Kristna i upprop: ”Europa, var dig själv”

”Anpassa inte kristna värderingar till politiska intressen”, manar katolska biskopar i Europeiska unionen (COMEC), Europeiska kyrkokonferensen, Interparliamentary Assembly on Orthodoxy och nätverket ”Together for Europe”. De vädjar till institutioner och politiska grupperingar att ta hänsyn till kristna värderingar som grund för det europeiska projektet och om dialog med kontinentens kyrkor och religiösa sammanslutningar. 

Publicerad Uppdaterad
Powered by Labrador CMS