Svenska pingstledare nätverkar i Europa

Per-Ola Engberg, Peter Lewin, Mika Kosonen, Jonathan Boström, Ruth Hasselgren, Gustaf Nyström, Samuel Hector, Pelle Hörnmark, Daniel Bergfors, Patrik Ölund och Andreas Svedman på den europeiska pingstgemenskapen PEF:s ledarkonferens i Italien.

– Jag är glad att det finns så många svenskar och svenska församlingar som fortfarande är engagerade för Europa, säger Pelle Hörnmark, tillförordnad svensk pingstledare och tidigare ordförande i Pentecostal European Fellowship (PEF), som i början av mars hade sin årliga ledarkonferens under tre dagar i Salerno, i sydvästra Italien.

Publicerad Uppdaterad

Sverige hade en av de största grupperna i årets konferens i den europeiska pingstgemenskapen (PEF) med tiotalet deltagare. Det var 180 deltagare från 35 länder, däribland USA och Israel, som samlades under tre dagar (6–8 mars) i den antika staden Paestum i Salerno, Italien.

– Engagemanget för Europa har varit stort i svensk pingströrelse i flera år. Det är roligt att det är ett så stort intresse, berättar Pelle Hörnmark, som var med på konferensen. 

Varför känns det viktigt för Pingst?

– Därför att vi numera är med i EU och vi tillhör Europa. De här dagarna kommer vi som pingstsamfund och pingstledare närmare varandra. Det handlar om samarbeten i Europa omkring församlingsplantering, församlingsutveckling och även omkring mission. Vi finns idag på något sätt i en mer globaliserad tillvaro och då känns det ännu viktigare med den här gemenskapen.

Konferensens tema var ”The ungchanging Christ for every generation” (Den oföränderliga Kristus för varje generation) – men vad talade ni om?

– Det var rätt mycket fokus på generationsväxling. Att lämna över till en yngre generation och skapa förutsättningar för det i våra olika rörelser och församlingar, fortsätter han.

– Sedan har den europeiska pingstgemenskapen olika former av samarbeten, och där kan vi tala om tre eller fyra olika spår som vi talade om: Dels finns ett akademiskt nätverk som heter EPTA (European Pentecostal Theological Association), där man jobbar tillsammans i de olika teologiska utbildningarna, dels finns ett nätverk för nationella ungdomsledare (Pentecostal Youth of Europe – PYE). 

– Det finns även ett nätverk för gemensam mission (Pentecostal European Mission – PEM), och där tar en svensk över som ordförande i det europeiska samarbetet – Andreas Svedman, tematisk ledare för missionsfrågor inom Pingst Ffs.

Generationsväxling och Sverige – vad tänker du där? Det berör även svensk kristenhet och svensk pingströrelse?

– Det gör det verkligen. Vi har haft glädjen att se många nya och yngre pastorer vara med på våra konferenser och finnas med i våra sammanhang. Däremot när det gäller ledare för våra gemensamma verksamheter i pingst, men även när det gäller att vara föreståndare i våra församlingar, finns det fortfarande ett jobb att göra, att kunna lämna över till yngre människor, svarar Pelle Hörnmark.

– Jämfört med södra och östra Europa släpper vi fram fler yngre ledare. Vi har kommit en bit på väg, men har samtidigt mycket mer att göra.

Även om du idag är ledare för Pingst nationellt vet jag att du har ett särskilt hjärta för Europa. Vad känner du själv för den här gemenskapen? Och vad tänker du inför det som händer i Europa just nu?

– Konferenserna som vi möts på har sitt värde, men framför allt ligger värdet i att nätverka med andra pingstledare i Europa. Det är många församlingar och pastorer i Europa som behöver stöd, säger han.

– Jag har ett speciellt hjärta för gamla Jugoslavien, för Balkan. Men också för våra östländer, kanske framför allt för Ukraina och Ryssland. Jag personligen har genom åren fått så många relationer att jag kan vara med och påverka och spela en roll i de här sammanhangen, och det känns meningsfullt.

– Sedan är jag så glad över att det finns så många svenskar och svenska församlingar som fortfarande är engagerade i Europa.

I sommar står Pentecostal European Fellowship och Pentecostal European Mission bakom en speciell evangelisationskampanj i Balkan – Impact Balkans, 15–24 juli. Vad handlar det om?

– Varje år bjuder vi in ungdomar från olika länder att vara med om en kampanj som ofta kallas ”Impact” – den här gången ”Impact Balkans”. Då är det ungdomsgrupper från hela Europa som deltar i evangelisationsarbete. I sommar kommer de att vara i flera länder på Balkan. Man kommer att ha gemensam träning och sedan dela upp sig på olika ställen, berättar Pelle Hörnmark.

– Det berör tio länder i tio dagar – eller tre dagars träning, sju dagars outreach, framförallt i de större städerna i de här länderna, fortsätter han och nämner de länder som det handlar om: Albanien, Bosnien och Herzegovina, Bulgarien, Kroatien, Grekland, Kosovo, Montenegro, Nordmakedonien, Serbien och Slovenien.

Fotnot: Läs mer om Impact Balkans på www.impactbalkans.com och om PEF på www.pef.eu

Powered by Labrador CMS