Hemmets Vän 1 månad gratis
MED NYHETER SOM BERÖR


Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

Hemmets Vän
nr 49 – 2016

8 december 2016

En del av innehållet i veckans nummer:


Redskap mot rotlöshet

Om vårt liv som kristna ska bli begripligt och förankrat i både tid och rum, i historia och nutid behöver vi inte bara kunskap om svensk och internationell historia utan också den bibliska historien, skriver Per Danielsson och uppmanar till daglig egen läsning och reflexion kring bibelordet.


Brist på arbetskraft utan invandring

När vår egen välfärd ställdes på prov klarade vi inte av att hantera situationen. ”Sverige gick på knä”, sas det, men det var inte sant. Däremot hade vi stora integrationsproblem. Men det är en annan fråga.


Lite generösare liv

Den som lever generöst har insett att andras framgång inte tar något ifrån mig. Goda relationer, gemenskap och samarbete står alltid högre i kurs än konkurrens och stridighet.


Framtida pappan avskaffad

 ”Någon rättighet för alla att bli förälder existerar inte, däremot varje barns rätt till sitt ursprung och till en far och en mor.” Det skriver Lennart Sacrédeus (KD) som vill att lagen som gör det möjligt för ensamstående kvinnor att insemineras inom vården i Sverige rivs upp. 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies