Sveriges kristna grund hotad

Ledare. Genom att lära av historien kan vi bibehålla det goda som många generationer före oss byggt upp

Kyrkklockornas toner blev viktiga markörer för ett annat liv än våld, girighet och hat. Från våra första kyrkor började ett nytt samhälle successivt växa fram.
Publicerad Uppdaterad

Sverige har en lång tradition där vår historia har formats av kristna värderingar tillbaka till kristendomens början. Principer som nu ifrågasätts och urvattnas. Hur bygger vi ett gott samhälle, där en varm och utgivande omsorg om min nästa är viktig? 

Drygt tusen år av utveckling har format vårt svenska samhälle, från vikingatidens brutala erövringståg i Europa till kristendomens introduktion i Sverige på 800-talet. Från skoltiden minns vi berättelser om de barbariska svenska vikingarnas plundringståg till andra nationer. Men med vikingarnas erövringsresor kom också influenser från ett Europa med andra värderingar.

Vikingarna hade mött förvandlade människor, som älskade sin nästa, och vände andra kinden till. Det är några av de principer som är rotade i Jesus Bergspredikan för 2000 år sedan. I manualen för ett fruktbärande liv ligger det universella kärleksbudskapet ”Allt vad ni vill att människorna ska göra er, gör så mot dem.” 

Kyrkors byggande och kyrkklockornas toner blev viktiga markörer för ett annat liv än våld, girighet och hat. Från våra första kyrkbyggnader, samlingsplatser för vägledning, undervisning och hopp, började ett nytt samhälle successivt växa fram. Den bibliska kunskapen, som förmedlades av dåtidens präster, munkar och nunnor, blev vägledande för det dagliga livets relationer och samhällets överlevnad.

På alla områden där fruktbärande samhällsliv bröt fram från 1000-talet kan vi se spåren av det kristna budskapet.

Med kyrkorna följde klostren, den tidens lärosäten och grogrund både för trädgårdsodling, sjukvård, socialtjänst och kulturell bildning. 

Även om våra kungars maktkamp och girighet också lyste fram, så formades steg för steg det samhälle som lade grunden till vår tids skolutbildning, hantverk och andra fundamentala samhällsfunktioner.

Från mitten av 1900-talet och framåt började dock ett ifrågasättande av denna tusenåriga samhällsväv. Med sekulariseringen kom politiska partier, där några ville riva upp denna grund för ett fungerande samhälle. Med industrialismen kom inte bara skickliga företagare utan också de som ville krama livsluften ur fattiga arbetare, vilket på vissa håll ledde till social misär.

Hur ska vi värna och bibehålla ett gott samhälle? 

Faran är stor att vi blir historielösa om vi kapar banden till de grundläggande, ursprungligt goda principer, som har sina rötter i Ordspråksboken och Bergspredikan. Där finns tydliga riktlinjer för hur ett gott umgänge ska fungera i familjen, utbildningen, sjukvården, socialtjänsten, relationen till andra folk och nationer.

Det är fascinerande att läsa kyrkohistorikern Kjell O Lejons kortfattade överblick ”Sveriges kristna arv” (2023) tillbaka till tiden då Sverige kristnades. Nu har vårt lands 349 riksdagsledamöter fått denna kyrkohistoriska kunskapsbank. Förhoppningsvis blir den läst! 

På alla områden där frukt­bärande samhällsliv bröt fram från 1000-talet kan vi se spåren av det kristna budskapet. Självklart gick inte allt samhällsbyggande på räls. Människors egoism och bristfälliga beslut har hotat det goda samhället. Genom att lära av historien kan vi förhoppningsvis bibehålla det goda som många generationer före oss byggt upp.

Powered by Labrador CMS