Samfunden fokuserar på framtiden

Livsstil. För flera av landets frikyrkor är det i maj månad återigen dags för årskonferenser och rådslag. Både Kristi Himmelsfärdshelgen och pingsthelgen har blivit konferenshelger. Här är en sammanfattning av de viktigaste konferenserna.

Publicerad Uppdaterad

Numera är det självklart att större konferenser också är hybridkonferenser där man både deltar på plats och kan följa förhandlingar och gudstjänster digitalt. Det är framtiden som står i fokus för flera av samfunden och kyrkorna.

EFS och Salt har årsmöte den 9–12 maj i Brunnsparken, Örebro, under temat ”Forma kristna gemenskaper” med inspiration från Romarbrevet 1:12. Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar satsar den inomkyrkliga rörelsen och dess ungdomsförbund på bibelstudier, seminarier och gudstjänster. Bland annat firar man även ”BIAL – Barn i alla länder”, som fyller 40 år och stöder missionsprojekt riktade mot barn. 

Svenska Alliansmissionen har sin årskonferens den 10–12 maj på Gullbrannagården, strax utanför Halmstad. Temat är ”I rörelse”, och huvudtalaren Fredrik Lignell drar i en kommentar parallellen till den första generationens kristna: ”Att bli kristen var att börja gå med Gud och följa i Jesu fotspår … Vad innebär det för individen och för den lokala församlingen att återigen börja tänka så?” 

Programmet innehåller allt från gudstjänster, bibelstudier och pilgrimsvandring till att bjuda medmänniskor i Båstad på fika.

Pingst FFS har sitt rådslag den 24–25 maj i den nybyggda Frihamnskyrkan i Göteborg och temat är ”Pingströrelsen och Framtiden”. Inspirationen hämtas från Uppenbarelseboken 2:7: ”Hör vad Anden säger till församlingen.” Bland annat ska en ny föreståndare för Pingst FFS väljas, men man samtalar också kring den nyligen genomförda enkäten ”Pingströrelsen och Framtiden”. 

Evangeliska Frikyrkan (EFK) har årets kongress den 24–25 maj i Kungsportskyrkan, Huskvarna. Richard Hultmar, styrelseordförande, talar inför förhandlingarna om de omvärldsfrågor som kommer att ta stor plats i årets kongress: Dels genom ett uppdaterat och förnyat grunddokument för samfundets internationella arbete. Dels genom flera motioner, bland annat om Evan­geliska Frikyrkans äktenskapssyn och vigselordning. Temat är ”Glädje i Herren är er styrka” (Nehemja 8:10).

Powered by Labrador CMS