Hemmets Vän 1 månad gratis
MED NYHETER SOM BERÖR


Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se


Hemmets Vän
nr 27 – 2020

2 juli 2020

En del av innehållet i veckans nummer:

Att inse dödens realitet

Fram till denna vecka har 18 000 personer befunnit sig inom slutenvården på grund av covid-19-symptom sedan coronautbrottet. Det betyder att de som är friskförklarade och utskrivna nu kan räknas i tusental. Många av dem kommer troligen att få kämpa med ångest, mardrömmar, nedstämdhet och
känslan av overklighet – posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). 
I församlingarna har vi ett arbete att möta de tusentals människor med
PTSD framför oss, men det är också en möjlighet. Att inse livets skörhet
och sin egen dödlighet öppnar för samtal om tro, Gud och meningen med
livet, skriver Åke Hällzon i veckans Kommentar.


Vikande förtroende för Löfven och regeringen

Svenska folket sluter ännu upp runt regeringen och Folkhälsomyndigheten.
Men frågetecknen hopar sig. Tusentals svenskar har fått sätta livet
till. Hade det kunnat förhindras om Sverige agerat mer i likhet med våra
grannländer?


Stoppa övervinster på bostadsmarknaden

Det är oerhört viktigt att vaka över bostadspolitiken. Hyrorna måste hållas på rimlig nivå och tillgången på bostäder behöver öka, påpekar Per Danielsson.


Coronapandemin tänjer på gränserna för människovärdet

Det måste bli en omställning från att betrakta människan enbart som ett evolutionärt fenomen till att uppskatta henne med en attityd av vördnad för livet, skriver Sven NIlsson. 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies