Claphaminstitutet: ”Vi är förvånade över Hemmets Väns rapportering om ’Den goda familjen’”

Debatt.  Per Ewert och André Juthe: Analysmetoden gör det möjligt att kombinera slutsatser från olika former av studier vilket ger högsta möjliga evidensvärde.

Slutsatserna i vår rapport är tydliga: Det traditionella äktenskapet, även om det inte är den enda förklaringsvariabeln, har ofta en betydande inverkan på både fysisk och psykisk hälsa och välmående, skriver André Juthe och Per Ewert i sin replik till Hemmets Vän.
Publicerad Uppdaterad

Detta är en opinionstext i Hemmets Vän. Skribenterna svarar för åsikter i artikeln.

Tankesmedjan Claphaminstitutet analyserar aktuella samtidsfrågor utifrån en kristen grundsyn. Vår nya rapport ”Den goda familjen” är den mest omfattande sammanställningen på svenska av tidigare forskning om relationen mellan äktenskap och välmående för individer, familjer och samhälle. Detta är ett högst angeläget ämne, då det anknyter till flera av dagens största samhällsutmaningar.

Sverige lider idag av svåra problem i form av psykisk ohälsa, missbruk, gängkriminalitet, självmord, skolproblem och våld i nära relationer – för att nämna några. Slutsatserna i vår rapport är tydliga: Det traditionella äktenskapet, även om det inte är den enda förklaringsvariabeln, har ofta en betydande inverkan på både fysisk och psykisk hälsa och välmående. Detta gäller oavsett vilka hälsoparametrar som undersöks och oberoende av land och kultur. Faktum är att det inte verkar finnas någon annan enskild social institution som har en sådan vidsträckt påverkan på hälsofaktorer som just äktenskapet.

Denna rapport är en paraply­översikt, vilket innebär att vi har sammanställt tidigare systematiska översikter i de forskningsdatabaser som är mest relevanta i ämnet. Denna analysmetod gör det möjligt att kombinera slutsatser från olika former av studier, vilket ger högsta möjliga evidensvärde och slutsatser med hög trovärdighet.

Faktum är att det inte verkar finnas någon annan enskild social institution som har en sådan vidsträckt påverkan på hälsofaktorer som just äktenskapet.

Vi är därför mycket förvånade över Hemmets Väns artikel om rapporten. Ett sådant upplägg hade man väntat sig från RFSU eller andra motståndare till en traditionell relationssyn, men inte från en kristen tidning.

Vi ser det därför som angeläget att bemöta kritiken – att vi använt många studier från många länder och att det därför skulle vara svårt att slå fast säkra orsakssamband i samtliga situationer. Men det självklara svaret är att ju fler studier man använder, desto tyngre är också bevisvärdet. Att vi har analyserat systematiska översikter från alla världsdelar gör det lättare att dra generella slutsatser, eftersom forskningsresultaten gäller på global nivå. När ett så konsekvent mönster uppträder är det rimligt att anta att det också finns ett orsakssamband mellan äktenskap och välmående.

Att vi använt vissa sökord och drar slutsatser ur bifynd i olika studier ogillas. Att avvisa en forskningssammanställning för att man har använt just de sökord som rapporten handlar om är naturligtvis vetenskapligt nonsens. De använda sökorden är förstås precis de man bör bruka för att hitta studier som berör kopplingen mellan hälsa och äktenskap. Angående bifynd är just detta en av styrkorna i denna rapport: att vi har sammanställt studier där forskarna undersökt flera variabler, där äktenskapet varit en av dem. De slutsatser vi har sammanställt har också i huvudsak varit forskarnas egna, inte våra.

Huvudorsaken till kritiken tycks dock vara att slutsatserna framstår som konservativa. Det är dock ett helt orimligt argument. Vårt mål med denna rapport är att ge stöd till beslutsfattare att i sin tur stötta familjer. Men vi kan inte stötta människor utan att först ha forskning och fakta på området. Samhället får inte argument för att hantera andra hälsopåverkande faktorer, om vi inte först fastställt vad som är bra eller dåligt för hälsan.

För kristna medier och organisationer är det rimligt att undervisa om det bibliska vittnesbördet om äktenskapet. Men som forskningsinstitut vill vi komplettera detta med vad forskningen visar – vilket i det här fallet är att goda äktenskap ger bättre hälsa och välmående för både makar, barn och hela samhället. Vi ser att trohet är en central faktor som kan göra åtskilligt för människors välmående. Makars och barns hälsa förblir en viktig fråga som vi tänker fortsätta granska sakligt.

Svar av chefredaktör Åke Hällzon: Att just äktenskap är lösningen på problemen stämmer inte

Powered by Labrador CMS