Hemmets Vän 1 månad gratis
MED NYHETER SOM BERÖR


Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se


Hemmets Vän
nr 7 – 2019

14 februari 2019

En del av innehållet i veckans nummer:


Låt prästers och pastorers intyg väga tyngre i konvertitärenden

Ett absolut minimikrav är att myndigheter i Sverige gör precis allt för att minimera risken för bristfällig och/eller felaktig hantering av konvertitärenden, skriver Hans Eklind (KD).


Alla tjänar på vänlighet

Man behöver inte vara beteendevetare för att förstå att sådan vänlighet skapar gemenskap både på individnivå och på samhällsnivå. Hela samhällskontraktet bygger egentligen på en människosyn som kokar ner till idén att vi faktiskt ska hjälpa varandra att lyckas.


Oroväckande när explosioner blir vardag

Det är av yttersta vikt att polisen, skolan och allmänheten gemensamt samverkar för att bryta den negativa utvecklingen. Först och främst för de drabbade människornas skull, men också för samhället i stort. Bombdåd och grova våldsbrott ska inte bli vardag i vårt land, skriver Åke Hällzon.


Hur mycket överstatlighet tål EU?

Klimatångesten och ett laddat säkerhetspolitiskt läge kan skrämma människor till att acceptera mer och mer av en överstatlig världsordning, skriver Sven Nilsson som uppmanar till bön inför EU-valet i april. 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies