Solcellspaneler
håller i minst 30 år

Med rätt förutsättningar är solcellspaneler alltid lönsamt.

Vardag. Att investera i solcellspaneler är, enligt Energimyndigheten, en bra investering. Dels håller de minst 30 år och ekonomiskt brukar man kunna räkna hem investeringen på tio år.

Publicerad Uppdaterad

Även om solenergin fortfarande bara står för ett par procent av den energi vi använder för uppvärmning i Sverige, pekar alla prognoser på att det är framtidens energikälla.

Energin från solen bildas av en fusion med väteatomer till helium. Och det är imponerande siffror. Varje sekund omvandlas 600 miljoner ton (!) väte till helium. Högt tryck och superhög värme inuti solkärnan driver fram den energi som så småningom även når till jorden och kan omvandlas till husvärme.

Enorma volymer

Solenergins volymer som når oss är enorma. Mätt i watt är det siffran 170 med 15 nollor efteråt! Och vi använder bara en bråkdel av det.

Så det finns verkligen energi att hämta här.

Och då har solstrålarna färdats 150 miljoner kilometer innan de når oss på jorden. Resan tar drygt åtta minuter.

Eller så här: på två timmar tar jorden emot lika mycket energi som världens befolkning förbrukar under ett år.

Då förstår vi att det här är framtidens energikälla. Som en aldrig sinande källa att ösa ur. Det gäller bara att inse hur vi ska använda den på bästa sätt. 

En riktig boom

Solcellspaneler upplever just nu en riktig boom, ett segertåg över världen. Sverige ligger dock ännu långt efter Europaledande Tyskland och Danmark vad gäller antal solceller per invånare. Kontinenten Australien och jättelandet Kina driver på utvecklingen när det gäller att fronta för solenergi.

I Chile står solenergin för hela 18 procent av den samlade energianvändningen. 

Hur mycket står solenergin för globalt av den sammanlagda energimängden? Siffror är vanskliga eftersom utvecklingen går svindlande fort. Men säg 5 procent av världens samlade elproduktion. Procentsatsen ökar stadigt.

Enligt Energimyndigheten levererade svensk solkraft 2 procent av den samlade elproduktionen 2023.

Många fördelar

Då ska vi komma ihåg att vi har tillgång till vattenkraft som står för 39 procent av vår el. Kärnkraften närmare 29 procent. Kraftvärme 8 procent. Vindkraft 21 procent.

Att solkraften boomar beror på flera fördelar: den är oändlig, den är miljövänlig, utsläppsfri, solpaneler kräver sparsamt med underhåll och är tysta, du påverkas mindre av elpriserna om du har en solcellsanläggning. 

Värdet på ditt hus ökar om du installerar denna framtidens energikälla.

Branschföreningen Svensk solenergi (runt 400 medlemmar), be- räknar att det kommer att installeras 65 000 nya solcellsanläggningar i landet i år. ”Med rätt förutsättningar är solcellspaneler alltid lönsamt” hävdar Svensk solenergi. Solceller har vanligtvis en avkastning på cirka 11 procent.

Nöjda kunder

Men är det bara fördelar? Svar: även om fördelarna är många bör man ha lite koll på eventuella frågetecken innan man installerar. Här några exempel:

Det kan vara svårt att utvinna solenergi under mörka kvällar vintertid. Det finns ännu inget kostnadseffektivt sätt att lagra solenergi. Du har en engångskostnad när du installerar panelerna. Panelerna kräver sin plats. 

Men det här är frågetecken som vanligtvis övervinns. Och det finns expertis som hjälper till. I de flesta fall brukar det sluta med nöjda kunder och bra ekonomi på det man satt upp.

Powered by Labrador CMS