Komplext när ljusare tider väntar församlingarna

Ledare. Stöd behövs i tid med stora utmaningar för små, kristna medier

Samtidigt, när ett genombrott för kristen tro verkar nära, försvåras plötsligt möjligheten att nå ut med evangeliet på grund av att det statliga mediestödet försenas, skriver Hemmets Väns chefredaktör Åke Hällzon.
Publicerad Uppdaterad

Under några år såg det mörkt ut för frikyrkan. Ännu dystrare för Svenska kyrkan ska sägas, också den en frikyrka, separerad från staten i 24 år.

Vi har under året som gått skrivit i Hemmets Vän om hur muslimska samfund ökar och frikyrkorna som kollektiv minskar. Störst tapp bland traditionella folkrörelsefrikyrkor de senaste åren har drabbat Equmeniakyrkan, men även Evangeliska Frikyrkan, Allians­missionen, Frälsningarmén och Pingströrelsen har tappat medlemmar. 

Detta var länge verkligheten. Kyrkans självbild var att vi är gemenskaper som arbetar i motvind. Det talades om vintertid för Sveriges kristna. Vi behövde övervintra i väntan på en ny vår. Det är sant att många församlingar tvingades lägga ner under 2010-talet, och för den som bara tittar på statistiken kan det se ut som att muslimska samfund tar över den religiösa kartan. 

Under året som gått har något hänt. Tecknen på att ett nytt kulturklimat gjort entré har kommit tätare och starkare. Våren är otvivelaktigt i antågande och trenden har varit närmast övertydlig. Något vi uppmärksammade veckan innan jul i denna spalt.

Listan på den kristna trons inbrytning är lång. Låt mig nämna ett genombrott från 2023. Det som skedde på den svenska bioscenen med filmer som Sounds of Freedom och Jesus Revolution var just en revolution, i kulturvärlden men också i ett större perspektiv. Filmerna blev två av årets största publikframgångar för SF:s Filmstaden, som därigenom fick upp ögonen för den kristna biopubliken. (Läs mer om vad som hänt i kölvattnet av de kristna succéfilmerna och vad som nu är på gång på Kulturen i denna tidning, sidorna 6 och 7.)

Under 2023 öppnades dörrarna för kristen tro och andlighet på allvar. Jag tror förändringen kan förklaras som frukten av att kyrkor och lokala församlingar under lång tid hållit ut i sitt arbete och varit trogna de kristna praktikerna, trots bistra tider. När man fortsatt mötas till gudstjänst, fira nattvard, läsa Bibeln och be har till sist en ny öppenhet växt fram. På redaktionen ser vi det dagligen, nyfikenheten på Gud och närvaron av kristen tro finns plötsligt hela tiden och överallt i det offentliga samtalet. 

En följd av detta är en ökad medvetenhet om kristnas utsatthet. Journalisten och profilerade liberala opinionsbildaren Sakine Madon, alltid med tydlig sekulär blick i sina texter, konstaterade i veckan i Uppsala Nya Tidning att ”var sjunde kristen i världen är utsatt för svår förföljelse för sin tro. Så varför verkar det gå trögt att ta in, i trygga Sverige med korset i flaggan? Kanske är det svårt att släppa det västerländska perspektivet. En del tycks koppla ihop kristendomen med kolonialväldena. Men i exempelvis Mellanöstern är det de kristna som fördrivits, utsatts för folkmord och andra grymheter.”

Samtidigt finns krafter som på olika sätt håller emot förändringen. Sveriges Radios tondöva nedläggning av programmet Människor och tro är ett sådant drag. När ett andligt genombrott är nära förestående, då väljer Public service att lägga ner det program som särskilt fördjupar religiösa skeenden. (Låt vara att programmet även bevakar andra trosinriktningar än kristna, men ändå.) Ett annat försök att motarbeta den framväxande vågen av kristen närvaro i det offentliga är Göteborgspolitikerna i stadens förskolenämnd som i dagarna beslutat att rättsligt pröva om en kristen förskola får fortsätta be bordsbön, något Dagens Nyheter var först med att berätta om. Enligt nämndens ordförande kan bönen innan maten nämligen strida mot barnkonventionen. Som skäl anger ordföranden att barn på förskolan är för små för att själva kunna välja att inte delta vid bordsbön. 

Oaktat dessa exempel är kulturskiftet tydligt. Det går inte att förneka den kristna trons återkomst. Församlingstillväxten kommer märkas, inte överallt, men trenden med vikande siffror bryts inom kort.

Desto mer utmanande är situationen för kristna medier som Hemmets Vän. I måndags trädde en ny mediestödslag i kraft. Sammanfattningsvis innebär den att Hemmets Vän, och alla andra tidningar som har haft statligt presstöd, kommer att få vänta på utbetalning av det nya mediestödet till slutet av april. Skälet till detta är den förra regeringens utredning om ny medielag som tillsattes för sent. Framför oss har vi därför fyra månader helt utan statligt stöd. Vi kommer vara i stort behov av ekonomiskt stöd från våra läsare. 

Samtidigt som vi alltså ser en stark andlig hunger, en ökad acceptans för kristna medieröster som Hemmets Vän och en tydligt växande allmän kristen närvaro i svenskt kulturliv kommer vi, som mindre, fristående medieaktör, nu möta fyra tuffa månader. Vi på Hemmets Vän kan inte bedriva journalistisk verksamhet utan det statliga mediestödet. Enbart prenumerations- och annons­intäkterna täcker inte kostnaderna för att ge ut en tidning. 

Denna dubbla verklighet är svår att ta in. Tecknen är tydliga, Gud är i rörelse. Samtidigt, när ett genombrott för kristen tro verkar nära, försvåras plötsligt möjligheten att nå ut med evan­geliet eftersom staten uppger försening som skäl för att inte leva upp till sina åtaganden. 

Vi behöver därför bli än fler som prenumererar på Hemmets Vän och vi behöver tillfälligt ett ekonomiskt stöd under perioden januari till april. 

Så kan du stödja oss i väntan på nytt mediestöd: 

• Fortsätt prenumerera! Tipsa familj, vänner och bekanta om att teckna en prenumeration. Ring oss på 019-16 54 00 eller hör av dig på e-post info@hemmetsvan.se 

• Stöd vårt arbete med en gåva till Stiftelsen Hemmets Väns Mediamission på PostGiro nr 9604-0. 

• Bed med oss! Be en bön för Hemmets Vän och vårt arbete, att vi tillsammans med er läsare ska få fortsätta verka för trons spridning.

Bilden inför 2024 är komplex. Vi vill inget hellre än att få fortsätta skriva om vad Gud gör i Sverige och rapportera om en kommande nystart för kristenheten. Men det kommer inte vara möjligt utan stöd från våra läsare. 

Hjälp oss navigera genom denna vår. Hjälp oss på Hemmets Vän att få fortsätta vara en del av förnyelserörelsen i kristenheten och Guds återkomst i Sverige.

Det ljusnar vid horisonten! Tack för ditt stöd.

Powered by Labrador CMS