Kristna arenor kan gå förlorade

Krönika. Många etablerade organisationer kommer att stå utan pengar, skriver Linda Alexandersson.

Är det vi nu upplever början på nedmonteringen av hela civilsamhället? undrar Linda Alexandersson.
Publicerad

Att arbeta inom civilsamhället är allt annat än händelselöst just nu, särskilt om man arbetar inom folkbildningen eller biståndssektorn. Svensk kristenhet har länge varit starka aktörer på båda områdena. Av Sveriges 156 folkhögskolor har 38 en kristen huvudman. Sensus och Bilda är kristna studieförbund. Inom biståndssektorn finns stora kristna aktörer som Diakonia, PMU och Act Svenska kyrkan, men också många mindre som samlas under Svenska Missionsrådets paraply. 

På folkbildningssidan kom de stora neddragningarna för folkhögskolorna i höstbudgeten 2022, och för studieförbunden 2023. Visserligen fick folkhögskolorna ett ökat anslag på 100 miljoner 2023, men det kompenserade bara för en del av neddragningarna 2022. Jag vet knappt en folkhögskolerektor som inte var tvungen att säga upp personal förra året. På Hyllie Park Folkhögskola, där jag är rektor, fick 17 personer avsluta sina tjänster. 

Nu har många rektorer insett att nedskärningarna förra året inte räcker. En representant för Sveriges lärare berättade att de i snitt satt i en förhandling om dagen med enbart folkhögskolor under april månad. 

Samtidigt pågår en folkbildningsutredning som ska läggas fram den 14 juni. I utredningen är alla stora frågor på bordet. Hur ska folkhögskolorna styras och grans­kas? Hur stor frihet ska de ha? Vilka ska statens syften med folkhögskolorna vara? Just nu väntar vi tålmodigt på utredningens förslag, samtidigt som vi förbereder oss på att det därefter kan komma snabba förändringar. 

Är motiven till föränd­ringarna ekonomiska, ideologiska eller handlar det om en önskan om ökad statlig styrning?

På biståndssidan är det om möjligt ännu mer turbulent. Den 29 februari fick Sida i uppdrag av regeringen att utreda om myndigheten från nästa år kan ta över det ansvar som många svenska biståndsorganisationer, så som Diakonia och kristna samfund, haft med att vidareförmedla stöd till organisationer i andra länder. Utredningen ska vara klar i slutet av juni, men redan i mitten på mars sa Sida upp avtalen med alla strategiska partnerskapsorganisationer, eftersom de bedömde att de annars inte skulle kunna sjösätta en ny modell till årsskiftet. 

Samtidigt öppnar Sida nu möjligheten att skriva nya avtal, denna gång med organisationer från hela världen. Alla ansökningar behöver komma in under maj månad och ska gås igenom av Sida i juni. Hur det går för våra kristna biståndsorganisationer i den urgallringen återstår att se. En kvalificerad gissning är att pengapåsen tills dess kommer att ha krympt och att många etablerade organisationer då kommer att stå utan medel. 

Är det vi nu upplever början på nedmonteringen av hela civilsamhället? Är motiven till förändringarna ekonomiska, ideologiska eller handlar det om en önskan om ökad statlig styrning? Svaren är än så länge få och otydliga, men känslan är att det går fort nu. Så låt oss hålla koll på vad som händer i den här sektorn och låt oss höja våra röster. Annars kan en stor del av den kristna arenan ha gått förlorad innan vi ens förstod vad som riktigt hände. 

Powered by Labrador CMS