George Barna, amerikansk trendexpert:

”Kristna tenderar att bråka om saker som inte spelar någon roll”

– Vi befinner oss i en tid av kristen osynlighet, säger den amerikanska trendexperten George Barna i en intervju med tidningen Christian Post.

Nyheter. Människor är mer själviska, kyrkorna allt mindre inflytelserika och pastorer och andliga ledare allt mindre bibelcentrerade. Så beskriver George Barna, en amerikansk trendexpert på kristenhet och omvärldsanalys, de största hoten idag mot den kristna kyrkan.
– Vi befinner oss i en tid av kristen osynlighet, förklarar han i en intervju med tidningen Christian Post.

Publicerad Uppdaterad

George Barna, 69, grundade det ledande undersökningsföretaget The Barna Group 1984 som kartlagt amerikansk religiositet i femtio år. Företaget såldes 2009, och idag är han professor vid Arizona Christian University och forskningschef vid universitetets kulturforskningscentrum, som fokuserar på omvärldsanalyser och kulturell utbildning.

George Barna, professor vid Arizona Christian University

Kanske kan han beskrivas som en av USA:s främsta trendexperter på västerländsk kristendom. Men hans analys av lärjungaskap och kristenhetens roll i dagens samhälle gäller inte bara USA, utan till stor del också exempelvis svensk kristenhet.

I intervjun med amerikanska Christian Post identifierar han de största hoten som kyrkan står inför i modern tid. Negativa trender som han under de senaste decennierna sett alltmer influera de kristna kyrkorna i väst.

– Familjer investerar allt mindre av sin tid och energi i andlig tillväxt, särskilt när det gäller deras barn. Idag påverkar medierna kyrkan mer än kyrkan påverkar medierna. Samma sak gäller kulturen. Den kristna församlingen tenderar att alltmer tappa bort sig och ägnar mer tid åt att bråka om saker som verkligen inte spelar någon roll, fortsätter han.

Brist på lärjungaskap

Några av de mest oroande trenderna som George Barna pekar på är bristen på lärjungaskap och på solid, biblisk undervisning på de teologiska seminarierna.

Han kritiserar de mått som kyrkor vanligen använder för att mäta framgång: deltagande, insamling och verksamhet – vilket han betonar inte hade något att göra med Jesu tjänst och uppdrag.

– Dåligt ledarskap på de teologiska utbildningarna vilseleder kyrkor och församlingar att tro att man faktiskt utbildar människor som Gud har kallat att vara ledare, att människor är kvalificerade att vara ledare och att man kan bemyndiga dessa att leda församlingar – utan att veta om de till slut klarar av det, säger han.

Kyrkan ”inte nödvändigtvis biblisk”

Barna förklarar att även om många teologiska utbildningar har ”goda avsikter” förbereder de i verkligheten unga ledare för att misslyckas i sin tjänst.

– Du får vad du mäter. Mäter du fel saker kommer du att få fel resultat. Mäter du hur många människor som kommer på en gudstjänst, hur mycket pengar man samlar in eller hur många verksamheter som kyrkan erbjuder, hur många anställda man har eller hur många kvadratmeter kyrkan bygger ut – så dog Jesus inte för något av allt detta.

Om vi går tillbaka till Bibeln måste vi erkänna att den institutionella kyrkan, den kyrka som vi har skapat, är skapad av människor.

George Barna, amerikansk trendexpert

– Om vi går tillbaka till Bibeln måste vi erkänna att den institutionella kyrkan, den kyrka som vi har skapat, är skapad av människor. Verksamheten, titlarna, byggnaderna – allt det där som blivit heligt i amerikansk kultur och runtom i världen är inte nödvändigtvis bibliskt, fortsätter han.

– Jesus kom inte för att bygga institutioner. Han kom för att frälsa människor, bygga människor. Vi ser den modellen i hans liv – han ägnade större delen av sitt liv åt att investera i individer. Som Kristi efterföljare är det vad vi behöver göra.

Barnen kyrkans framtid

George Barna, själv både far och farfar, uppmanar till att investera i barnen, som han ser som kyrkans framtid. Att prioritera andlig undervisning, skapa bibliska principer och ansvarsstrukturer inom familjen.

