Hemmets Vän 1 månad gratis
MED NYHETER SOM BERÖR


Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se


Hemmets Vän
nr 3 – 2019

17 januari 2019

En del av innehållet i veckans nummer:


Sveriges första ideologiska val

Liberalismen har blivit en överideologi som alla tycks anpassa sig till, skriver Sven Nilsson och påpekar att sakfrågorna har fått en underordnad betydelse i jämförelse med vilken ideologi makten företräder.


Navigation i osäkra vatten

Sekulariserade ledare räknar knappast med de knäppta händernas kraft. Men historien har många exempel på att det varit just enkla gudsmänniskor  som fått bli katalysatorer till nytt hopp och ljus i en mörk tid. Det är dags igen, inte bara i Sverige utan i hela Europa.


Säg vad du ska göra och gör det du har sagt

Ingen av oss kunde förutse det som skedde, men varje bönesuck har sannerligen behövts. Nu tackar vi Gud för att han håller landet i sina stora allsmäktiga händer och ber för den politiska utvecklingen kommande veckor, skriver Åke Hällzon.


Kristiskt läge när kyrkor blir moskéer

Situationen för kyrkan i Sverige och Europa är allvarlig när församlingar säljer sina kyrkobyggnader som sedan görs om till moskéer, varnar pastor Merzek Botros. 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies