Så många kan läsa Bibeln på sitt språk

Efter 27 år av dedikerat översättningsarbete presenterade bibelsällskapet i södra Stilla havet stolt den fijianska studiebibeln den 3 oktober 2023 under ett lanseringsevenemang.

Hela Bibeln finns idag tillgänglig på 743 språk som talas av 5,96 miljarder männi­skor, enligt nya siffror från United Bible Societes (UBS). Men fortfarande har 3 710 av världens 7 396 språk inte någon bibeltext alls översatt.

Publicerad Uppdaterad

– Nu när jag efter mer än fyra år har större inblick i vilket grannlaga och tidsödande arbete bibelöversättning är, tycker jag att det är fantastiskt hur bibelöversättare i olika länder kämpar för att ge sina medmänniskor tillgång till Bibeln, säger Anders Göranzon, generalsekreterare i Svenska Bibelsällskapet, som är en del av UBS.

– Det är stort att ingå i detta världsomspännande nätverk. Tillsammans gör vi stor skillnad, fortsätter han.

– Vi ska också komma ihåg att bibelöversättning sker i flera steg på vägen mot en helbibel. Det kan vara Nya testamenten, bibeldelar, videoinspelningar med teckenspråk och annat som är användbart och läsvärt för väntande bibelbrukare, säger Anders Göranzon.

Under 2023 slutförde bibelsällskap inom United Bible Societies bibelöversättningar på 106 språk som talas av 1,25 miljarder männi­skor, berättar Svenska Bibelsällskapet i ett pressmeddelande. 72 av språken har fått förstagångs­översättningar, varav 16 helbiblar och 17 Nya testamenten.

Endast omkring 60 av världens 400 teckenspråk har någon bibelöversättning. Bara ett har hela Bibeln och det är nordamerikanskt teckenspråk. Förra året färdigställde bibelsällskapen ytterligare skriftdelar på 15 teckenspråk. 

Anders Göranzon, generalsekreterare i Svenska Bibelsällskapet.

Under 2023 levererade UBS översättningsteam bibeltexter i olika format till en av åtta personer över hela världen. Allt fler läser exempelvis idag Bibeln digitalt, genom olika bibelappar. Genom Digital Bible Library kan hundratals miljoner människor världen över få tillgång till Bibeln på det egna språket via webbplatser och appar som Global.Bible och YouVersion.

Under 2023 har nästan 350 nya texter på 265 unika språk lagts till Digital Bible Library (DBL), vilket gör att det totala antalet texter är 3 440 på 2 069 språk. Dessa språk används av över 6,15 miljarder människor. 

 I år lanserar ni Nya testamentet på sydsamiska – hur uppmärksammar ni det?

– Svenska Bibelsällskapet arrangerar den 23–25 augusti en fullmatad lanseringshelg i Östersund (eller Staare, som det heter på sydsamiska). Det blir utställningar, seminarier, konsert och på söndagen högmässa med högtidligt mottagande av översättningen.

 Nyöversättningen NT 2026 är annars det största översättningsarbetet för Svenska Bibelsällskapet – hur långt har ni kommit?

– All text är översatt från grekiska till svenska i en första och andra version. Nu arbetar redaktionskommittén med att bearbeta texten. Därefter kommer olika konsulter in. Fortfarande återstår mycket arbete, men vi följer en noga tidsatt planering. 

 Varför är en ny översättning av Nya testamentet viktig?

– Ett av de viktigaste skälen är att forskningen gått framåt på olika områden under de fyrtio år som gått sedan NT 81 kom. Språket har också utvecklats under denna tid.

 En annan del av arbetet är att Bibeln som punktskrift idag finns på 51 språk, bland annat finns Bibel 2000 som punktskriftsbibel. Men när kommer en hel teckenspråksbibel på vårt språk – något som endast USA har idag?

– Bibelsällskapet förbereder ett återupptagande av bibelöversättning till svenskt teckenspråk. Vi samarbetar med Folk & Språk. Vi hoppas att ett beslut kan komma inom kort.

 Enligt en undersökning för några år sedan har nio av tio svenskar en bibel hemma, men bara 2 procent av svenskarna läser Bibeln varje dag. Hur gör vi för att få svenskarna att läsa Bibeln? Och hur motiverar vi det?

– Ett av Bibelsällskapets uppdrag är att göra Bibeln använd. Vi arbetar ständigt med detta. Ett exempel är vår uppskattade bibelläsningsplan: Bibelläsning och bön. Vi samverkar också med kyrkor och samfund kring detta. 

– Genom att läsa eller lyssna på Bibeln får vi höra Guds tilltal in i våra liv. Det är en förmån att ha tillgång till en bibel. Genom historien, men även i dag, längtar människor efter just detta. Vi som har tillgång till en bibel på vårt modersmål är privilegierade, avslutar Anders Göranzon, Svenska Bibelsällskapet.

Powered by Labrador CMS