Stödet under våren visar hur mycket
läsarna uppskattar Hemmets Vän

Kommentar. VD Åke Hällzon: Vi fortsätter att utveckla vår journalistik trots mediestödsnämndens avslag på ansökan om redaktionsstöd.

Publicerad Uppdaterad

Efter en utdragen och försenad process har Mediestödsnämnden nu meddelat vilka tidningar som får del av det statliga redaktionsstödet.

En ny nämnd har tolkat och fattat beslut utifrån mediestödslagen som trädde i kraft 1 januari. Förenklat kan sägas att staten nu väljer att stödja de stora, koncernägda lokaltidningarna och prioriterar ned stödet till mindre, nationella medier. För riksspridda tidningar som Hemmets Vän ges bara stöd om de bedöms vara ”av särskild vikt för mediemångfalden”. Vinnare är istället Bonnier Local, Göteborgsbaserade Stampen och Gota Media. Det är koncerner som omsätter miljardbelopp. Mest pengar får Göteborgs-Posten, 34 miljoner.

Perioden mellan januari och maj har varit en prövning för oss. Från att tidigare haft ett månatligt och på förhand förankrat mediestöd stod Hemmets Vän, liksom alla andra stödberättigade tidningar, plötsligt utan statligt mediestöd. Inget mediehus fick stöd under denna period. För oss, som är oberoende från samfund och koncerner, har vi förlitat oss på er läsare. Vårt arbete med tidningen bygger på förtroende och tillit som byggts upp under lång tid. Vi vet att Hemmets Väns läsare värnar och uppskattar tidningen. 

Vi anses vara unika, men för små i jämförelse med stora nationella medier – därför bedöms vi inte vara viktiga för mediemångfalden.

Tyvärr resonerar inte mediestödsnämnden på samma sätt. Hemmets Vän och vår journalistik bedöms av nämndens ledamöter ”uppfylla förutsättningarna för att omfattas av definitionen av allmänt nyhetsmedium i lagen om mediestöd och Hemmets Vän uppfyller också de allmänna förutsättningarna för mediestöd enligt samma lag”. Däremot anser nämnden inte att vi är av särskild vikt för mediemångfalden och avslår vår ansökan om redaktionsstöd. 

Beslutet har tagits utifrån en jämförelse av hela mediemarknaden, där vår upplaga bedöms vara för liten.

Det är på många sätt ett bakvänt beslut. Vi anses vara unika, men för små i jämförelse med stora nationella medier – därför bedöms vi inte vara viktiga för mediemångfalden. Istället har vi fått ett övergångsstöd som är mindre än det förutvarande mediestödet. Övergångsstödet kommer också att minska år för år och successivt fasas ut till 2029.

Nämndens beslut innebär inga stora förändringar på kort sikt. Övergångsstödet vi får, 3,4 miljoner, är mindre än det förutvarande mediestödet och de ekonomiska ramarna förändras därför. Dock inte mer än att vi kan hantera dem. 

Under våren har vi gjort flera förändringar. Bland annat utkommer vi i papper varannan vecka och varje vecka på webben. I gengäld är papperstidningen fylligare och fick en helt ny formgivning.

Vi kommer nu fortsätta att utveckla Hemmets Väns journalistik. På hemmetsvan.se uppdaterar vi nyhetsflödet löpande och ser med tillförsikt fram emot att få göra en än bättre papperstidning. Vi ser också en stark tillströmning i antalet digitala läsare till webbplatsen. Samma trend märks på sociala medier där våra nyheter de senaste veckorna diskuterats av hundratals. I skrivande stund har artikeln om hur Linköpings stift utvecklat barn- och ungdomsarbetet över 500 interaktioner och gilla-markeringar samt nio delningar.

När den ekonomiska pressen nu lättar vill jag rikta ett varmt tack till alla som stöttat Hemmets Vän under våren. Över 230 000 kronor har hittills kommit in till Stiftelsen Hemmets Väns mediamission. Fantastiskt! En enskild givare skänkte 20 000 kronor. Tillsammans gjorde vi det möjligt och ni läsare har genom er generositet visat hur mycket Hemmets Vän betyder för er. Gåvorna under våren har varit en förutsättning för att fortsätta ge ut Hemmets Vän. Jag och redaktionen är djupt tacksamma.

Fortsätt att stödja oss. Det enklaste sättet är att teckna en prenumeration, till dig själv eller någon du känner. Hör av dig till info@hemmetsvan.se eller ring 019-16 54 00, förmiddagar, så hjälper vi dig att hitta rätt prenumeration för just dig.

Än en gång, tack för att du läser Hemmets Vän.

Powered by Labrador CMS