Här börjar dagen
med bön via Zoom

– Varje morgon klockan sex börjar vi med bön via Zoom. Vi vill få en bönekultur i kyrkan, säger Anders Olsson, pastor i Södertörnkyrkan i Huddinge.

Livsstil. Vid pendeltågsstationen i Huddinge reser sig Södertörnkyrkan, även känd som Växthuset, med sina karakteristiska breda fönster längs fasaden. Här möter jag Anders Olsson, pastor i församlingen, som delar deras strävan att lyfta bönelivet.
– Bön är ju själva hjärtat och kraften i en kyrka, säger han.

Publicerad Uppdaterad

Anders Olsson har arbetat som evangelist och pastor i mer än 30 år. Han är född och uppvuxen i Luleå. Under tretton år var han pastor i Göteborgsförsamlingen Gilead som senare ändrade namn till Connect Church. Man planterade växande kyrkor i Örebro och Jönköping. Sedan januari 2022 är han pastor i Södertörnkyrkan i Huddinge tillsammans med sin fru Camilla. Huddinge är ett mångkulturellt samhälle där fyra av tio invånare har utländsk bakgrund. Anders vill lyfta fram bönens och Bibelns betydelse. 

Nära pendeltågsstationen i Huddinge hittar jag Södertörnkyrkan, eller Växthuset som det står med stora bokstäver på fasaden. Breda fönster över hela framsidan gör byggnaden unik. Jag ska delta i en bönedag för Asien. Här träffar jag Anders Olsson som är pastor i församlingen sedan några år tillbaka. Anders verkar vara spindeln i nätet för att det praktiska ska fungera för de cirka fyrtio deltagarna som kommit från hela Sverige. 

Stor styrka

Anders berättar att man vill lyfta bönelivet i församlingen. 

– Vi har bön via Zoom varje morgon klockan sex. Bön känns mycket viktigt för oss. Vår längtan är att be också vid lunch, klockan tolv. Vi vill få en bönekultur i kyrkan. Bön är ju själva hjärtat och kraften i en kyrka. Det är så viktigt att det finns ett starkt böneliv och att man ber tillsammans. Det finns en stor styrka i detta. Vi har också bön varje tisdag kväll i kyrkan. Bön ger bönesvar, gör arbetet lättare och folk blir gladare. 

För några år sedan skrev Anders boken 40 steg av tro, en andaktsbok över 40 dagar. Där berättar Anders om sina erfarenheter om hur bönen och Bibeln kan bli verktyg till ett spännande liv.

Huddinge är ett mångkulturellt samhälle där fyra av tio invånare har utländsk bakgrund.

– Vi använder den i våra connectgrupper. Det är en bok om personlig andakt. Den är till för att skapa en resa närmare Jesus och församlingen. Och att komma i tjänst och bli en aktiv del i församlingen, berättar Anders.

Viktig bönestund

– Det stora sker i det lilla. Oftast har det att göra med det lilla samtalet i kammaren, i mötet med den levande Jesus. Vi är inte beroende av de stora mötena eller de stora sammanhangen för att kunna förändras och förvandlas. De stora konferenserna kan vara en bonus. Men de är inget som i det långa loppet skapar tillväxt i våra liv. Vi kan inte vara beroende av dem.

– Det är bättre med ett kort ”möte”, en liten stund med Jesus varje dag, än att man har en stor satsning då och då. Därför är det viktigt att få in en livsstil med bön. Bön på morgonen ger en förståelse för att bön är viktigt. Den ska sprida sig till hela vårt liv, så att när vi möter människor med problem är att be en enkel bön det första vi gör. Be att Gud ska lösa våra problem och att vi inte behöver bära bekymren själva. 

Anders lyfter fram Bibelns betydelse:

– Bibeln förändrar oss. Bibeln och bönen, de två redskapen är nödvändiga för att förändra våra liv. När vi lever i bön så sker något med oss. Vårt verkliga DNA börjar att växa till. 

Det är så viktigt att det finns ett starkt böneliv och att man ber tillsammans ... Bön ger bönesvar, gör arbetet lättare och folk blir gladare.

Anders Olsson

– En daglig dos av Guds ord och bön är en värdefull möjlighet för oss att kunna ha våra liv i balans. Det handlar om att få kraft ifrån himlen och att bli frimodiga kristna. Han vill använda oss. Lever man inte i Ordet och bönen så har man inte så mycket kraft för något annat än sig själv. 

