”Vi kan inte låta tonåringar få bestämma sitt juridiska kön”

Debatt. Cilla Eriksson: Den nya könstillhörighetslagen strider mot Bibelns budskap – Gud skapar inte människor i fel kroppar.

Studier visar att 80-90 procent av transflickorna befrias från sin könsdysfori i slutet av tonåren, utan egentliga åtgärder, skriver Cilla Eriksson, som oroas av den nya könstillhörighetslagen.
Publicerad Uppdaterad

Detta är en opinionstext i Hemmets Vän. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.

Cilla Eriksson, entreprenör och evangelist.

Den nya könstillhörighetslagen som nyligen klubbades igenom innebär att barn från 16 års ålder kan ändra juridiskt kön utan en medicinsk diagnos. Det är starkt oroande och inget vi kristna borde ställa oss bakom, för att den är obiblisk och bygger inte på väl genomförda studier på området. Könsdysfori som leder till medicinsk och kirurgisk behandling kan få allvarliga biverkningar och konsekvenser.

Ungdomar i tonåren är inte fullt utvecklade personer. Under tonåren händer det mycket i våra kroppar och hjärnor. Dagens explosionsartade ökning av könsdysforiker är suspekt. Framförallt är det tjejer i tonåren som upplever att de lever i fel kön. I studie efter studie kan vi också notera att i slutet av tonåren tenderar 80-90 procent av transflickorna att befrias från sin könsdysfori, utan egentliga åtgärder.

Vi som kristna och kyrka ska alltid finnas och lyssna och ge respekt till människor. Men vi kan inte låta tonåringar få bestämma sitt juridiska kön och låta dem genomgå kirurgiska ingrepp. Vi borde inte under några som helst omständigheter tillåta medicinska och kirurgiska ingrepp på tonåringar. Det finns inte tillräckligt med kunskap och studier gjorda på denna typ av ingrepp. Vi vet helt enkelt inte hur de långsiktiga konsekvenserna ser ut när man genomför den här typen av ingrepp.

Men kan Gud ha skapat mig i fel kropp? Nej, Gud skapar inte människor i fel kroppar. Gud skapar oss exakt så som han vill ha oss. Hade Gud velat ha dig eller mig på något annat sätt hade han skapat oss så. Men genom livet tränger sig många saker in i våra hjärtan. Mycket av det är lögner från fienden. Lögner som fienden planterar i våra hjärtan är just en stor fet lögn. 

Gud skapade inte ett tredje kön. Vi föds som kvinnor och män. Det är objektiva fakta som är omöjliga att förändra.

Sanningen är att vi är perfekt skapade även om vi stundtals har så svårt att ta in det. Sen betyder inte det att kroppen och sinnet är perfekta. Vi bär alla runt på destruktiva lögner i våra liv, könsdysfori bör betraktas som en av dem. Ätstörningar i form av anorexi, ortorexi och bulimi är också exempel på sjukdomar som är grundade i en felaktig självbild. Jag tror att alla av oss någon period i livet brottas med vår självbild och känslan av att inte passa in. Här finns ett brett spann. Allt från könsdysfori till dålig självkänsla.

Frågan blir hur vi hanterar dessa situationer när en destruktiv och falsk känsla eller upplevelse har etsat sig fast i vårt sinne? Blir känslorna för intensiva och skapar för stora problem i våra liv behöver vi söka professionell hjälp. Men att gå så långt som att utföra ett könsbyte är inte något vi bör uppmuntra. Att inte trivas i sin egen kropp, av vilken anledning det än må vara, är helt enkelt en konsekvens av syndafallet.

Gud skapade inte ett tredje kön. Vi föds som kvinnor och män. Det är objektiva fakta som är omöjliga att förändra. Att vi sedan inte trivs i våra kroppar och med de kön vi blivit tilldelade är en helt annan sak.

Självklart är det tufft för den som utsatts. Hur vi hanterar detta som kyrka är en relevant fråga. Många jag pratat med menar att vi självklart ska acceptera, välkomna, älska, lära av och inkludera transpersoner. De menar att dessa människor inte välkomnas till en gemenskap av perfekta människor utan till en gemenskap av andra brustna människor. Jag kan till viss del hålla med, men jag ser det som problematiskt att acceptera ett beteende som strider mot Bibelns budskap. 

Självklart är ingen av oss perfekt, men ingen av oss uppmuntrar heller destruktiva beteenden. Var gränsen går för vad vi är beredda att acceptera kan vi diskutera länge.

Så hur ska en kyrka hantera transpersoner? Jo, vi ska välkomna och älska dem men vi ska inte acceptera deras livsstil och beslut, eftersom det inte är vare sig föredömligt eller i linje med den kristna tron.

Powered by Labrador CMS