Jesus andra tillkommelse  glömd i vår förvärldsligade tid

Debatt. Framtidsfrågorna väcker stor oro, men Bibelns profetior om ändens tid ger tydliga svar och tidstecken, skriver Holger Nilsson och påpekar att kristna har något att erbjuda världen när det gäller perspektiv på tillvaron.

Många bär på oro inför framtiden, skriver insändarskribenten, som lyfter fram Bibelns profetior som vägledning och tidstecken. (Personerna på bilden har ingen direkt koppling till artikeln.)
Publicerad Uppdaterad

Detta är en opinionstext i Hemmets Vän. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.

Framtidsfrågorna tränger på allt mer. Klimatrapporternas dystra läsning, skörheten i världsekonomin, osäkerheten om utvecklingen i Mellanöstern och risken för storkrig mellan Ryssland och NATO. Många bär på oro och frågetecken inför framtiden.

Läser man däremot Bibelns profetior om tillståndet i ändens tid blir de aktuella bilderna istället utropstecken. För att inte säga: tidstecken.

Numera finns det knappast någon undervisning om dessa, det har lett till man står där utan förståelse för vår tid. Det blir som Jesus varnade för: ”Himlens utseende förstår ni att tyda, men tidernas tecken kan ni inte tyda” (Matteusevangeliet 16:3).

Bristen på detta gör att man förlorat det profetiska perspektivet på vår tid. Det gör att man inte ens har Jesu andra tillkommelse levande för sig, möjligen bara som en teologisk sanning.

Det finns ingen bättre vägledning när det gäller framtiden än den profetiska som Bibeln ger.

Holger Nilsson

Det gör i sin tur att man blir inriktad på denna världen, pilgrimstanken och pilgrimslivet lyser mer eller mindre med sin frånvaro. Det leder till att man blir allt mer förvärldsligad i sin tanke, liv och gärning. Saltet förlorar sin sälta då man blir allt mer lik den omgivning man lever i och då sker inget utav saltets påverkan. 

Det får alltså stora konsekvenser när man inte förstår och ser tidens tecken, inte heller förkunnar dem, snarare föraktar en sådan förkunnelse. Hur kan man bortse från att Jesus själv ger så stort utrymme för denna? 

Skall vi som kristna ha något att erbjuda världen när det gäller perspektiv på vår tid och tillvaro, behövs en profetisk förkunnelse. Den ger det perspektiv som saknas i alla framtidsanalyser som framtidsforskarna ger och som näst intill uteslutande är pessimistiska.

Det finns ingen bättre vägledning när det gäller framtiden än den profetiska som Bibeln ger. Låt oss därför dela med oss den och lyfta upp den i en tid som är mer och mer vilsen på grund av framtidsforskarnas signaler om en värld på väg mot kaostillstånd. 

Att stå fram med profetisk förkunnelse är inte något som vi lättvindigt kan välja bort, den är en del av Gudsordet och som sådant skall det predikas. Det är vår uppgift och en del av uppdraget att vara i Herrens tjänst. Eller omvänt: Att inte göra det är att svika vårt uppdrag. 

Powered by Labrador CMS