Digitala krafter måste bemötas gemensamt

Ledare. Ungas skärmkonsumtion hot mot samhällsbygget – nu kräver KD tydliga gränser för techjättar

Föräldrar och politiker måste gemensamt agera mot den digitala epidemi som ”är på väg att beröva våra barn deras barndom”, påpekade Ebba Busch under KD-dagarna i Västerås i helgen.
Publicerad Uppdaterad

Vi får inte tappa perspektivet och bli historielösa när det gäller Sverige, Europa och världen, trots brutala ryska missiler mot Ukraina, internationellt klimathot och cyberattacker. Ur ruinerna av ett sönderbombat Tyskland och ett missmodigt Europa, visade tre europeiska politiska ledare på 1950-talet på en ny kurs. Franske utrikesministern Robert Schuman, italienske premiärministern Alcide De Gasperi och tyske förbundskanslern Konrad Adenauer tillät inte hopplöshet att tysta dem. De lade grunden till dagens EU, som skulle förhindra ett nytt storkrig i Europa genom att forma europeiska kol- och stålgemenskapen. 

I helgen firade Kristdemokraterna sitt 60-årsjubileum, under KD-dagarna i Västerås. Där påminde partiledaren Ebba Busch om partiets arv.

De svenska KD-rötterna går tillbaka till bland andra en av initiativtagarna, Lewi Pethrus. 60 år fyllda startade han tidningen Dagen, en egen radiokanal, en egen bank och en filantropisk stiftelse, för att hjälpa människor från alkoholmissbruk. 80 år gammal grundade han Kds, som blev Kristdemokraterna.

Nu fokuserar Kristdemokraterna på dagens hot mot samhällsbygget. Ett av dem gäller barns och ungas stora skärmkonsumtion, som forskare visat allvarligt kan påverka sömn och skolresultat negativt och leda till psykiska problem.

En baksida av vår digitala värld drabbar inte minst unga flickor. Var tionde flicka i tonåren har uppmanats att skicka nakenbilder på sig själv – mot betalning.

Föräldrar och politiker måste kroka arm för att kunna möta de digitala techjättarna, som bombarderar både barn och vuxna och stjäl deras uppmärksamhet.

Ebba Busch menar att vuxenvärlden är handfallen inför denna digitala epidemi.

”Den är på väg att beröva våra barn deras barndom.”

Bevisen och varningsklockorna finns där så tydliga. De kommer bland annat från förskolepersonal, lärare och föräldrar.

Alltför mycket tid vid datorn stjäl lästid och pluggtid, tid för att spela fotboll och tid med far- och morföräldrar.

Effekterna av denna digitala överkonsumtion visar sig i barns psykiska ohälsa. Organisationen Bris, (Barnens Rätt i Samhället) hade förra året 51 587 stödjande samtal med barn. Hälften av dem handlade om psykisk ohälsa.

Familjens roll för ungas fostran till självrespekt och respekt för andra är en kärnfråga för KD. Även om föräldrar kan göra mycket, finns starka krafter i samhället som inte tycks se barns och ungdomars utsatthet. Föräldrar och politiker måste kroka arm för att kunna möta de digitala techjättarna, som bombarderar både barn och vuxna och stjäl deras uppmärksamhet.

Inför EU-valet den 9 juni vill KD kräva tydliga gränser för dessa techjättar, ett krav de delar med svenska liberaler.

Sverige kan inte föra den här kampen själv. Här behövs EU:s hjälp i de 27 medlemsländerna. 448 miljoner människor skulle kunna förenas och sätta gränser, så att barnen kan behålla sin frihet gentemot digitala krafter.

Sverige har senaste åren sett ett värderingsras när drogmaffia och kriminella gäng kräver tolkningsföreträde. Det har skapat rädsla, missmod och uppgivenhet som måste brytas. Inte enbart polisen kan stå för den brytningen. Alla medvetna krafter inom politik och civilsamhälle behövs som en levande motkraft.

I sitt tal på KD-dagarna underströk Ebba Busch Kristdemokraternas betydelse för en samhällsförändring, likt den partiet slog fast vid sitt grundande för 60 år sedan: ”Vi bildades för att det behövs en modig politisk kraft, som är större än ett enskilt särintresse. Vi bildades för att tala om värderingarnas betydelse. Vi bildades för att vårt land behöver en starkare samhällsgemenskap. Och svensk politik behöver några som står upp för andra.”

Nu är frågan hur villiga dagens ”stafettlöpare” är att vara med och bära ut detta budskap. Det finns inte plats för likgiltighet. Läget i vårt land är alldeles för allvarligt.

Powered by Labrador CMS