EFK-kongressen bekräftar traditionell äktenskapssyn

Under helgens EFK-kongress var det motionen om äktenskaps- och sexualsyn som skapade störst debatt och visade på en spricka inom samfundet.

Nyheter. Rekordmånga delegater samlades på EFK-kongressen i Kungsportskyrkan i Huskvarna den 24–25 maj. Av de 513 anmälda var 470 ombud. Förhandlingar blandades med positiva rapporter från både Sverige och världen. Ett grunddokument för det internationella arbetet fastställdes. Men motionen om synen på äktenskapet visade på en stor spricka inom samfundet.

Publicerad Uppdaterad

Förhandlingarna inleddes på fredagskvällen och de tio första punkterna på dagordningen avhandlades. Innan middag och kvällsmöte fick vi rapporter om vad som händer inom EFK i Sverige och i andra länder. På hemmaplan är det stort intresse för EFK:s bibelskolor dit många ungdomar söker sig. 

Marcus Ringbäck, en av pastorerna i Kungsportskyrkan, berättade om en tjej som hade besökt kyrkans gym och sedan fått vara med om hur Jesus kommit hem till henne i hallen. Marcus intervjuade sedan en 42-årig man som hade döpts två veckor tidigare. Mannen sa inför den fullsatta kyrkan: ”Mötet med Jesus har räddat mig och hela min familj.” 

Harald och Johanna Staiger välkomnade ombuden.

I Brasilien hade kyrkor avslöjat korruption för 300 miljoner kronor. Pengar som idag kan gå till barns skolor. 

Mission – inget svart hål

På lördagen fortsatte förhandlingarna. En punkt handlade om fastställandet av EFK:s nya grunddokument för det internationella arbetet. Daniel Råsberg, missionsideolog inom EFK, och Andreas Dagernäs, regionledare för Afrika, presenterade detta. Råsberg underströk att pengarna till mission verkligen kommer till nytta; detta genom EFK:s missionspartners. 

– Vi skickar 52 miljoner till internationell mission, är det ett svart hål som vi skickar till? Nej, det är det verkligen inte. I Bangladesh finns 45 självhjälpsgrupper, där de tre jag mötte hade räddat elva unga kvinnor från barnäktenskap. Genom organisationen Assi i Indien, som vi varit med och stöttat under många år, har mer än en miljon människor kommit till tro. Låt det sjunka in. I Belgrad slutför 95 procent av de romska barnen sin gymnasieutbildning, 2005 var siffran endast 20 procent. I Egypten får 315 familjer stöd till utbildning. De fattigaste som bor i en sopstad får hjälp, från förskolan till universitetet. I Spanien får EFK:s missionär och den kristna motorcykelorganisationen be för människor där många ”bikers” finns med på Interpols lista i sjutton olika länder. Man har organiserat 300 biker-event. I Tanzania finns 40 församlingar och utposter. Det här är vad vi gör tillsammans. Vi visar på möjligheter som förändrar människors liv. Och det vill vi fortsätta att göra. 

Efter presentationen antog kongressen grunddokumentet med några få ändringar och korrigeringar. 

Motioner

Efter lunch behandlades de fem inkomna motionerna. De handlade om klimatet, reflektion om vapentjänst eller vapenfri tjänst, fredssträvan, medlemskap i Svenska Evangeliska Alliansen och förslag till ställningstagande angående äktenskaps- och sexualsyn inom Evangeliska frikyrkan. Den sistnämnda punkten engagerade många och debatten blev lång. Här hade 45 pastorer och ledare gemensamt skrivit motionen som förordade att man ska förtydliga och slå fast att normen för sexuell samlevnad är äktenskapet mellan en man och en kvinna. Man hade också några invändningar mot rapporten ”Helighet och barmhärtighet”, som kom förra året.

Rekordmånga delegater deltog på EFK-kongressen i Kungsportskyrkan i Huskvarna.

Hans Jansson, tidigare pastor i Kungsportskyrkan och en av motionärerna, sa i debatten: ”Det är svårt att bygga en rörelse med två olika äktenskapssyner. Vi har pastorskriterier inom EFK som säger att en EFK-pastor viger en man och en kvinna. På något sätt måste vi förhålla oss till de kriterierna och våra egna dokument.”

Här ställde Johan Arenius, pastor i Immanuelskyrkan i Örebro som har en könsneutral äktenskapssyn sedan 2022, en direkt fråga till Hans om de rymdes i EFK eller inte. ”Det är inte jag som avgör detta”, svarade Hans. ”Men det beslut ni tog är ett val där ni ställer er vid sidan om. Jag skulle önska att ni omprövar ert beslut.”

Klassisk äktenskapssyn

Efter 38 talare, 41 inlägg och flera voteringar stod det klart att ombuden röstade på styrelsens förslag, som blev något av en medelväg; att kongressen bekräftar EFK:s befintliga äktenskapssyn. Motionärerna fick igenom en att-sats som säger att den klassiska äktenskapsformen mellan man och kvinna ska vara vägledande för undervisning och livsstil på Evangeliska frikyrkans konferenser, barn- och ungdomsevenemang, utbildningar och för samfundets pastorer, samfunds- och församlingsledare.

Efter kongressen ringer jag upp Stefan Swärd, en av motionärerna, som konstaterar: ”Vi som stod för motionen vann ju faktiskt den här omröstningen. 85 av 459 röstade för avslag av motionen, det är 18,5 procent. Och bland dessa fanns även de som inte tyckte att vi nu skulle ta ställning till frågan.” 

Det exakta resultatet efter den första omröstningen var 176 röster för styrelsens förslag, 198 röster för motionärernas förslag och 85 röster för avslag på båda. I den andra omröstningen blev siffrorna 240 på styrelsens förslag och 190 på motionärernas förslag.

Avsteg från vigselordningen

Efter kongressen frågar jag Johan Arenius, pastor i Immanuelskyrkan i Örebro, om hur de undervisar ungdomar i församlingen när det gäller frågor om äktenskap och samliv.

– Allt ligger öppet på församlingens hemsida. Vi har varit så transparenta som möjligt. 

Men hur undervisar ni era ungdomar konkret?

Här får jag inget direkt svar utan en länk skickad till mig som går till församlingens hemsida. Jag läser den och kommer fram till att man kan förstå det kristna äktenskapet exklusivt för kvinna och man och att man kan förstå det kristna äktenskapet som även inkluderar samkönade par. Johan lägger sedan till: ”Det är uppenbart att vi gör avsteg från EFK:s vigselordning.”

Powered by Labrador CMS