Oklart vems säkerhet EFK syftar på i beslut om indragen monter för Kristna regnbågsrörelsen

Torpkonferensen drönarbild
EFK anger ett starkt tryck inom rörelsen som skäl för att neka Kristna Regnbågsrörelsen moterplats. Torpkonferensen hålls varje år i Götabro, mellan Örebro och Kumla.

Nyheter. Kristna regnbågsrörelsen, tidigare EKHO, skulle för första gången vara en av utställarna under årets Torpkonferens. Men nu har Evangeliska frikyrkan (EFK) backat från det tillstånd de gett: Man vill inte ”öka på spänningen i denna fråga i rörelsen”, skriver samfundet på sin webbsida. Kommunikationschef Staffan Jenemark säger att beslutet även handlar om säkerhet.

Publicerad Uppdaterad

Redan förra året bedömde ledningen för EFK att tiden inte var mogen för att låta Kristna regnbågsrörelsen (EKHO) ställa ut på Torp. I år gjorde man först en annan bedömning men nu har man ändrat sig och anger flera skäl till det i ett öppet brev på samfundets webbsida.

Missionsdirektorerna Linalie Newman och Ingemar Forss berättar att EFK tagit emot många negativa reaktioner på beslutet att säga ja till Kristna Regnbågsrörelsen. Framför allt gällande timingen inför samfundets kongress där inställningen till samkönade vigslar är en av de stora frågorna efter rapporten Helighet & barmhärtighet som presenterades i våras. En kritik som de säger sig förstå.

”Torpkonferensen har ett principiellt ställningstagande att hålla en bred linje gällande utställare. Det betyder att EFK inte behöver stå bakom allt som de olika utställarna tycker”, skriver de.

Homofobi och hat

Newman/Forss talar också om att samfundets ledning inte vill ”öka på spänningen i denna fråga i rörelsen”. ”Vi missbedömde vilken laddning det skulle bli att låta EKHO/Kristna regnbågsrörelsen vara en av utställarna på Torpkonferensen”, fortsätter de.

– Vi har tagit emot flera kloka, konstruktiva kommentarer där omsorgen om rörelsen har varit drivkraften, skriver Newman/Forss.

– Vi har samtidigt förfärats över den homofobi som har kommit fram till oss i mejl, brev och kommentarer. Vi har chockats över hur hatiskt man kan uttrycka sig mot andra kristna syskon. Det har berört oss väldigt illa.

Vill ha dialog

– Vi som missionsdirektorer har en tydlig och öppen agenda där vi utifrån en klassisk syn på äktenskap och sexualitet vill vara radikalt välkomnande också för den som lever i en samkönad relation. Vi tror på trygga, generösa samtal. Vår bön är att vi alltid ska se varandra som syskon i Kristus, avslutar de.

Till Nerikes Allehanda säger EFK:s kommunikationschef Staffan Jenemark att man under veckan har fått en väldigt tydlig återkoppling från församlingar och enskilda om att det inte var läge att ta emot Kristna Regnbågsrörelsen som utställare på Torpkonferensen. 

– Det skulle skicka fel signaler just nu, och EFK måste samtidigt göra en bedömning där säkerhetsaspekten kommer in, men också hur vi hanterar ett samtal på bästa sätt i vår rörelse, fortsätter Jenemark till tidningen. 

Staffan Jenemark anger inte vems säkerhet EFK syftar på eller för vem Kristna Regnbågsrörelsens närvaro skulle utgöra en säkerhetsaspekt.

Kristna Regnbågsrörelsens ordförande Lina Landström säger till Nerikes Allehanda att man är glad för att missionsdirektorerna fått upp ögonen för den homofobi och hat som föreningens medlemmar möter inom EFK. Landström säger att föreningens medlemmar är ledsna och besvikna.

På sin webbplats skriver Kristna regnbågsrörelsen att beskedet inte var helt oväntat men ”djupt beklagligt” och lägger till: ”Vi fortsätter att söka dialog och goda samtal, vi söker inte – och har aldrig sökt – konflikt.” 

EFK:s ledning angav att man skulle utveckla bakgrunden till beslutet om att neka Kristna Regnbågsrörelsen att medverka på Torpkonferensen i en intervju med Sveriges Radio.

 Powered by Labrador CMS