Hemmets Vän 1 månad gratis
MED NYHETER SOM BERÖR


Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se


Hemmets Vän
nr 29 – 2019

18 juli 2019

En del av innehållet i veckans nummer:


Sommarens konferenser bygger nya relationer

 För många blir upplevelsen av en sommarkonferens en bekräftelse av något som är större än ens eget liv. Låt den erfarenheten ge dig tro för att din lokala församling kan växa som den helige Andes gemenskap i en allt djupare överlåtelse till varandra, menar Sven Nilsson.


Omvälvande stort steg

När man reflekterar över ingenjörskonsten bakom rymdframgångar har många ändå svårt att låta tanken gå några steg till och inse att det också behövs en intelligens bakom vår världs komplicerade och ofattbara tillkomst och funktion.


Snällhet och dumhet

Att skolan inte ska vara så svår, vad betyder det? Att helt enkelt acceptera att elever i Sverige inte ”behöver” förvärva kunskaper som elever i andra länder? För ett industriland som konkurrerar på den internationella marknaden låter det inte speciellt hoppingivande, skriver Åke Hällzon.


Ge unga flyktingar framtidstro

Ta unga flyktingars oro och psykiska hälsa på allvar, låt oss ge dem en långsiktig hem- och skolmiljö med möjlighet till trygghet och framtidstro, skriver Sören Carlsvärd. 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies