Fler faktorer än äktenskapet som skapar ett gott samhälle

Chefredaktör Åke Hällzon: Att säga att just äktenskap skulle vara lösningen på problem med psykisk ohälsa, kriminalitet eller kvinnors och barns livssituation, stämmer helt enkelt inte.

Publicerad Uppdaterad

Svar till André Juthe och Per Ewert: Vi är förvånade över Hemmets Väns rapportering om ”Den goda familjen”

Den som vill göra en seriös forskningsöversikt i ett ämne måste följa vissa vetenskapliga kriterier. Det är bland annat viktigt att tala om för läsaren vilka begränsningar en forskningsrapport har. Det vill säga, vad kan sammanställningen visa och vad kan den inte visa. Claphaminstitutets rapport ”Den goda familjen” saknar en sådan del. Det är en brist. 

Få om någon ifrågasätter sambandet mellan goda, kärleksfulla äktenskap och positiva effekter för individ och samhälle. Frågan är om det finns ett orsakssamband? När Claphaminstitutet skriver att ”äktenskapet, [har ofta] en betydande inverkan på både fysisk och psykisk hälsa och välmående […] oberoende av land och kultur”, är det en förenklad bild. 

I katolska Colombia är äktenskap norm. Enligt UNHCR:s officiella statistik är 85 procent av flickor är gifta – de har ingått äktenskap med en man – innan de fyllt 18 år. Efter 18-års ålder är hela 90 procent av kvinnorna gifta. Trots det är Colombia ett av jordens farligaste länder med utbredd kriminalitet, kidnappningar, våld, omfattande korruption och en svår situation för kvinnor och barn. 

Att säga att just äktenskap skulle vara lösningen på problemen med psykisk ohälsa, kriminalitet eller kvinnors och barns livssituation, stämmer helt enkelt inte. 

Hemmets Väns hållning är att äktenskap är bra för människan, men att det finns fler faktorer än enkom äktenskapet som skapar förutsättningar för det goda samhället. 

Powered by Labrador CMS