”Mänskligt liv verkar ha blivit värdelöst i Nigeria”

Föräldrar väntar på nyheter om de kidnappade LEA Primary and Secondary skoleleverna i Kaduna i Nigeria den 9 mars.

– Nigeria har ett överflöd av otäcka historier just nu. Antalet kidnappningar växer kraftigt, människors liv värderas allt lägre och verkar alltmer försumbara, säger Jabez Musa, nigeriansk människorättsadvokat, när vi talas vid på telefon. Han finns i nordcentrala Nigeria, där flera masskidnappningar den senaste tiden har skakat landet.

Publicerad Uppdaterad

Hemmets Vän har i tidigare nummer skildrat det ökade våldet mot kristna i Nigeria, framför allt i landets nordliga delar där islamister tagit kontrollen över flera delstater och infört muslimska sharialagar. Våldet och angreppen har dock spridit sig från nordöstra och nordvästra delarna av Nigeria alltmer mot de centrala delarna av landet. 

Kidnappningarna är ett uttryck för ett missnöje mot den västerländska kultur som också Nigeria som land representerar.

Jabez Musa, nigeriansk människorättsadvokat

Människorättsadvokaten Jabez Musa (fingerat namn) finns i delstaten Bauchi och samarbetar bland annat med Open Doors International. Han talar om två av de senaste stora kidnappningarna som skedde inom en vecka – den ena i delstaten Borno, där cirka 200 kvinnor och barn kidnappades från ett flyktingläger när de gått ut för att samla ved. 

Enorma lösensummor

Och bara ett dygn senare angreps en grundskola och gymnasieskola i delstaten Kuririga och 280 skolelever kidnappades. 28 av barnen har hittats eller lyckats ta sig tillbaka, men resten är borta.

Musa talar om den enorma lösensumma som kidnapparna krävt för skoleleverna – sex och en halv miljoner kronor plus elva Toyota Pickups-fordon och 150 motorcyklar.

– Men du minns kanske skolflickorna som kidnappades av Boko Haram i Chibok, Borno 2014? Tio år senare är 98 av 276 flickor fortfarande fångar hos islamisterna. I februari 2018 kidnappades ytterligare 110 flickor i samma nordöstra del men i delstaten Yobe. En månad senare släpptes alla flickor utom Leah Sharibu, helt enkelt därför att hon vägrade avsäga sig sin kristna tro. Vi vet inte var hon finns idag. Vi hör rykten om att hon gifts bort med en av befälhavarna i Boko Haram och har två barn. Jag vet inte om det är sant.

Hjälplösa

– Både myndigheter och säkerhetspolis tycks vara hjälplösa inför islamisterna, men de fördömer attackerna. De säger hela tiden att de fördömer dem, men vi har inte sett ansträngningar från federala eller statliga myndigheter för att sända trupper och rädda ens dem som nyligen kidnappats, fortsätter Jabez Musa.

– För folk i Nigeria håller det här snabbt på att bli det nya normala eftersom det inte finns någon politisk vilja att lösa detta säkerhetsproblem. Dessa kidnappningar har fått större rubriker därför att antalet offer är så högt, men här, lokalt, sker nya kidnappningsincidenter dagligen.

– Om två kidnappas här är det tre som kidnappas någon annanstans och ytterligare en kidnappning på en annan plats. Det sker dagligen vare sig det sker i nordöstra Nigeria, nordvästra delarna av landet eller i nordcentrala Nigeria, där jag finns.

Vad beror det på? Varför tror du kidnappningarna blir allt fler just nu?

– Jag tror att det finns en re- ligiös agenda bakom det som händer. Om vi tyder Boko Harams ideologi korrekt så förstår vi att det islamisterna vill göra i Nigeria är att införa sharialagar, de vill påtvinga den muslimska religionen på Nigeria och det nigerianska folket, svarar han.

– Kidnappningarna är ett uttryck för ett missnöje mot den västerländska kultur som också Nigeria som land representerar. Allt som handlar om skolor är till exempel västerländskt för dem. Boko Haram är ett uttryck för att undervisning är synd. De är emot allt västerländskt såväl som kristet, det är filosofin de ger uttryck för. De menar att genom att handla på det här sättet kommer de att tvinga Nigeria att bli helt muslimskt. 

Vi har kontaktat EU och FN om hjälp, men får ingen respons.

Jabez Musa, nigeriansk människorättsadvokat

– Boko Haram startades i nordöstra Nigeria men spreds till andra regioner i landet när regeringen bekämpade dem. Då tog de sig till nordvästra Nigeria och blev banditer, gangsters. De spreds till nordcentrala Nigeria och blev där militanta fulaniherdar. Det är så de gör – de flyttar på sig och skapar andra militanta grupper om de inte kan stå emot myndigheterna eller säkerhetspolisen på en plats.

