, och Bo-A Wendt, biträdande huvudredaktör, på redaktionen för Svenska Akademiens ordbok i Lund.

Kultur. Efter 140 år är Svenska Akademiens ordbok fullbordad – och en sjuårig uppdatering redan inledd. Men vad händer sedan? Svenska Akademien vill lämna ifrån sig ansvaret till staten.

Publicerad

Resultatet av 140 års arbete med Svenska Akademiens ordbok, SAOB, finns nu publicerat på nätet, tillgänglig gratis.

När Svenska Akademien den 15 maj firar den färdiga ordboken, bland annat med en särskild jubileumsbok, har arbetet med uppdateringen redan inletts.

Ord i de tidiga banden har fått nya betydelser varav vissa till och med hunnit bli föråldrade. ”Antenn” förklaras exempelvis som ”hornlika organ som utgå från insekternas hufvud” i en artikel från 1900.

– Det fanns inte ens radioantenner då det skrevs in i ordboken, säger Mats Malm, Svenska Akademiens ständige sekreterare.

 Vid sidan av det rent språkliga görs materialet om på webben för att det ska bli mer lättillgängligt.

– Det är en unik klenod det här. Det finns egentligen bara tre jämförbara ordböcker: den tyska, den engelska och den nederländska och de är mycket större språk än svenska. I hög grad har de betalats genom offentliga medel, säger Mats Malm.

Fakta: Svenska Akademiens ordbok

”Öxla” (fortplanta, föröka sig) blev det sista ordet som förklaras i en egen artikel i den historiska ordboken över det svenska språket. I tryckt version omfattar den 39 böcker som mäter cirka 2 meter i bokhyllan. Den pågående uppdateringen görs framför allt från bokstaven a till och med r men nyord läggs in på alla bokstäver.

Bokstaven s sysselsatte ordboksredaktionen i hela 40 år. S är visserligen den initialbokstav som har flest ord i svenskan men under den här perioden, mellan tidigt 1960-tal till 2002, beskrevs också orden särskilt noggrant.

 Till uppdateringen finns nu 100 miljoner kronor som beräknas räcka till 2030. Det betyder dock inte att allt arbete hinner bli klart till dess, framhåller Christian Mattson, ordbokens redaktionschef.

Hela driften

Länge finansierades ordboken med intäkter från Post- och Inrikestidningar, ett avgiftssystem som nu är nedlagt. Uppdateringen täcks till hälften av bidrag från Helge Ax:son Johnsons stiftelse, Svenska litteratursällskapet i Finland, Vitterhetsakademien och Riksbankens Jubileumsfond. Resten står Svenska Akademien för.

Men ”i god tid” före 2030 tänker Akademien ”erbjuda staten att ta över hela driften” enligt Mats Malm. Akademien fortsätter inte arbetet med SAOB utan koncentrerar sig i stället på Svensk ordbok och Svenska Akademiens ordlista.

– En historisk ordbok blir aldrig inaktuell men den förlorar förstås samtidskontakten efter hand. Man får hoppas att den drivs vidare, säger Mats Malm.

”Mycket kompetens”

Men när hela alfabetet är genomgånget och uppdaterat, hur mycket återstår egentligen?

Om man vill ha hela ordboken på samma nivå som ”Ö” finns det hur mycket jobb som helst kvar att göra. För bokstaven ”A” tar man bara hänsyn till språkets utveckling till 1893, säger Christian Mattsson.

Det viktigaste är att arbetet fortsätter direkt, man förlorar enormt mycket kompetens om man lägger ner det nu.

Powered by Labrador CMS