”Nu vill vi veta vad bibelläsarna tycker”

Översättargruppen för NT26 i arbete.

Livsstil. I veckan släppte Bibelsällskapet en provöversättning av Bibelns kanske mest kända text, bönen Vår fader från Matteusevangeliet kapitel 6. Anders Göranzon, Bibelsällskapets generalsekreterare, svarar på frågorna.

Publicerad Uppdaterad

Bibelsällskapet i Uppsala ansvarar för Bibel 2000, den officiella svenska översättningen av Bibelns ursprungstexter. Arbetet med den översättningen påbörjades på 1970-talet. 45 år efter att Nya testamentet utkom 1981 är en ny översättning av Nya testamentet planerad till 2026. 

Hur ligger ni till, blir ni klara med hela Nya testamentet till 2026?

– Ja, vi har en mycket detaljerad plan för hur arbetet ska bedrivas. Vi följer den noga. Arbetet ska vara klart redan i november 2025 så att den nya översättningen kan nå läsarna i bokform året därpå. Det som finns att läsa nu är kortare avsnitt. Vi kallar dem provöversättningar där vi önskar få bibelläsarnas tankar kring ordval och formuleringar. 

Nu kan man ta del av Matteusevangeliets kapitel 5 till 7 där Herrens bön ingår. Vem är det som har översatt den?

– Vi brukar inte berätta vem som har översatt ett visst textavsnitt. Det är ett lagarbete. När primäröversättaren är klar lämnas texten vidare inom arbetsgruppen för granskning och bearbetning. Det är ingen skillnad på en känd eller mindre känd text, vi har en formaliserad gång som texterna ska vandra. Men det är klart att det blir en särskild nerv i arbetet med texter som många människor har en relation till. 

Fakta. Herrens bön i ny provöversättning

Vår far, 
du som är i himlen,
må ditt namn bli helgat, 
må ditt rike komma, 
må din vilja ske, 
så som i himlen, 
så också på jorden. 
Ge oss i dag det bröd vi behöver
och förlåt oss våra skulder, 
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss,
och för inte in oss i prövning, 
utan rädda oss från det onda. 

I den nya översättningen av Vår fader ändras ”låt” till ”må”. Varför då?

– I Bibel 2000 står det ”låt”. Det är en uppmaning. Bedjaren riktar sin uppmaning direkt till Gud. ”Må” är mer en önskan om att det ska bli på ett visst sätt, men det är inte en vädjan till Gud. Bytet har att göra med hur verbet skrivs på grekiska. Både låt och må är ett imperativ, men genom att välja ”må” kan man på svenska fånga att verbet i originaltexten skrivs i tredje person singularis. 

Förväntar ni er reaktioner på andra ordval i översättningen?

– Direkt efter Herrens bön, i vers 14 och 15, användes ordet försyndelser i 1917 års översättning. I Bibel 2000 valde översättarna ordet överträdelser. I den nya provöversättningen står det nu felsteg. Där har skett en förändring.

Powered by Labrador CMS