Vuxna måste sätta gränser 
för barnens skärmtid

Ledare. EU-kandidater vill begränsa användandet av sociala medier och techjättarnas inflytande

Vaksamheten och civilkuraget hos föräldrar, lärare och andra vuxna behöver öka när det gäller att vaka över och sätta gränser för hur mycket tid ungdomar ska lägga framför skärmar.

Den explosion av datoranvändning och det inflytande sociala medier fått de senaste decennierna börjar nu få mycket allvarliga konsekvenser. De är så allvarliga att flera politiska partier lägger stort fokus i det stundande EU-valet att hitta vägar att begränsa datorjättarnas inflytande över unga människors tankevärld. 

Ett nyhetsinslag förra lördagen i SVT:s Rapport innehöll intervjuer med ungdomar som berättade att de lägger fem till åtta timmar per dag på sitt scrollande i mobiltelefonen. Vart tog socialt umgänge vägen, om så mycket tid läggs varje dag på att sitta vid datorn eller mobilen? En av de intervjuade unga erkände att så fort man har tråkigt kommer mobiltelefonen fram. 

Vissa mobilappar har en funktion som visar hur mycket tid per dag användaren lagt på mobilanvändning. Den påminnelsen kan förhoppningsvis väcka tanken att ”är det verkligen så här mycket tid jag lägger på min mobil?”

Lärare i skolan rapporterar om bristande koncentration i klassrummet, och sjukvårdspersonal slår nu larm om psykiska hälsoeffekter, bland annat sömnsvårigheter, för att unga inte bara fyllt sin dag utan ofta slutar varje dag där Facebook, TikTok, Snapchat och andra appar slåss om de ungas uppmärksamhet. Dessa sociala mediers budskap har blivit som en drog. Användarna har svårt att lägga ifrån sig mobilen och nattsömnen blir störd.

Barn- och Ungdomspsykiatrin i region Stockholm skriver på sin hemsida vägledande råd till ungdomar och föräldrar:

”Det är bra att ha skärmfri tid en stund innan du ska sova. Då kan både hjärnan och kroppen varva ner och ställa in sig på sömn. Stäng därför av TV, dator och mobil ungefär en timme in­nan det är dags att sova.”

Det här fenomenet drabbar inte enbart unga människor. Vi behöver inte sitta speciellt länge på en buss, ett tåg eller på en restaurang, för att upptäcka att det inte pågår så många samtal människor emellan, men väl så mycket upptagenhet med mobiltelefonen.

Det är en märklig utveckling att ett redskap, som egentligen ger god hjälp till information och kunskapsinhämtning, så snabbt tar kontrollen över merparten av vår tankeverksamhet.

Barn- och Ungdomspsykiatrin i Region Stockholm, BUP, skriver på sin hemsida att en hjälp för att datoranvändningen inte ska få ett så dominerande inflytande över ungdomar, är att göra ett dagsschema där datorspel och sittande vid datorn inte bör ta mer än kanske tre timmar av dagen.

Det kan vara ett förslag som många unga tvekar att acceptera och föräldrar får svårt att övervaka.

Miljöpartiets EU-parlamentariker Alice Bah Kuhnke hör till dem som ser med oro på att datoranvändandet har fått en sådan dominans för ungdomar. Hon efterlyser i ett nyhetsinslag i Rapport ett större ansvar hos föräldrar att vaka över och begränsa unga människors skärmanvändning.

Nu går även Kristdemokraternas EU-kandidat Alice Teodorescu Måwe och Liberalernas Karin Karlsbro in i kampen för att begränsa användandet av sociala medier, men också att hitta vägar att begränsa techjättarnas inflytande över ungas datorkonsumtion. 

Det som i grunden är något positivt med teknikutvecklingen har fått så stor dominans och inflytande att det kan hota liv och hälsa hos både unga och äldre.

Nu behöver vaksamheten och civilkuraget hos föräldrar, lärare och andra vuxna öka när det gäller att vaka över och sätta gränser för hur mycket tid som ska läggas vid datorskärmen.

Powered by Labrador CMS