”Israel ställs inför enorma krav efter Hamas massaker”

Terrororganisationen Hamas dödade hundratals ungdomar i en attack mot en israelisk musikfestival den 7 oktober 2023.

Det sviktande stödet för Israel oroar Lars Adaktusson, ordförande för Vänskapsförbundet Sverige-Israel. 
– Hamas vägrar fortfarande att erkänna Israels existens. De vill utplåna både landet och befolkningen och de använder civilbefolkningen som mänskliga sköldar, säger han.

Publicerad Uppdaterad

Lars Adaktusson, ordförande för Vänskapsförbundet Sverige-Israel, är oroad över den förändrade svenska opinionen i synen på kriget mellan Israel och Hamas. 

– Det som skedde den 7 oktober ställer enorma krav på israeliska militären. Vi får inte glömma att Israel attackerades av terrororganisationen Hamas, som om den inte utplånas kommer att angripa Israel på nytt. Ingen förändring har ju skett. Hamas vägrar erkänna Israels existens. De vill utplåna både landet och befolkningen och de använder civilbefolkningen som mänskliga sköldar.

Som ordförande för Vänskapsförbundet Sverige-Israel är Lars Adaktusson oroad över den förändrade svenska opinionen i synen på kriget mellan Israel och Hamas.

Stödet i det israeliska parlamentet Knesset skulle behöva förändras med ett betydligt bredare stöd, där inte extrempartier på högerkanten får så starkt inflytande.

– Kritiken mot premiärminister Netanyahu har varit väldigt hård från oppositionen. Det finns förmodligen en berättigad kritik. Fel och misstag har begåtts av den israeliska regeringen och militären.

”Ersätt Netanyahu”

I en stor intervju i Dagens Nyheter uttryckte den tidigare svensk-israeliske internationelle presstalesmannen för Israels försvarsmakt, Jonathan Conricus, sin skarpa kritik mot Netanyahu och menade att han borde ersättas.

Vänskapsförbundet Sverige-Israel lägger sig inte i Israels inrikespolitik, utan vill kunna samarbeta med vilken regering som helst i Israel. 

– Samtidigt kräver situationen i Israel, med de yttre hoten som råder, en politisk samling med brett stöd. Vi vet att den nuvarande regeringen bygger sitt stöd bland annat på extrema partier på högerkanten. Det skulle behövas en regering med ett bredare stöd i parlamentet, menar Lars Adaktusson.

Under ett antal år har en debatt pågått, där förhoppningarna är att Sverige ska flytta den svenska ambassaden i Tel Aviv till Jerusalem.

– Vi får se hur stödet i den svenska riksdagen kommer att utvecklas. Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna stöder en flyttning. Om Moderaterna fattade samma beslut, skulle det finnas en majoritet i riksdagen att flytta ambassaden. Frågan om Jerusalem som Israels huvudstad går 3 000 år tillbaka i tiden. Jerusalem har aldrig varit huvudstad för något annat folk än det judiska. Det vore en väldigt viktig politisk markering om en sådan flyttning skulle ske.

Tvåstatslösning

Även om tiden just nu kanske inte är den bästa, får inte frågan prioriteras ner eller avföras från dagordningen.

I den intensiva debatt som pågår om att få slut på kriget mellan Hamas och Israel, har frågan åter förts fram om en tvåstatslösning mellan Israel och det palestinska folket.

– En tvåstatslösning med Hamas vid makten säger sig självt, att det är en orimlig tanke. Det måste till en förändring i den politiska ledningen i de palestinska områdena. Om Hamas finns med i en palestinsk stat kommer attackerna mot Israel bara fortsätta. I dagsläget kan jag inte se att det finns några förutsättningar för en tvåstatslösning. I de palestinska områdena finns världens mest antisemitiska befolkning. Denna är inte beredd att kompromissa med Israel. Det kommer att kräva lång tid för att få palestinierna att förstå att framtiden ligger i att förhandla och kompromissa. Men idag har man inte det palestinska folket med sig. Jag tror tyvärr att en tvåstatslösning ligger långt bort i tiden.

Minskat stöd

Under många år har svenska folket, och inte minst frikyrkans medlemmar, visat ett stort stöd för Israels nation och folk.

– Men det finns oroande tendenser att stödet för Israel sviktar. Speciellt märks det i den yngre generationen av frikyrkliga. Därför är det viktigt att kyrkliga ledare i olika samfund fortsätter att undervisa och opinionsbilda om stödet till Israel.

Lars Adaktusson är glad åt en opinionssamling till stöd för Israel nyligen. Den första Jerusalem Prayer Breakfast, bönefrukost i Stockholm, hölls med över 400 deltagare från Sverige och internationellt. Initiativet kommer från tidigare parlamentarikern i Knesset, Robert Ilatov, och den amerikanske kongresspolitikern Michele Bachmann. I Sverige deltog bland annat Hans Weichbrot, OAS-rörelsen, och Ulf Cahn, tidigare generalsekreterare för biståndsorganisationen Keren Hayesod samt Simon Davidson, Knesset-parlamentariker.

Powered by Labrador CMS