”Konvertiter i Sverige utsätts för livsfara” 

Debatt. Istället för att försöka styra kyrkornas döpande behöver riksdagens politiker åtgärda problemet med Migrationsverkets felaktiga avslag.

Micael Grenholm riktar kritik mot liberalen Fredrik Malms utspel om att kyrkor inte bör döpa asylsökande. (Personerna på bilden har ingen direkt koppling till artikeln.)
Publicerad Uppdaterad
Micael Grenholm.

Sverige har fällts av FN:s kommitté mot tortyr för att ha försökt utvisa kristna konvertiter till länder där de löper hög risk att drabbas av tortyr. Inte bara en gång, utan fyra gånger på kort tid. FN har pekat på allvarliga brister i hur Migrationsverket hanterar konvertiters asylp rocesser, vilket leder till att de får felaktiga avslag och riskerar att förföljas i sina hemländer.

Detta uppmärksammades på riksdagsseminariet ”En rättssäker asylprocess för konvertiter” den 7 februari, som arrangerades av riksdagsledamöterna Dan Hovskär och Magnus Jacobsson från Kristdemokraterna. Flera KD-politiker samt Miljöpartiets migrationspolitiska talesperson var på plats och tog del av vad Människorättsadvokaterna, Asylrättscentrum och vi som representerar flera av Sveriges största frikyrkosamfund inom nätverket #rättilltro har larmat om i flera år: att Migrationsverket använder rättsosäkra och ovetenskapliga metoder för att underkänna konvertiters tro och besluta att de ska utvisas till länder där konvertiter förföljs.

Frånvarande från seminariet var Fredrik Malm (L), liksom alla andra av Liberalernas riksdagsledamöter. Det är därför förbryllande att Malm två veckor efter seminariet skrev i Expressen, där han argumenterade för att kyrkor inte bör döpa personer som väntar på sitt asylbeslut, då han anser att ”många” fejkar en kristen tro ”för att försöka vända ett stundande avslag till bifall”.

Malm pekar på några uppmärksammade fall i Storbritannien som anledning till att misstänka att ”många” asylsökande även i Sverige skulle låtsas konvertera bara för att få asyl. Men hade han varit med på seminariet i riksdagen hade han insett att det tvärtom finns hårda data som visar att raka motsatsen är sann i Sverige. Advokaten Gabriel Donner har följt upp cirka 250 konvertiter fyra år efter att de fått uppehållstillstånd – och 90 procent av dem var fortfarande engagerade i en kristen församling.

Därtill visar Konvertitutredningen 2.0, som delades ut på riksdagsseminariet som Malm avstod från att vara med på, att majoriteten av afghanska konvertiter som har döpts i svenska frikyrkoförsamlingar är fortsatt engagerade församlingsmedlemmar, oavsett om de har fått uppehållstillstånd eller avslag – och de flesta av dem som inte är engagerade är helt enkelt inte längre kvar i Sverige. Medan det inte kan uteslutas att vissa fejkar en konversion för att få asyl finns det ingen grund för att de skulle vara ”många” som Malm hävdar.

Problemet är i själva verket det motsatta: som FN:s kommitté mot tortyr vid flera tillfällen har påpekat ger Migrationsverket konvertiter felaktiga avslag som försätter dem i livsfara. Migrationsverket har de senaste åren argumenterat för att man inte är kristen om man inte kan säga vad som står i Matteuevangeliet 10:34 utantill, inte kan redogöra för konflikten på Nordirland, inte kan redogöra för Martin Luthers liv, tror att Svenska kyrkan missionerar, vilket den enligt Migrationsverkets tjänstemän inte gör, samt besöker två olika församlingar. I samtliga dessa fall har Migrationsverket struntat i att de asylsökande varit döpta, engagerade församlingsmedlemmar.

Medan församlingarna för det mesta korrekt identifierar kristen tro gäller det alltså inte Migrationsverket, där tjänstemän ofta fattar egna beslut om vad som är sann kristen tro utan att ta del av teologers, prästers och pastorers expertis utan baserar det på fördomar och myter. Istället för att försöka styra kyrkornas döpande behöver Malm och riksdagens övriga politiker åtgärda problemet med Migrationsverkets felaktiga avslag. Det försätter flera av våra församlingsmedlemmar i livsfara.

Powered by Labrador CMS