Nyheter

Christer Mattsson är docent i pedagogik och föreståndare för Segerstedt-institutet vid Göteborgs universitet.

Uppmärksammad för sitt fredsbevarande arbete

Nyheter. Christer Mattsson, docent i pedagogik och föreståndare för Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet, får Martin Luther King-priset 2024 för sitt ”outtröttliga arbete med att förebygga extremism och främja fred genom utbildning och kunskap”, skriver Equmeniakyrkan, Kristna Fredsrörelsen och Sveriges kristna råd i ett pressmeddelande.

Publicerad Uppdaterad

Christer Mattsson säger i en skriftlig kommentar att han känner sig stolt och hedrad över att ta emot utmärkelsen, och lyfter särskilt upp behovet av att ha något att tro på:

– De flesta känner till ”… tro, hopp och kärlek, dessa tre och störst av dem är kärleken …” från Första Korinthierbrevet. Visst är kärleken störst, men i vår samtid är tron alltför förbisedd. Tro kan vara mycket, men vi behöver något att tro på. Vi kan inte leva på hoppet och kärleken allena, i synnerhet inte i en tid då orosmolnen hopar sig. 

Naturlig vägvisare

– När hoppet falnar och intoleransen bleker kärlekens färger behöver vi en tro, en tro på en anständighet som hindrar oss från fatalism och hedonism, fortsätter han och skriver: 

– Jag frågar mig själv vad som får människor i svårt lidande att orka stiga upp och möta dagen. Det de har måste vi alla känna, nämligen att livet har en mening även när det är mörkt. Denna tanke har väglett mig i mitt arbete, och Martin Luther King är naturligtvis en vägvisare.

Martin Luther King-priset har delats ut till enskilda personer sedan 2005. Priset går till en person eller grupp som arbetar för fred och rättvisa, för ett bättre samhälle. Motiveringen till årets pristagare lyder fortsatt: 

”Genom sitt ledarskap för Segerstedtinstitutet har Mattsson banat väg för nya metoder i kampen mot våldsbejakande ideologier och rasistiska strukturer. Hans forskning och pedagogiska ansats kring radikalisering och Förintelsens historia levandegör de icke-våldsprinciper som King förespråkade, med en tydlig strävan att utrota och motverka rasism och våld. Mattssons långa engagemang i Sverige, och dess globala relevans, understryker hur han ser utbildning som ett verktyg för social förändring och rättvisa.”

Martin Luther King-dagen

– Jag är glad att en enig priskommitté har utsett Christer Mattsson som pristagare. För hans kunskap och praktiska engagemang för tolerans, och mot radikalisering och extremism, samt olika förtryckande ideologier, säger Sofia Camnerin ordförande i priskommittén och generalsekreterare för Sveriges kristna råd, i pressmeddelandet.

Priset delas ut på Martin Luther King-dagen den 15 januari i Norrmalmskyrkan, Stockholm. 

Powered by Labrador CMS