”Se upp för narcissister 
i kristna sammanhang”

Debatt. Bibeln beskriver dem som utsugare, skriver Peter Kujala och varnar kristna för narcissisten, som gärna utnyttjar drivkraften och längtan hos den som vill något stort och betydelsefullt, till exempel ”väckelse” i sitt liv och nationellt.

Narcissister strävar efter att snabbt ta kontroll över andra.
Publicerad Uppdaterad

Detta är en opinionstext i Hemmets Vän. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.

Se upp för narcissisten! Denna sorts personlighet finns utbredd också i kristna kretsar, i synnerhet eftersom de där finner en perfekt plattform för inflytande.

Låt oss se olika kännetecken, för att beskydda och bevara vårt välbefinnande. Är du drabbad så kan det vara svårt att bryta sig loss. Det blir som en åsna med skygglappar inne på ett nedbrytande felspår, där gyttjan blir allt djupare och tyngre. Men vi försöker varsamt plocka bort dessa hinder så vi kan se klart, kliva ur och vandra ut i frihet. Det är livsavgörande för många. Jag har personlig erfarenhet och har sett flera som farit illa själsligt och andligt, ibland även fysiskt. Men Jesus helar, upprättar och gör nya färdvägar för de drabbade.

Bibeln beskriver narcissister, även om det moderna ordet förstås inte nämns. De ord som däremot används är sådana som utsugare och att utnyttja:

”Ni finner er i att man gör er till slavar, att man utnyttjar och utsuger er, att man uppträder utmanande och slår er i ansiktet …”

Narcissisten söker en plattform med människor som tyr sig till denne, i ett beroende, det blir ett väldigt ’fängslande’ beroende.

Här nu en kort beskrivning av narcissistens kännetecknen: 

  1. Bekräftelsebehov. Narcissister söker ständigt att vara i centrum och få uppmärksamhet och bekräftelse.
  2. Manipulation. Lögner i mängd. En narcissist är charmig och skapar skickligt en positiv bild av sig själv, man blir ”förtrollad” av deras personlighet. De är mästerliga på att ljuga, i smått som stort. Genom att framställa ett framtida drömscenario försöker de systematiskt övertyga dig. Du känner dig till en början sedd och bekräftad i deras närvaro. De brukar uppfattas som karismatiska och omtänksamma, innan de dolda egenskaperna visar sig.
  3. Gaslighting. Narcissister använder sig ofta av ’gaslighting’. Det är en form av manipulation för att vilseleda, där information förvrängs, förvanskas eller utelämnas.
  4. Kontrollbehov. Att isolera. Narcissister strävar efter att snabbt ta kontroll över andra. De kan engagera sig överdrivet i dina sociala relationer och försöka isolera dig från vänner och familj för att öka sin makt och inflytande. Bara de som accepterar eller bejakar deras ”maktsfär” tillåts vara bland de godkända och är okej ha kontakt med.
  5. Förmår inte erkänna fel, att be om förlåtelse. Narcissister undviker ofta att erkänna sina misstag och lägger i stället skulden på andra. De visar sällan empati och ber enbart om ursäkt som en del av ett socialt spel för att tjäna på det själva.
  6. Gränslöst ego. Narcissisten kommer aldrig prioritera dig i första eller ens sista hand. Allt sker för att i slutändan gagna narcissisten. Oavsett vad du vill tro i stunden, hur älskad eller smickrad du än känner dig, är det ren lögn och manipulation från narcissistens sida. Redan i ett tidigt skede kommer personen att analysera dina styrkor och svagheter för att utnyttja dem till sin egen fördel.
  7. Krävande mobbare. Narcissister är väldigt kritiska. De är ständigt missnöjda och anmärker på andras fel och prestationer. Försöken att behaga dem är utmattande, eftersom de aldrig verkar vara tillfredsställda. Förvänta dig ilska och vredesutbrott, oväntat och oförtjänt. Har narcissisten en dålig dag kan det bli nedbrytande mobbing. 
  8. Angriper hänsynslöst motståndare. Om du varit drabbad men blivit fri, så är du ett potentiellt hot som kan avslöja narcissisten. Du har sett denne i vardagen, känner till den överfulla ”garderoben med skelett”. Detta innebär att människors tillit till dig som trovärdigt vittne måste raseras. Narcissisten använder sitt skarpa intellekt i en slug förtalskampanj för att svartmåla dig, ta bort all trovärdighet från dig. Troligen framställer narcissisten sig själv som offer och dig som förövare, vilket inte blir svårt om man är mästerlig i lögn och manipulation, härskartekniker och talekonst. Du behöver inte ens vara en motståndare för att bli angripen, det räcker att yttra minsta lilla kritik eller att inte bejaka dem, deras tjänst och verksamhet.

Nu, käre läsare, bör vi vara medvetna om narcissistens onda verktygslåda, så vi är rustade att kunna beskydda oss, stå emot och vända ryggen till och hålla oss ljusår borta från narcissisten. Vi kan be för de drabbade, förlåta förövaren men lita aldrig mer på narcissisten. Dennes tankestruktur är annorlunda, hjärnan verkar vara förprogrammerad och gå på automatik utan moraliska betänkligheter med målsättningen att manipulera, utnyttja för att bli beundrad och betjänad som en kung.

En typisk målgrupp för narcissisten är försvagade och sargade, de är lättare manipulera, eller dessa som vill något stort och betydelsefullt som till exempel ”väckelse” i sitt liv och nationellt, narcissisten utnyttjar denna drivkraft och längtan. Narcissisten söker en plattform med människor som tyr sig till denne, i ett beroende, det blir ett väldigt ”fängslande” beroende. 

Guds vilja är i stället en kärleksrelation och beroende till Jesus Kristus, din själs Herde och vårdare. Låt inget eller ingen annan stjäla den positionen i ditt liv!

Powered by Labrador CMS