Jesus ger oss nytt 
mod – trots allt

Debatt. Vi är kallade att representera något som är större än vårt eget liv och som kan utgöra ett existentiellt hopp för alla människor i tider av hotfulla förändringar, skriver pastor Sven Nilsson.

Som Jesu lärjungar har vi faktiskt en saklig grund för att vara vid gott mod, påpekar debattskribenten.
Publicerad

Detta är en opinionstext i Hemmets Vän. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.

Sven Nilsson.

Det är svårt att värdera och processa all information som vi dagligen utsätts för. Vi försöker trots allt hitta ett förhållningssätt som gör det möjligt för oss att avgränsa ”vår verklighet” till dimensioner som vi har tillräcklig kontroll över – vad som är viktigt för mig och de värderingar jag kan hålla mig till för att få ordning på mitt liv. Men som Jesus lärjungar är vi kallade att representera något som är större än vårt eget liv och som kan utgöra ett existentiellt hopp för alla människor i tider av hotfulla förändringar. 

”Känn ingen oro. Tro på Gud och tro också på mig”, sa Jesus. Med den utgångspunkten rustas vi för ett liv i verkligheten sådan den nu är, utan att drabbas av uppgivenhet. Med vår förankring i evangeliet har vi rätt att känna tillit och glädje trots allt och därigenom vara vid gott mod. Vi kan göra det med gott samvete, även om det kan uppfattas som vi är oberörda av de problem som mänskligheten brottas med. Som Jesu lärjungar har vi faktiskt en saklig grund för att vara vid gott mod. 

Jesus sa: ”I världen lider ni betryck, men var vid gott mod; Jag har övervunnit världen.” ”Tro på Gud, tro också på mig”. Det Jesus fullbordade på korset rustar oss för livet. Därför gladde det mig när jag såg temat för årets Torpkonferens – Glädjebud! Är vi beredda på festen? Jag uppfattar det som en trons hälsning till vår samtid trots att hela mänskligheten nu genomgår en process som Jesus kallade för ”födslovåndor”. Ordet födslovåndor kan väcka oro och fruktan, men egentligen är det ett löfte om att något nytt, ett barn är på väg, vilket är något att glädjas åt! Evangeliet är ett glädjens budskap under alla förhållanden. 

Kulturpersonen C. S. Lewis, vars böcker läses över hela världen, beskriver upplevelsen av mötet med Jesus som att han blev ”Överfallen av glädje”. Hela hans författarskap andas denna tillit. Han bekräftar de heligas erfarenhet i alla tider att ”Fröjd i Herren är vår starkhet!” Ja, glädjen är det starkaste som finns i Guds rike! Det står i evangelierna att lärjungarna ”blev glada när de såg Herren” efter hans uppståndelse. Jesu uppståndelse överträffade alla deras förväntningar! Så uppmanas vi att se och förstå betydelsen av vad de såg – Jesus lever! Han är densamme igår, idag och i evighet. 

Evangeliet är ett glädjens budskap under alla förhållanden. 

Sven Nilsson

Jesu uppståndelse och hans närvaro är grunden för våra förväntningar om framtiden. Låt det bli sagt och låt det synas i vår livshållning! Vi uppmanas att alltid vara glada i Herren! Glädjen i Guds rike är inte en ytlig känslorörelse, den kommer av att vi är vid gott mod i vissheten om att Jesu seger på korset gäller och att Han har gjort djävulens planer om intet. ”Var vid gott mod”, sa Jesus, ”Jag har övervunnit världen.” 

Paulus vittnar om samma erfarenhet på ett paradoxalt sätt då han skriver ”såsom bedrövad men alltid glad”. Sinnesstämningen påverkar vårt sätt att möta livet. ”Ett brutet mod suger märgen ur benen.” ”Låter du modet falla i nödens stund, då blir din kraft ringa.” Men ”Ett glatt hjärta ger god läkedom” (Ordspråksboken 17:22, 24:10). Att vara vid gott mod och att glädjas i Herren är två uttryck för samma sak, nämligen att vår tro i Kristus håller och bär genom allt vi möter i livet. Omständigheter kan göra oss modlösa när vi tycker oss stå inför uppgifter som överstiger vår förmåga. Guds tilltal och Jesu närvaro ger oss styrka att vara vid gott mod och möta livet med tillförsikt! Vi behöver lära oss att uppskatta Jesus så som Gud ser honom.

När lärjungarna var med Jesus på förklaringsberget blev de fascinerade av hur Jesus umgicks med Mose och Elia och de ville bygga hyddor där för att kunna behålla upplevelsen av vad de såg. Men i samma stund som de började planera för det talade Gud själv från himlen för att fästa deras blick på Jesus allena: ”Detta är min älskade Son, hör honom!” 

Jesus drar uppmärksamheten till sin egen person och Gud verkade i samma riktning. Han säger om Jesus, att när han blir upphöjd skall han dra alla till sig. Ingen lär känna Gud utan att gå vägen genom Jesus. Jesus är Vägen, Sanningen och Livet!” Guds verk är att dra allas uppmärksamhet till Jesus och Gud vill att vi skall samverka med honom i detta – vi är kallade att vara Jesu vittnen. Detta är det enastående uppdrag som vi anförtrotts. Är det tid för en ny Jesusrörelse? 

Powered by Labrador CMS