– Men Boko Haram finns där i grunden. De är involverade i såväl dödande som kidnappning. De kidnappar människor, offrens familjer betalar lösensummor och pengarna används för att köpa vapen och annat som de använder för att fortsätta kidnappa och döda människor. Det är så de gör här. 

Hur reagerar folk på det här?

– Det finns en trötthet hos folk, de är trötta på allt som händer. De önskar att myndigheterna kunde stoppa dem men det har de inte kunnat göra. Myndigheterna är svaga. Som det nu ser ut har myndigheterna ingen säkerhetspolis som folk kan se och säga: ”Ja, myndigheterna är redo att slåss och stoppa dem.” Nigerianerna är besvikna, minst sagt. 

Extremt många kristna har angripits och dödats, inte minst under det senaste året. Open Doors talar i sin World Watch List om över 5 200 döda under 2023 och om 37 500 döda sedan 2011. Andra organisationer har ännu högre siffror. Vad tänker du om det här?

– Open Doors International har helt rätt, men också andra internationella organisationer. Siffrorna skiljer sig åt därför att i vissa fall är dödsfallen registrerade, i andra fall är de inte rapporterade, säger Jabez Musa.

– Open Doors talar också om att Nigeria är det sjätte landet på deras World Watch List över länder där det är svårt att vara kristen. Det är sant och det beror på våldet. Det är så mycket våld, så mycken blodspillan, så mycket kidnappningar och så mycket kriminalitet, det är vad som pågår här.

– Som sagt: Nigeria har ett överflöd av otäcka historier. Vi tycker inte om berättelser om dödande och våld därför att det finns överallt. Tyvärr har mänskligt liv blivit värdelöst, försumbart eller förslösat. Liv förslösas och inget händer. Det är den situation som Nigeria befinner sig i. Vi önskar att det här kunde sluta snarare än senare därför att liv försvinner, unga liv inte minst. 

Vad tänker du om de internationella reaktionerna på det här?

– Internationella människorättsorganisationer, som Open Doors och andra kristna organisationer, har varit väldigt hjälpsamma i det här. Många kristna organisationer har utvidgat si-na humanitära tjänster till de nationella flyktingar som finns i Nigeria, vare sig de finns här i delstaten Bauchi, där jag finns, i delstaten Benue eller överhuvudtaget i nordcentrala eller mitten av Nigeria, svarar Jabez Musa.

– Besvikelsen, vare sig det har handlat om USA eller Europa, har varit de statliga reaktionerna. De har inte varit tillmötesgående. De ser åt annat håll när sådana här saker händer. Vi har deras ambassader i Nigeria, och ändå låtsas de som om ingenting händer. När deras regerings-representanter kommer från väst stannar de i Abuja (Nigerias huvudstad), och politikerna där övertygar dem om att problemen är ekonomiska och inte religiösa eller politiska. Det nöjer de sig med och åker hem igen. 

Människor samlas runt det område där beväpnade män kidnappade skolbarn i Chikun i Nigeria, torsdagen den 7 mars. ”Herr guvernör vi kan inte sova, inte ens under dagsljus” står det på skylten.

– Vi säger till dem: Kom hit där det händer! Då kommer du att se hur kristna samhällen väljs ut och blir mål i attackerna. Inte alls muslimska samhällen. Du har också muslimer här, vi lever tillsammans i samma samhällen, men när attackerna kommer är det endast kristna som attackeras.

– Det är därför kristna ser det här våldet utifrån ett religiöst perspektiv. Vi önskar att det internationella samfundet ville hjälpa till. Att exempelvis EU skulle gå in och pressa Nigerias regering att undersöka och ställa förövarna inför rätta. Men det har vi inte sett, de är tysta. 

Jabez Musa, som i 15 år arbetat som människorättsjurist, berättar hur de kontaktat både FN och EU men inte fått respons. Han talar bland annat om julnattens attack mot kristna i Bauchi där över 200 människor dödades. 

– Inget hände, så vi ser att uppmärksamheten från det internationella samfundets blickar är någon annanstans och inte hos oss. Kanske har de lämnat oss ensamma. 

– Jag tror att situationen har blivit svårare tidvis under mina år som advokat. Det är tillfällen då våldet minskar eller stoppas helt, men så kommer det tillbaka än värre. Så freden har aldrig varit stabil.

Situationen blir allt värre

– Om vi går efter antalet som har dödats kan vi dra slutsatsen att situationen blir allt värre därför att mördarna finns fortfarande häromkring, de har aldrig blivit infångade och ställda inför rätta. Aldrig. Säkerhetspolisen säger att de var på väg men att angriparna hade försvunnit.

– Men vi säger: De är inte spöken, de är mänskliga varelser och de bor i Nigeria bland andra nigerianer. Säkerhetspolisens roll är att fiska fram dem och åtala dem, men det sker aldrig. Det är därför situationen ser ut som den gör, avslutar han.

Powered by Labrador CMS