Enkät visar nytt politiskt stöd för biståndet

Diakonias enkätundersökning visar en majoritet för enprocentsmålet bland riksdagens partier.

Nyheter. En majoritet av riksdagspartierna vill återgå till enprocentsmålet för svenskt bistånd. Alla partier utom Socialdemokraterna och Liberalerna ville dessutom att förändringen skulle genomföras senast 2027. Bara Moderaterna svarar nej på frågan. Detta enligt en enkät från Diakonia inför årets Almedalsvecka.
– Att en så bred majoritet av partierna både ger stöd till principen och vill sätta ett konkret årtal är goda nyheter för de som värnar biståndet, säger Mattias Brunander, Diakonias generalsekreterare i ett pressmeddelande.

Publicerad Uppdaterad

Diakonias fråga om vilket år partierna vill återställa biståndsnivån till 1 procent av BNI svarar Centerpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet att det ska ske senast 2027 - i den första budgeten efter valet 2026. Trots kritik från Socialdemokraterna mot regeringens sänkning av biståndet vill Socialdemokraterna till skillnad från de andra partierna inte ange ett årtal för återställandet av 1 procent av BNI. Liberalerna vill inte heller ange årtal. Sverigedemokraterna väljer helt att avstå från att svara på enkäten.

– För människor i fattigdom och förtryck är det livsviktigt att dessa partier står fast vid enprocentsnivån och att detta blir en principfråga inför valet 2026, fortsätter Mattias Brunander, Diakonias generalsekreterare i ett pressmeddelande.

Stora skillnader i innehåll

De sex frågorna som Diakonia ställer till riksdagspartierna om inriktningen visar också på stora skillnader när det gäller innehållet i biståndet.

Men både den samlade oppositionen Centerpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet och två av regeringens partier – Liberalerna och Kristdemokraterna – motsätter sig att ”svenskt bistånd ska verka för svenska export- och migrationspolitiska mål”. Enbart Moderaterna menar att svenskt bistånd kan användas för att stödja svensk export. Samtliga partier ger stöd till de internationella principerna om utvecklingseffektivitet.

– Att använda bistånd för att finansiera svenskt exportfrämjande är dåligt bistånd. Att så många partier kritiserar detta ger hopp om mer effektivt bistånd efter valet 2026, kommenterar Mattias Brunander.

KD: Jämställdhet ”inte alltid relevant”

Ett område där Kristdemokraterna däremot backar gäller frågan om jämställdhet – ett område som regeringen vanligtvis brukar framhålla som ett kärnvärde i utrikespolitiken. Kristdemokraterna menar att jämställdhet inte alltid är relevant. Det är en total kursförändring sedan förra året. Alla andra partier som svarat på enkäten vill se att jämställdhet integreras i utrikespolitikens alla delar.

– Kristdemokraterna och övriga regeringspartier behöver visa att de menar allvar när de talar om att jämställdhet ska förbli ett kärnvärde. Detta bör tydligt lyftas fram i deras politik, annars riskerar jämställdhetsperspektivet att falla mellan stolarna, säger Anna Berggren, policyrådgivare för jämställdhet på Diakonia.

Powered by Labrador CMS