Eldningsregler skapar förvirring

Vad får man elda på sin tomt? Landets kommuner tolkar regeringens nya avfallsregler på olika sätt.

Vardag. Ja, elda på. Nej, elda inte alls. Förvirringen är stor när landets kommuner ska tolka regeringens nya avfallsregler.

Publicerad Uppdaterad

Förvirringen kommer av regeringens nya regler kring avfallshantering som trädde i kraft vid årsskiftet. Reglerna är en konsekvens av nya EU-direktiv, men regeringens formuleringar har skapat förvirring ute i landets kommuner – som är de som ansvarar för att reglerna ska följas.

Löv och kvistar

I Kungsbacka har kommunen redan ändrat sig. Först var det nej, men i förra veckan kom beskedet att jo, man kan elda trädgårdsavfall. Men inte löv. Nu heter det att ”man kan elda torrt trädgårds­avfall som inte går att kompostera, till exempel ris, kvistar och grenar.” Löv går dock att kompostera påpekas det.

Många kommuner har, både före och efter de nya reglerna, så kallade eldningsveckor. I Stockholm är det, med hänvisning till de nya reglerna, ”tillåtet att elda torrt trädgårdsavfall” under vecka 18, på Valborgsmässoafton och vecka 40. Liknande upplägg gäller i Västerås, där principen är nej till eldning men vissa veckor okej, 16–18 och 40–42 för att vara exakt. I Helsingborg är det veckorna 16, 17, 40 och 41 som gäller.

Storleken har betydelse

I Göteborg gäller att eldning är tillåtet så länge som det inte ”orsakar problem för närboende på grund av till exempel rök, lukt och sotflagor”. I Göteborg gäller det också att hålla koll på pinnarnas storlek i brasan. ”Grenar grövre än fyra centimeter i diameter bedöms inte heller som trädgårdsavfall utan som röjningsavfall”, heter det på kommunens hemsida.

Fakta. Detta räknas som trädgårdsavfall

  • Det gäller framför allt löv, växt­delar och gräsklipp som kommer från skötsel av trädgården. Även stubbar och vedartat avfall såsom grenar klassas som trädgårdsavfall.
  • Ved omfattas däremot inte av bestämmelserna.
  • De nya bestämmelserna är en del av EU:s avfallsdirektiv.

Källa: Naturvårdsverket

Eldningsförbud

I Malmö är det nej till brasor. På kommunens hemsida står att det ”inte längre är tillåtet att elda grenar, löv eller annat trädgårdsavfall”. Eldningsförbud råder 1 april–30 september. Den som vill anordna en majbrasa i landets tredje största stad kan, mot en avgift, söka dispens för det.

Dispens krävs även i Jönköping för den som vill elda trädgårdsavfall. Eldning av fjolårsgräs kräver dock ingen dispens, men det är ”inte tillåtet att samla ihop gräset i en hög och sedan elda det”.

I Uppsala är det nej till att elda trädgårdsavfall, med hänvisning till de nya reglerna. Samma sak gäller i Örebro. Även i Linköping är det förbjudet, men kommunen kan utfärda gratis dispenser.

Powered by Labrador CMS