”Minska antalet gudstjänster – satsa på tonåringarna i stället”

Debatt. Sveriges kristna måste rädda tonåringarna från de kriminella gängen, skriver Per-Ola Larsson, och uppmanar församlingar att öppna sina lokaler för de ungas dagliga fritidssysselsättning. 

Vad gör kyrkorna för att motverka att ungdomar dras in i gängkriminalitet i sommar? Det undrar Per-Ola Larsson som uppmanar Svenska kyrkan att öppna upp sina lokaler för tonåringarna.
Publicerad Uppdaterad

Detta är en opinionstext i Hemmets Vän. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.

Den 8 juni 2024 skriver Dagens Nyheter: En oro sprider sig över att ungdomar ska dras in i gängkriminalitet under sommarlovet. Vad gör samhället för att motverka att detta sker? ”Det finns alltid en oro för ungdomar under sommaren”, säger Martin Lazar, kommunpolis i Botkyrka söder om Stockholm.

Ja, jag frågar mig: Vad gör kyrkorna?

Här i Stockholm håller Svenska kyrkan sina lokaler stängda. Under terminerna har Svenska kyrkans församlingar i Stockholm tid för tonåringarna endast tre timmar i veckan. På sommaren är det helt stängt.

Tonåringar söker delaktighet och gemenskap. Det skulle kyrkan kunna ge dem. Men eftersom kyrkan stänger sina dörrar har ungdomarna ingenstans att ta vägen. Då blir de ett lätt byte för de kriminella gängen som lär dem:

 • Skjuta
 • Spränga
 • Mörda
 • Langa narkotika

Statsmakterna har förbjudit skolorna att undervisa om kristen tro. Tonåringarna har därför inte fått lära sig de tio Guds bud – till exempel: Du skall icke dräpa. Det finns därför inget som hindrar dem från att mörda sina fiender.

Svenska kyrkans verksamhet har under senare år nått allt färre människor. År 1990 besöktes Svenska kyrkans gudstjänster av 24 220 159 personer. År 2023 reducerades besöken till 10 129 476 personer – alltså mer än en halvering.

I kyrkans ungdomsverksamheter deltog år 2001 1 564 568 ungdomar. År 2023 kom inte mer än 1 103 476 ungdomar. Detta är en katastrof. Eftersom församlingarna stänger sina dörrar för ungdomarna, söker de sig till de kriminella gängen.

På 1970-talet hade Stockholmsförsamlingarna öppet hus för tonåringar varje skoldag efter skolans slut till sen kväll samt lördagar och söndagar och under sommarlovet. Tusentals ungdomar deltog.

Allt detta visar att kyrkan måste omstrukturera sin verksamhet och reformera den.

Stäng hälften av de 3 400 kyrkorna för söndagliga gudstjänster! Vi får då loss 1 700 präster och minst lika många kyrkomusiker och vaktmästare. Låt dem istället planera och leda verksamhet för tonåringarna i församlingarnas lokaler varje dag efter skolans slut samt lördagar och söndagar. Där kan de få syssla med:

 • Lek och idrott
 • Schackspel
 • Små dramagrupper och körer
 • Läxhjälp
 • Bibelstudier
 • Kyrkospel
 • Andakter

Och mycket annat som ungdomarna gillar.

De trogna kyrkobesökarna får plats i de 1 700 öppna kyrkorna.

Jag har försökt övertyga Stockholms biskop och stiftsstyrelse att de ska uppmana församlingarna att öppna sina lokaler för tonåringarnas dagliga fritidssysselsättning. Men de vill inte. De tar inte ens upp mina förslag på sina sammanträden. De är mest intresserade av administration och indelningsändringar. Just nu är de sysselsatta med att slå ihop Hedvig Eleonora och Oscars församling till en mastodontförsamling med 60 000 invånare. Hur ska man kunna bedriva en kyrklig verksamhet i en sådan församling?

Vi behöver nu en ny reformation som leder till att församlingarna inrättar gudstjänstverkstäder som består av:

 • Präst
 • Kyrkomusiker
 • Diakon
 • Församlingsmedlemmar i olika åldrar.

Kyrkans gudstjänstordningar kom till i en tid då prästen var en bonde bland bönder. Gudstjänsten måste relatera till en nutida aktuell social situation. Därför bör gudstjänstverkstadens medlemmar på onsdagen först läsa dagens tidning för att se vad som rör sig i tiden. Prästen letar fram lämpliga bibeltexter och kyrkomusikern lämpliga psalmer, och så utarbetar de en ordning för den kommande söndagens gudstjänst.

Nu måste medlemmarna i Svenska kyrkans församlingar inse allvaret i att de kriminella gängen håller på att ta hand om våra tonåringar. Tillsammans med frikyrkorna måste Sveriges kristna rädda tonåringarna från de kriminella gängens avskyvärda verksamhet. Det måste bli ett stopp för morden. Det är fasansfullt att vi varje vecka får uppleva att människor mördas.

Med Guds hjälp kan vi vända utvecklingen mot ett positivt samhälle. Alla måste nu hjälpas åt!

Powered by Labrador CMS