Hemmets Vän 1 månad gratis
MED NYHETER SOM BERÖR


Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

Hemmets Vän
nr 29 – 2017

20 juli 2017

En del av innehållet i veckans nummer:Hur förenar man öppenhet och integritet? - Kyrkovalets dilemma

Om man ser till kristenheten i stort är vi dåligt rustade för att kunna stå emot omgivningens tryck därför att vi under de senaste decennierna utvecklat ett förakt för Guds Ord. Det lämnar fältet öppet för världens rådande i det allra innersta av kyrkans liv.


Riv vattentäta skott

De sjunkande skolresultaten­ i internationella undersökningar har blivit en hälsosam alarmklocka. Den svenska skolan måste sätta kunskap i centrum. Ge lärare stimulans, arbetsro och låt dem få ägna sig åt sin profession – kunskapsförmedling.


Varför vill THS inte heta Teologiska längre?

Jag blir förvånad. Och samtidigt smått uppgiven. För det första så tvivlar jag på att alla som läser mänskliga rättigheter upplever namnet som väldigt förvirrande. Några studenter kanske rent av är stolta över att studera vid Teologiska högskolan Stockholm? Att det inte finns en koppling mellan teologi och mänskliga rättigheter har jag också svårt att hålla med om. Tvärtom är ju tanken om rättigheter för alla människor väl förankrad just inom det kristna tänkandet.


Kvinnorna står för största bedriften

Kvinnor som föder barn ska mötas med respekt. Ingen ska behöva gå med förlossningsskador som inte blir åtgärdade. En effektiv och känslig eftervård är helt nödvändig. 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies