Pingstkarismatiska församlingar växer kraftfullt i Sverige

Helmner direkt. Vårt land har välsignats med brinnande evangelister, pastorer, församlingsbyggare från världens alla hörn. Låt dem lära er att hitta tillbaka till de verkliga kraftkällorna.”

Publicerad Uppdaterad

Hur är det andliga läget i vårt land? Är det bara avkristning och tillbakagång? Nej! Jag får andra signaler som gör mig hoppfull. Det finns en professor vid namn Torbjörn Aronsson som hävdar att det är en ”pingstkarismatisk explosion i Sverige”. Han har gjort en grundlig undersökning och räknar till 552 nybildade, karismatiskt präglade, församlingar sedan 1974. Många av dem växer med väldig kraft och drar unga människor till sig. Det är spansktalande församlingar. Etiopiska, ­eritreanska, persiska, indonesiska, nigerianska och så vidare. Vårt land har välsignats med brinnande evangelister, pastorer, församlingsbyggare från världens alla hörn.

Plötsligt knackar stora världen på dörren till lilla Sverige. Och då blir det tydligt att det är fria, pingstkarismatiska församlingsrörelser som tågar fram överallt i vår värld. Och de är bärare av mycket som vi tappat på vägen. De är präglade av en genuin bibeltro. Predikar omvändelse och personlig frälsning på ett radikalt och frimodigt sätt. 

Egentligen är detta internationella inflöde ett underbart svar på den liberala teologi, och avsaknad av andligt liv, som förlamat så många kyrkor i vårt land. Stanna upp ett ögonblick och ta in följande fakta igen: 552 nybildade församlingar i vårt land!

De är ofta fria. Har ingen större känsla för att ingå i traditionella samfund och vara underställda kyrkostyrelser. Och de har ytterst sällan kommit till som ett resultat av initiativ tagna av våra äldre, etablerade samfund i landet. Nej, det är en härlig gräsrotsrörelse. Och en återspegling av den väckelse som pågår på många andra kontinenter. För hundrafemtio år sedan sände Sverige ut massor av unga, djärva missionärer för att bryta ny mark, föra tron på Jesus till nya folkgrupper. Nu får vi skörda genom att de kommer till oss och tänder väckelseelden här.

”Nu är det Sveriges tid att skörda”, säger Hector Alarcon, pastor i församlingen IMC i Stockholm. Kyrkan har sina rötter i latinamerika men samlar i dag människor från många olika håll. Till söndagarnas gudstjänster kommer uppemot 1 000 personer. Bilder därifrån visar skaror av unga, lovsjungande, hängivna deltagare. Många kyrkor i Sverige har varit visionslösa, trötta och försvagade, menar pastorn. ”Det enda sättet att få lågan att brinna starkt är en ny generation brinnande i Anden, som älskar Guds närvaro, som är fyllda av förbarmande och som planterar nya församlingar för att på så sätt hämta väckelsen till vårt land. 

Jag läser med respekt om deras starka böneliv och hur allt de gör är grundat i missionsbefallningen. Alla gudstjänster är på svenska och spanska, medan barn- och ungdomsverksamhet är helt på svenska. Det är alltså ingen sluten grupp utan en missionerande församling som vill vara en välsignelse för staden där de bor.

Pingstkarismatisk explosion! Det är detta vårt land är i behov av. Låt oss tacka Gud för dessa nya kyrkor fyllda av liv och kraft. Och istället för att vi, lite överlägset, antyder att de bör aklimatisera sig för att passa in i det ljumma landet lagom, behöver vi ödmjuka oss och be att de får utöva påverkan djupt in i våra förstelnade kyrkostrukturer i kalla Norden. 

En sak är glädjeyttringarna, dansen, den fria bönen och lovprisningen. Detta kanske de flesta i våra gamla kyrkor tycker är spännande och härligt!? Lite svårare blir det måhända att ta till sig deras kompromisslösa och andefyllda förkunnelse? Mitt råd: bjud in lovsångare och pastorer från dessa nya församlingar till förnyelsemöten i er gamla kyrka. Låt dem lära er att be. Att hitta tillbaka till de verkliga kraftkällorna. Och, inte minst, den brinnande, avskalade och radikala väckelseförkunnelsen!

Jag är förväntansfull. En pingstkarismatisk explosion är möjlig! 

Powered by Labrador CMS