45 EFK-ledare betonar
biblisk äktenskapssyn

Evangeliska Frikyrkan debatterar äktenskapssynen. Denna fråga står i fokus när samfundet samlas till kongress i Kungsportskyrkan i Huskvarna den 24-25 maj.

Ska enbart den klassiska bibliska äktenskapssynen, att äktenskapet är mellan man och kvinna, fortsätta gälla inom Evangeliska Frikyrkan? Det blir en av frågorna när samfundet håller kongress i Kungsportskyrkan i Huskvarna den 24-25 maj.

Publicerad Uppdaterad

För drygt tre år sedan fick EFK:s styrelse uppdraget att arbeta med frågan om samkönade relationer och äktenskapssynen. Ska äktenskapet gälla endast mellan man och kvinna? Eller ska även samkönade par kunna vigas? Så är det redan idag i några EFK-församlingar, fast samfundslinjen är att äktenskapet gäller för man och kvinna.

Nu har 45 EFK-pastorer och församlingsordföranden skrivit en motion till kongressen i maj, där de betonar att den klassiska äktenskapssynen om äktenskap, enbart mellan man och kvinna, bör gälla konsekvent i undervisning, praxis och själavård.

Vilken uppfattning ska förmedlas till ungdomar, och hur ber vi för dem som brottas med dessa frågor?

Stefan Swärd, pastor

En av motionärerna är pastor Stefan Swärd, som i många år har engagerat sig i denna fråga. En arbetsgrupp inom EFK presenterade för ett år sedan ett ställningstagande som sedan har debatterats och studerats i EFK-församlingar runt om i Sverige. Motionärerna menar att arbetsgruppen öppnar upp för en ändrad äktenskapssyn. Det visar arbetsgruppens rapport, men också när man accepterar att enskilda församlingar väljer en annan väg än att enbart hålla fast vid den klassiska synen på äktenskap mellan man och kvinna. Snart är det dags för beslut. Motionen kan avslås. Då måste kongressen deklarera varför. Om den antas, att äktenskapet gäller enbart för man och kvinna, blir den väg-ledande för EFK-församlingar i landet. 

Olika synsätt

Inom kyrkorna i Sverige finns olika uppfattningar. Svenska kyrkan viger samkönade, även om man står för att äktenskapet gäller för man och kvinna. Inom Equmeniakyrkan, som innefattar tidigare missions-, baptist- och metodistförsamlingar, har Equmeniakyrkans kyrkokonferens sagt att det är upp till den lokala församlingen på en ort att bestämma vilket synsätt man har.

När nu EFK:s kongress ska ta ställning till motionen menar en av motionärerna, Stefan Swärd, att den rapport som arbetsgruppen lämnade till EFK-församlingarna för ett år sedan, är den mest kontroversiella som lagts fram under de 40 år han har varit engagerad inom Örebromissionen och Evangeliska Frikyrkan. Han är kritisk till arbetsgruppens sammansättning. 

– Redan för ett år sedan tog debatten fart. Många pastorer hörde av sig till mig och en del ville redan då lämna EFK. Men jag försökte lugna ner reaktionerna. 

Troligen sympatiserar betydligt fler än de 45 som skrivit under motionen.

– Vi skrev motionen för att frågan skulle komma upp på EFK-kongressen i maj. Vi vet att EFK:s styrelse har behandlat motionen. Styrelsen kan välja att hålla med motionärerna eller anse att motionen är besvarad genom att man redan gör det motionen föreslår. Men den kan också avslås. Vi har inte hört något hur man uppfattar det vi skrivit, fortsätter Stefan Swärd.

Han betonar att motionärerna inte vet om det de skriver representerar en minoritet av EFK:s medlemmar eller om merparten understöder den klassiska äktenskapssynen.

Sakfrågan prövas

– Om vi får upp motionen på kongressen får vi saken prövad. Då vet både styrelsen och missionsledningen om den klassiska synen på äktenskap ska stadfästas. Samtidigt blir ett godkännande av motionen, att EFK:s styrelse och ledning kritiseras utifrån den rapport om äktenskap och samlevnad som man lade fram i våras, när man öppnade upp för en ändrad äktenskapssyn. 

För tiotalet år sedan var kyrkorna ganska enade, när den svenska könslagstiftningen klubbades i riksdagen. Då menade kyrkorna att äktenskapet var en unik relation mellan man och kvinna. Det ansåg även Svenska kyrkan. Men sedan drev kyrkomötet igenom att kyrkan skulle anpassa sig till samhällets lagstiftning. Då sprack enigheten. Idag har alltså Svenska kyrkan en könsneutral äktenskapssyn. Men även den klassiska äktenskapssynen mellan man och kvinna accepteras än så länge.

Officiell syn

Inom Equmeniakyrkan blev den officiella synen att varje lokalförsamling själv får fatta beslut om hur man ser på äktenskapet.

– Om vi som EFK-samfund inte håller fast vid en konsekvent linje i synen på äktenskapet får vi problem på olika sätt. Vad ska undervisas på Torpkonferensen? Vilken uppfattning ska förmedlas till ungdomar, och hur ber vi för dem som brottas med dessa frågor? I förlängningen blir det fritt fram för vad som helst på detta område.

– Varför föreslår man då inte polygami-relationer och individen själv får avgöra hur kärlekslivet ska utformas, undrar Stefan Swärd.

Powered by Labrador CMS