Vårt dop – födda på nytt

Vägledning. I dopet beslutar vi att följa Jesus. Vi blir födda på nytt. Men ett nytt liv i Anden innebär att fortsätta lyssna till och följa Anden, skriver Angeline Leetmaa.

Låt oss leva i vårt dop, leva nära Jesus och låta oss uppfyllas av Anden varje dag och leva ett nytt liv i hans efterföljelse, skriver Angeline Leetmaa.
Publicerad

Johannes evangelium 3:1–8

Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemos och var medlem av judarnas råd. Han kom till Jesus en natt och sade: »Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare. Ingen kan göra sådana tecken som du utan att Gud är med honom.« Jesus svarade: »Sannerligen, jag säger dig: den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike.« Nikodemos svarade: »Hur kan någon födas när han är gammal? Han kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till?« Jesus svarade: »Sannerligen, jag säger dig: den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som har fötts av kött är kött, och det som har fötts av ande är ande. Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill, och du hör den blåsa, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som har fötts av anden.« 

I den här texten får vi läsa om en persons möte med Jesus och vilken livsförvandling det kan innebära. Nikodemus var farisé och fariséerna kunde skrifterna. De hade studerat Guds ord och var religiösa ledare som undervisade om Gud. De kunde de profetiska texterna om Messias. Nikodemus hade förstått att Jesus var något speciellt efter att ha lyssnat till honom och sett de tecken och under som hände kring honom. Jesus var kontroversiell, han vände upp och ner på allt. Han undervisade på ett nytt sätt om Gud. Han gjorde uttalanden och betedde sig på ett sätt som chockade de religiösa ledarna. Det passade inte in i deras religiösa mönster. Samtidigt såg de frukten av det Jesus gjorde. Fariséernas status hotades av Jesu undervisning. Hans anspråk om att vara den Messias som profetiorna talade om provocerade och utmanade.

Nikodemus var nyfiken och ville veta sanningen. Han sökte upp Jesus i största hemlighet. I skydd av nattens mörker och stillhet, i ensamhet utan att någon annan hörde, vågade denne farisé ställa sina ärliga frågor. Han vågade uttrycka sina tvivel och funderingar, men han gjorde det enskilt med Jesus. Kanske för att inte bli påverkad av sina skeptiska kollegor. Kanske var han rädd för sitt rykte och hur det skulle uppfattas om han samtalade med Jesus. Kanske ville han undvika allt ifrågasättande av Jesus och misstron från övriga fariséer och ostört få lyssna bara på Jesus.

Mötet med Jesus förvandlar på djupet, om vi tar emot och väljer att låta oss beröras av honom.

Angeline Leetmaa, pastor inom EFK

Nikodemus möte med Jesus den där natten påverkade honom. Jesus talade om att bli född på nytt. Nikodemus tolkade först detta bokstavligt och förstod inte. Biologiskt kan man inte födas igen. Men Jesus talade om ett nytt andligt liv, att låta sig fyllas av och följa Anden. När vi tar emot Jesus blir vi födda på nytt genom den helige Ande och uppmanas följa Jesus.

Vi har skapats med en fri vilja. Vi kan välja att söka Jesus, som Nikodemus. Han valde själv att söka upp Jesus och ställa sina frågor direkt till honom. Vi kan välja att öppna våra hjärtan. Nikodemus förstod inte Jesu svar till en början, men han valde att öppna sitt hjärta, ta till sig det Jesus sa och begrunda det. Inte avfärda det, utan söka att förstå. Han öppnade sitt hjärta för Anden.

Vårt samhälle säger till oss att tro på oss själva, men Jesus säger: Tro på mig. Vår samtid säger till oss att följa vårt hjärta, men Jesus säger: Följ mig. Mötet med Jesus förvandlar på djupet, om vi tar emot och väljer att låta oss beröras av honom. I dopet beslutar vi att följa Jesus. Vi blir födda på nytt. Men ett nytt liv i Anden innebär att fortsätta lyssna till och följa Anden. Likt vinden vet vi inte vart den för oss, men vi kan lära känna Andens röst och varje dag välja att följa.

När vi fortsätter att läsa Johannesevangeliet ser vi att mötet med Jesus gjorde något med Nikodemus. I Johannes evangelium 7:50–51 står det: ”Nikodemus, han som tidigare hade kommit till Jesus och som var en av dem sade: ’Inte dömer väl vår lag någon utan att man först hör honom och tar reda på vad han har gjort?’”

Nikodemus försvarar Jesus inför sina skeptiska kollegor. Han hade kunnat välja att falla för grupptrycket och stå med de övriga fariséerna mot Jesus. Men här ställer han sig liksom mellan sin grupp och Jesus. Något har hänt i Nikodemus hjärta.

I Johannesevangelium 19:39 dyker Nikodemus upp igen, och nu kan vi ana att han tagit fler steg i sin övertygelse och relation till Jesus. Jesus är död, och Nikodemus är en av de få som tar hand om den döda kroppen. Kärleken till Jesus gör att Nikodemus finns vid Jesu döda kropp. Inte ens lärjungarna, som öppet följde honom, finns med, utan bara några som i hemlighet följde Jesus. Mötet med Jesus förvandlade Nikodemus och förde honom in på en resa där kärleken till honom gjorde att han började följa Jesus, trots vad det kunde kosta honom. Men det räcker inte med ett möte med Jesus, många har mött Jesus. Vi behöver bestämma oss för att också låta mötet påverka våra val och sedan följa Jesus. I dopet tar vi det beslutet. Men det innebär också att välja att fortsätta följa Jesus varje dag.

Låt oss leva i vårt dop, leva nära Jesus och låta oss uppfyllas av Anden varje dag och leva ett nytt liv i hans efterföljelse.

Powered by Labrador CMS