Henrik Mjörnell: ”Lär
unga att tänka kritiskt”

Henrik Mjörnell är pastor i Pingstkyrkan i Vaggeryd.

Kultur. I en tid när evolutionsteorin nästan inte får ifrågasättas av statliga myndigheter tycker pingstpastor Henrik Mjörnell det är viktigt att kunna tänka kritiskt även på detta område och öppna upp för samtal om frågor som har med skapelse att göra. Detta eftersom frågorna intresserar många, speciellt ungdomar. ”Det viktiga är att lyfta fram det här samtalet. Många ungdomar har inte fått resonera så mycket om tro och vetenskap i kyrkan.”

Publicerad

Enligt Kristna Friskolerådet har Skolinspektionen sedan januari gjort 24 oanmälda inspektioner på kristna friskolor. Man frågar särskilt om hur skolorna undervisar när det gäller evolutionsteorin.

Mariaskolan i Umeå fick i mitten av maj ett nedslag för sin undervisning om evolutionsteorin. Rektor har nu belagts med vite på 300 000 kronor att betala senast 16 augusti. Skolinspektionen skriver bland annat att man måste ”upphöra med att framställa ovetenskapliga ifrågasättanden av evolutionsteorin eller jordens ålder som vetenskapliga”. 

Pingstpastor Henrik Mjörnell förstår varför Skolverket agerat som man gjort mot Mariaskolan i Umeå eftersom skolväsendet och det västerländska tänkandet är präglat av naturalismen. Han menar att det inte är lätt att nå varandra. 

Pingstpastor Henrik Mjörnell använder en enkel illustration med stenar som ligger på varandra för att förklara skapelseperspektivet för barn. Han frågar om stenarna hamnat där av sig själva eller om någon har lagt dem så, och noterar att till och med barnen säger att någon måste ha lagt dem så.

– Det handlar ju grundläggande om huruvida man får tänka kritiskt, även när det gäller frågorna om skapelse och vetenskap. Det uppmuntras inom nästan alla områden, dock inte beträffande evolutionsteorin. Vi måste tränas i församlingssammanhang att kunna ifrågasätta, utmana de tankar som finns i samhället. Det kan finnas flera sätta att tänka. 

– Jag märker en skillnad mellan generationerna. De äldre är vana att sitta på en gudstjänst och lyssna, men de är inte så vana att argumentera och prata. De yngre är mer inställda på att diskutera, de är tränade från skolan att tänka kritiskt.

Skapelsetroende

Henrik är själv skapelsetroende och tror på Bibelns skapelse- berättelse eftersom han menar att det finns vetenskapligt stöd för den. Han är aktiv i den kristna skapelseföreningen Genesis. 

– Detta är min utgångspunkt och grundtrygghet. Det är själva grunden för den bibliska världsbilden som står i kontrast till den naturalistiska, där man helt räknar bort Gud. Om du anammar evolutionsteorin, som man gör i många kristna sammanhang, då leder det till en annan gudsbild. 

Henrik berättar hur man arbetar i församlingen när det gäller skapelsefrågorna och han ser att det finns ett stort intresse.

– Inte hos alla, men hos många. När vi haft föreläsningar om skapelse kommer det människor till kyrkan som annars inte brukar gå dit. Även många kommer som annars inte brukar gå så ofta. De här frågorna är intressanta. Det verkar också som män är mer intresserade av dessa frågor. Ibland missar vi saker om vetenskap. Vi kanske har varit dåliga på att fånga upp detta i kyrkan. 

Kurser om skapelsetro

– Vi har haft olika kurser om skapelsetro i vår kyrka. För något år sedan hade vi en kurs som hette ”Vårt ursprung”, där vi bjöd in olika föreläsare. Jag har med jämna mellanrum kvällsföreläsningar om de första elva kapitlen i Bibeln med olika teman. Jag står inte och pratar om skapelsen varje söndag, men jag återkommer med jämna mellanrum till temat att vi är skapade av Gud. 

– Vi har haft en grupp för mellanstadiebarn som vi kallar Fredagsgänget. Vi brukar använda bilden med några stenar på varandra. Har de hamnat där av sig själva eller har någon lagt dem så? Till och med barnen säger att någon har lagt dem så. 

Hur kommer det sig att vi finns till, ordningen vi ser, våra celler? När vi tittar på blommor som är så perfekta, har de kommit dit av sig själva eller har någon konstruerat dem så? Barn säger naturligt, att det är klart att någon har gjort det. 

 – Vi delar ut böcker till barn och ungdomar med jämna mellanrum. Vi har till exempel delat ut boken Obeskrivlig, som lyfter upp ett skapelseperspektiv.

– Själv är jag uppväxt med att det enda svaret man fick var att ”Bibeln säger”. Men det håller inte idag när vi lever i ett vetenskapstroende samhälle där man måste söka fakta. Man måste ha argument. Dessa vill jag hjälpa till att ge. 

Vi lever i ett vetenskapstroende samhälle där man måste söka fakta. Man måste ha argument. Dessa vill jag hjälpa till att ge.

Henrik Mjörnell

Öppna för samtal

– Jag är noga med att säga, att kristna har olika syn och perspektiv i de här frågorna. Jag kanske inte heller har rätt i allt. I församlingen finns det också olika syn. Det viktiga är att öppna upp för samtalet. Många ungdomar har inte fått diskutera så mycket om tro och vetenskap i kyrkan. 

– Det är viktigt att lyfta upp att man tror på att Adam och Eva faktiskt har funnits. Men också att man hjälper de unga att tänka kritiskt. Det är nästan viktigare. Inte att dunka in en sanning, utan att de ska få tänka till själva. 

Ser en öppning

– När vi arbetar med de här frågorna i församlingen hoppas jag att många kan få ett större självförtroende i att Bibeln är sann. Att Bibeln håller att bygga sitt liv på. Inte bara när det gäller en subjektiv upplevelse att Gud finns, men att det finns fler fakta som talar för det.

– På ett sätt har det öppnats upp i samhället. Jag pluggade evolutionsbiologi under pandemin. Vi skulle skriva uppsats och ett förslag till ämne var intelligent design. Då hajade jag till. För några år sedan hade ämnet inte kommit upp som förslag. Men tack vare modern vetenskap och DNA-forskning pekar mer och mer på att allt funnits färdigt från början.

Bygga nätverk

– Vi kan sträcka på oss. Vi har goda argument på vår sida. Men det gör inte saken lätt för de kristna friskolorna som är inne i den här kampen. Även om man visar att man följer läroplanen finns ett medialt tryck som gör det väldigt svårt. 

– Vi inom Genesis vill bygga aktiva nätverk. Jag har tagit ett lokalt initiativ till träffar för dem som är intresserade av tro och vetenskap. Det finns ett behov av sådana möten och det är bra för oss att ha öppna samtal. Vi peppar och uppmuntrar varandra. Men vi måste vara noga med att hålla respektfulla samtal. 

Powered by Labrador CMS