– Det är ett stort misstag att använda barnen som lockbete istället för att de skulle vara det primära fokuset för vilka vi vill bygga upp något, vilken tjänst, påverkan eller inflytande vi än kan ha. Vi måste inse att det börjar med familjen: Föräldrar har det primära ansvaret att fostra sina barn till andliga föredömen, och församlingen måste stödja föräldrar i denna strävan.

– Vårt primära fokus måste vara barnen och att få deras bibliska världsbild att växa. Om vi gör det kan vi få de få procent av amerikanska vuxna som är lärjungar idag att bli betydligt fler, säger han till Christian Post.

George Barna berättar att han från början ville fylla en kunskapslucka när det gällde kyrkans förståelse av sina egna församlingar.

– När jag startade försökte jag ta reda på hur jag skulle kunna skapa ett mervärde i det som hände i den amerikanska kyrkan. Det verkade inte finnas trendorienterad information kring djupet i människors tro, fortsätter han.

Medan den data som fanns fokuserade på kyrkobesök och bibelförsäljning såg Barna ett behov av att förstå vad människor trodde, varför de trodde på det sättet och hur dessa övertygelser omvandlades till handling. Han talar om att dessa djupare, trendbaserade data har försett pastorer med verktyg för att främja meningsfull andlig tillväxt mer än bara ytliga tendenser.

”Var försiktiga med AI”

Han varnar också för den potentiellt negativa inverkan som artificiell intelligens (AI) kan ha på kyrkan.

– Vi ser redan hur det påverkar predikningar över hela landet. Pastorer tänker att AI kanske är ett sätt att få till en bättre predikan – ibland för att de vill göra det bra men i vissa fall för att de helt enkelt är lata.

– Det finns annat som kommer att påverka oss på samma sätt – både när det gäller insamlingar och medienärvaro. Som Kristi kropp måste vi vara misstänksamma mot och försiktiga med allt som betecknar sig som artificiellt.

– Det behöver inte vara bra för vår mentala hälsa, vår fysiska hälsa eller vår andliga hälsa. Så jag uppmuntrar genuina ledare att överhuvudtaget vara försiktiga med det, särskilt i hur vi tar det till oss och hur vi låter det påverka andra.

Föräldrar är grindvakter. Agera som en ledare, ta ansvar och gör de svåra valen.

George Barna, amerikansk trendexpert

Också här kommer Barna in på hur föräldrar agerar. Han råder dessa att skapa en strategi både när det gäller AI och andra medier för att övervaka, minimera, förmedla och debattera kring innehållet och se till att det överensstämmer med bibliska värderingar.

– Föräldrar är grindvakter. Agera som en ledare, ta ansvar och gör de svåra valen. Gör de tuffa valen utifrån vad du tänker är ditt ansvar som förälder till en person med andlig styrka, en andlig förebild – en ”champion”.

Kyrkan vid kritisk tidpunkt

George Barna säger att han idag alltmer fokuserar på omvärldsanalyser och kulturell utveckling. Men han varnar för att kyrkan befinner sig vid en kritisk tidpunkt.

Vägen till en blomstrande kristen gemenskap ser han i att återvända till bibliska kärnprinciper, att ge mandat till föräldrar att vara andliga ledare och att forma nästa generation.

– Allt annat är skrammel, oväsen. Om vi inte gör detta kommer vi att förlora ännu mer i det här ”kriget” … det är vår tid nu! Vi befinner oss i en tid av kristen osynlighet i vår kultur, och det jag ser är att det kommer att resultera i att den typiske amerikanen inte kommer att möta någon i sin bekantskapskrets med en biblisk världsbild. Man kommer inte att påverkas av Guds sanning.

– Konsekvensen blir att de som styr vårt samhälle kommer att kunna helt begränsa den andliga friheten. Vi kommer inte längre gå i kyrkor, inte att köpa eller läsa biblar, inte att få tala offentligt om vår tro. Varför? Det handlar om att lärjungar inte skapar lärjungar. Detta är vår tid: Antingen ställer vi upp eller håller tyst. Jag föreslår att vi ställer upp, säger George Barna till Christian Post.

Fotnot: Youtubelänk till Christian Posts intervju med George Barna

 

Powered by Labrador CMS