Anden uppenbarade Jesus för våra hjärtan

Helmner direkt. ”Kärlek är alltid kännetecken nummer ett på en äkta andeutgjutelse.”

Kärlek. Glädje. Frid. Tre positiva och vackra ord som finns med i Bibelns undervisning om Anden. Läs gärna bibeltexten om Andens frukt (Galaterbrevet 5:22-26). Pingstens stora, mäktiga erfarenhet gör något gott med oss. Påverkar och förvandlar hela vårt väsen. Andens uppgift är att förhärliga Jesus. Ju mera Andens nya liv får genomsyra oss desto mer träder bilden av Jesus fram i våra liv. Paulus skriver att vi ska vara brev som alla kan läsa. Kristusbrev, som bär vittnesbörd om Mästaren vi följer och tjänar. Frukten arbetar vi inte fram – den är ett resultat av grenarnas förening med stammen. Det viktigaste kanske inte är att vi högljutt kan berätta om starka andliga upplevelser och manifestationer. Frågan är vilken frukt våra liv bär. Finns det en god eftersmak som gör att andra börjar längta efter det liv vi lever?

Kärleken till Bibeln växer när Andens liv får genomsyra oss, skriver Ingemar Helmner.

Den första frukt som nämns är kärlek. Jag har sett det så tydligt genom livet, att detta alltid är kännetecken nummer ett på en äkta andeutgjutelse. På det personliga planet och i församlingens liv. En atmosfär som andas kärlek.  

  • Kärlek till Jesus. Jag minns den karismatiska förnyelsen under 1970-talet. Underbara sånger skrevs som uttryckte vår kärlek till Frälsaren! Sång, bön och förkunnelse var hela tiden knuten till Jesus. Kristen tro var något mera, djupare, än bara lärosatser och god tradition – det var ett liv i Mästarens närhet. Anden uppenbarade Jesus för våra hjärtan!
  • Kärlek till Bibeln. Det blev så tydligt att nyckeln till Bibeln är den helige Ande! Våra biblar var sönderlästa. Vi älskade djupgående bibelstudier. Anden levandegjorde eviga sanningar. 
  • Kärlek till bönen. Ett starkt tecken då kristna blivit döpta i helig Ande brukar alltid vara att bönens värd öppnas på ett helt nytt sätt. Bönelivet blomstrar i församlingen. Vi kan inte sluta be, lovsjunga och prisa Gud. 
  • Kärlek till församlingen. Jag minns hur vi ofta satt i stora ringar, höll varandras händer och sjöng: ”Jag älskar så min Guds familj, där alla sammanvuxna är …” I vår individualistiska och självupptagna tid har många kristna tappat hängivenheten och kärleken till församlingen. Vi är i ett desperat behov av ett djupgående andligt genombrott in i våra kyrkor som gör att syskonkärleken väcks till liv!
  • Kärlek till dem som ännu inte mött Jesus. Kärlekens Ande ingjuter helig nöd och längtan i våra hjärtan. Vi kan inte bara leva oss själva till behag. Det vi fått vill vi ge vidare som gåva! Läs lite historia ska du se att alla starka andeutgjutelser resulterat i brinnande iver att evangelisera och leda nya människor till tro.
  • Frukt nummer två är glädje. I vår mörka och oroliga tid behöver vi kristna som strålar av fröjd. Gudstjänster som vibrerar av äkta frälsningsglädje. Lovsång med doft av himmel. Bibeln säger att Guds rike består av ”rättfärdighet, frid och glädje som den helige Ande ger”. Det berättas om Jesus, att han ”fylldes med jublande glädje genom den helige Ande”. Det är sådan kristendom vårt land längtar efter. Där frukten är ljuvlig och skapar hunger och längtan hos allt fler. Där eftersmaken dröjer sig kvar, och alla känner att detta är något verkligt – ett liv jag vill leva!

Just nu börjar en sång tona inom mig. Jag minns hur ungdomskörerna sjöng den med stor inlevelse: ”Herre, befria ditt folk, låt dina barn börja leva! Fria, och glada i dig, vi vill kunna säga att vi känner dig ...”

Powered by Labrador CMS