Tidigare utpost till Filadelfia

Södertörnkyrkan var tidigare en utpost till Filadelfia Stockholm. För drygt tio år sedan blev man en fristående församling i samband med att man byggde en ny kyrka. I matrikeln finns nu 365 medlemmar.

– Församlingen köpte en tomt som ingen då trodde på. Den låg i centrala Huddinge och bestod av skog och berg. Det var bokstavligen obruten mark. Eftersom gruppen inte var så stor, var det ett mirakel att man lyckades ro hela projektet i land och byggde kyrkan. En kompetent styrelse lyckades navigera i allt detta. 

– Vi har satsat mycket på att få i gång connectgrupper, mindre grupper i hemmen. Vi har inriktat oss på gudstjänstlivet efter pandemin. Det har tagit tid. Vi arbetar med förnyelse av kyrkan, både med stil och form i gudstjänsten, så att den blir nutidsanpassad. Samtidigt vill vi behålla förankringen i vår historia och tidigare traditioner. 

I de fräscha lokalerna ryms förutom kyrksalen även restaurang, café, second hand-affär, gymnastiksal och konferensrum. 

– Kyrkan byggdes i modern stil med stora glasfönster. Utifrån ser man in i foajén. Man ville att kyrkan skulle ha en öppenhet mot samhället. Kyrkan är samtidigt ett konferenscenter. Vi har många besök i veckorna av från verksamheter i näringsliv och kommun. Dessutom har vi sedan många år en lunchrestaurang som är öppen varje vardag. Vi driver också ett café. Vissa lokaler hyrs ut till olika bolag och företag. Det här gör att vi ständigt har folk i kyrkan. Det är lätt att få kontakt med människor. 

Evangelisation i maj

– Vi arbetar också för att ha en kyrka som är mångkulturell, men även en kyrka som är fokuserad på att nå unga vuxna i vår del av Stockholm. Och vi vill också nå barn och ungdomar. Vi har tankar om att bygga ett barnland i källaren. Vår secondhandbutik kommer att läggas ner och vi gör om lokalen så att den blir mer anpassad för barn och ungdom. Vi tror att familjen är viktig för en församling. 

– På fredagar har vi ungdomsmöten och varannan vecka är det träffar för äldre. Vi är en växande kyrka. Det är fler och fler icke kyrkvana som kommer till våra gudstjänster, vilket är väldigt roligt att se. 

– Vi kommer att ha en satsning sista veckan i maj månad med organisationen Ungdom med Uppgift. Det kommer ungdomar från hela världen för att evangelisera i Stockholm, ett samarbete med Citykyrkan och Korskyrkan i Stockholm för att nå männi­skor på stan. De som vi har sett bli frälsta den senaste tiden är männi­skor som kommer direkt från gatan. 

Märker ni av gängkriminaliteten?

– Än så länge har vi inte kommit i kontakt med den typen av problem. Men vi har medlemmar som bor i dessa områden. Man behöver också ha planering och resurser för att kunna hjälpa dem. Vi träffar människor som lever med trauman och tuffa utmaningar. Det är viktigt att vi hittar rätt. Vi önskar att de ska bli helade, upprättade och bli lärjungar. Vår vision är att kyrkan ska växa, avslutar Anders. 

Fakta. Huddinge kommun

  • Huddinge kommun, är en kommun i södra delen av Stockholms län. Centralort är Huddinge centrum. Kommunen gränsar i norr till Stockholms kommun och större delen av bebyggelsen ingår i tätorten Stockholm.
  • Området har karaktär av sprickdalslandskap. Det finns en del mineral i berggrunden och järnmalm har brutits i trakterna av Nybo. De östra delarna av kommunen är bevuxna med skog. I början av 2020-talet var kommunens största arbetsgivare Karolinska universitetssjukhuset följt av Huddinge kommun.
  • Sedan kommunen bildades 1971 har befolkningstrenden varit starkt positiv, fram till 2020 hade invånarantalet mer än fördubblats. Efter att koalitioner ledda av Moderaterna styrt kommunen under 16 år kunde en mittenkoalition ta över makten efter valet 2022.
  • Folkmängd: 113 920 (2023-12-31)
  • Areal: 140,5 kvadratkilometer.
  • Befolkningstäthet: 870 km2
  • Den 31 december 2018 utgjorde antalet invånare 111 722. Antalet invånare med utländsk bakgrund (utrikes födda personer samt inrikes födda med två utrikes födda föräldrar) var då 45 460, eller 40,69 procent av befolkningen.
  • Källa: Wikipedia
Powered by Labrador CMS