Hemmets Vän 1 månad gratis
MED NYHETER SOM BERÖR


Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

Hemmets Vän
nr 29 – 2018

19 juli 2018

En del av innehållet i veckans nummer:Väckt fem i tolv

Historiekunskapen behöver stärkas! Hur kunde Sverige utvecklas till en
framgångsrik nation på så många områden under 1900- och hittills under
2000-talet? Vi skonades från krig, men vi stärktes också av
folkrörelsernas idoga arbete kring frihet och mänskliga rättigheter.
Återigen behöver vi samtala om vilken grund vårt land byggts på. Hur kan
jag visa omsorg, kärlek, istället för förakt? En del ogräs har djupa
rötter. Men det måste ändå ryckas upp.


Demokratins kris och frikyrkan

Jag tror att politiken har att lära av frikyrkan. För denna folkrörelse har bättre lyckats bevara medlemstalen än de politiska partierna. Och de lyckas även skapa engagemang exempelvis hos migranter och invandrare, grupper som vanligtvis har lågt partipolitiskt engagemang. Får jag föreslå demokratiministern ett studiebesök i ett par frikyrkor? Det skriver chefredaktör Åke Hällzon i veckans kommentar.


Självcentrerad värld blir farlig plats

Ska jag ta hand om min broder eller syster? Ja, anser Lena Wentzel och påpekar att Jesus själv rev alla murar som skilde männi­skor åt. Alla får komma in i hans rike och vid nattvardsbordet i församlingen frågas inte efter visum eller uppehållstillstånd.


Trumps Europaresa mycket oroande

Donald Trumps agerande är mycket oroande. Säkerhetspolitik bygger på långsiktighet och förtroende mellan allierade. Men hans nyckfullhet försvårar långsiktigt arbete. Kan Europa och medlemsstaterna i Nato lita på USA? Fram tills dags dato har svaret på den frågan varit ett självklart ja. Men efter denna veckas händelser är svaret inte alls lika självklart längre.


"Behovet av kristdemokratin förstärks ju skörare samhället blir"

Kristdemokratin i Europa och Sverige har åtagit sig att inte bära sitt namn för syns skull eller för att vara en politisk apparat bland alla andra – utan som en förpliktelse, inspiration och ett framtidslöfte, som en familjens röst och det kristendomsvänliga partiet, skriver Lennart Sacrédeus (KD).


Tid för semester?

Naturligtvis har också fromma människor rätt till semester, men måste vi
stänga ner allt redan i maj för att komma igång med allt först i
september, frågar Bo Wettéus.


Bevara det goda i demokratin

Svensk kristenhet måste gå i bräschen för att bevara det goda i den traditionella demokratin och nyskapa formerna för demokratiskt besluts­fattande, skriver Sören Carlsvärd. 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies