”Nato gör Sverige säkrare”

Debatt. Mikael Oscarsson: Genom att tillsammans med andra stå redo att försvara den fria världen står vi upp för det som är rätt, inte bara i ord, utan också i handling.

Det finns ingen bättre eller mer framgångsrik fredsorganisation än Nato, och bevarande av freden är alliansens själva existensberättigande, anser Mikael Oscarsson.
Publicerad Uppdaterad
Mikael Oscarsson.

Sverige är äntligen medlem av försvarsalliansen Nato. Tillsammans och med hjälp av andra står vi nu redo för att försvara västvärldens fred och frihet.

Den svenska anslutningen till Nato kan inte betraktas som något annat än historisk. Från att ha varit militärt alliansfria i över 200 år är vi nu en del av alliansens kollektiva försvar tillsammans med 31 andra medlemsstater. Detta är bra för svensk säkerhet. Som ett litet land med en begränsad, om än kapabel, militär förmåga är vi i stora delar beroende av militärt stöd utifrån. Ett stöd som vi genom Natomedlemskapet nu också kommer att få om det, Gud förbjude, skulle behövas.

Medlemskapet i Nato är vidare inte enbart en strikt säkerhetsförsäkring, det är också en värderingsbaserad anslutning till den främsta organisationen för den fria världens försvar. De allra flesta av världens starkaste demokratier återfinns här, och det är tillsammans med dem som vi alltid hör hemma. 

Sveriges värderingar kring frihet, demokrati och mänskliga rättigheter delar vi med den absoluta majoriteten av Natos medlemsstater. Anslutningen till Nato är således även en fråga om moral, etik samt rätt och fel. Genom att tillsammans med andra stå redo att försvara den fria världen står vi otvivelaktigen upp för det som är rätt, inte bara i ord, utan också i handling.

Motståndare till Sveriges Nato­medlemskap talar ofta om en rädsla för att Sveriges anslutning bidrar till att öka spänningarna, vilket därmed ökar risken för att Sverige ska dras in i konflikt.

Verkligheten och våra erfarenheter visar dock att det är precis tvärtom. Det var inte Sverige som ökade spänningarna i närområdet genom en illegal och brutal invasion av Ukraina, det var Ryssland. Inte heller var det ett Natoland som blev attackerat av Ryssland, det var det militärt alliansfria och ensamma Ukraina. 

Faktum är att inte ett enda Natoland någonsin under alliansens historia har behövt stå emot ett militärt angrepp. Detta härstammar från alliansens gemensamma styrka som ger en avskräckande effekt, vilket därmed bibehåller freden. Det finns därmed rentav ingen bättre eller mer framgångsrik fredsorganisation än Nato, och bevarande av freden är alliansens själva existensberättigande.

Sveriges anslutning till Nato är lika mycket ett historiskt steg som det är naturligt. Natomedlemskapet är slutet på en lång process av närmande som påbörjades redan för decennier sen. Med alliansens säkerhetsgarantier om ömsesidiga försvarsförpliktelser står vi inte längre ensamma, och Sverige är som en konsekvens idag ett säkrare land. Nu är vi där vi alltid egentligen har hört hemma, tillsammans med de fria demokratierna i väst.

Powered by Labrador CMS