Karolinskas avskedande av kristen överläkare upprör

Ledare. Kollegor reagerar starkt – kallar sjukhusledningens agerande för ”paragrafrytteri” och ”stasimetoder”.

Vid upprepade tillfällen har skandaler kring Karolinska Sjukhuset avslöjats och omorganisation gjorts för större genomlysning.

Visserligen placerar sig Karolinska Sjukhuset i Stockholm bland de tio högst rankade sjukhusen i världen när det gäller vård, patientbemötande med mera. Men samtidigt har Karolinska under senare år fått ett skamfilat rykte genom skandalerna kring den italienske forskaren och kirurgen Paolo Macchiarini och hans kirurgi av syntetiska luftstrupar, som tog livet av sju patienter under hans tid i Sverige 2010–2013. 

Nu har sjukhuset drabbats av ett uppseendeväckande avskedande. Överläkaren och docenten Karin Pettersson, chef sedan 20 år, stängdes i februari av från sin tjänst och tvingades skriva på sitt avsked. Detta på grund av, enligt sjukhusledningen, att hon använt sin tjänstemejl alltför mycket för privat korrespondens, bland annat till Immanuelskyrkan där hon är ordförande i deras vårdbolag. Hon kritiseras också för att ha haft för många bisysslor och inte rapporterat dessa korrekt till arbetsgivaren. 

Karin Pettersson fick med omedelbar verkan inte längre vistas på det sjukhus där hon bland annat varit med om att bygga upp en uppskattad förlossningsverksamhet.

De enda som informerade henne vad saken gällde denna dag var två advokater. Ingen chef från det sjukhus där hon arbetat i decennier, var närvarande.

I advokatfirmans 22-sidiga utredning kallas hon ”illojal” mot sin arbetsgivare. Från en anonym medarbetare sägs att hon inte varit på sitt arbete under arbetstid och upprepade gånger inte kunnat nås. Det förnekar hon, då hon arbetat på sjukhusen i både Huddinge och Solna, men också hållit föreläsningar för sjukhuspersonal.

Dagens Nyheter beskriver hur hon hanterats av sjukhusledningen. När beskedet kom blev hennes lägenhet överfylld av blommor som hedersbevisning från barnmorskor, undersköterskor och förlossningsläkare. Hon betraktas som en högst kompetent auktoritet inom förlossningsvården i Sverige och har specialiserat sig på stöd till gravida kvinnor i samband med förlossning.

Vid sidan av sitt arbete har Karin Pettersson haft en förankring i Immanuelskyrkan i Stockholm, där hon också leder gudstjänster i församlingen. Immanuelskyrkan tillhör Equmeniakyrkan, en sammanslagning av tidigare Svenska Missionsförbundet, Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige.

Detta handlande på Karolinska stärker inte respekten för omsorg om patienter eller anställda.

Sjukhusledningen ger inga kommentarer under pågående utredning, men Karin Pettersson har fått stort stöd av sitt nätverk som innefattar både vänner och kollegor. Praktiskt taget alla uttrycker stor förvåning för sjukhusledningens agerande. 

Mia Ahlberg, tidigare chef för barnmorskorna som arbetat tillsammans med Karin Pettersson under sju år, säger till Dagens Nyheter:

– När rapporten fått så enorm effekt, är det anmärkningsvärt att ingen talat med oss som jobbat med Karin Pettersson.

Förutom halva sin arbetstid med patienter har hon haft arbetsledande funktion i verksamhetens ledningsgrupp. Därutöver har hon undervisat på Karolinska Institutet och har ett uppdrag för Folkhälsomyndigheten. Alla dessa bisysslor är avstämda med hennes närmaste chef. 

Vid upprepade tillfällen har skandaler kring Karolinska Sjukhuset avslöjats och omorganisation gjorts för större genomlysning.

Karin Petterssons kollegor har reagerat mycket starkt på hur denna uppsägning gått till och de kallar Karolinskas agerande för paragrafrytteri.

Manifestationer har gjorts av vårdpersonal, och kollegor benämner sjukhusledningens agerande för ”stasimetoder”, som syftar på hur människor behandlades i forna Östtyskland av landets säkerhetspolis.

Sista ordet i detta märkliga aktstycke är inte sagt, men Karolinska Sjukhuset är knappast betjänt av upprepade skandaler beträffande ledningens bemötande gentemot sin personal. Sjukvårdspersonal måste inneha förtroende. Detta handlande på Karolinska stärker inte respekten för omsorg om patienter eller anställda.

Powered by Labrador CMS