Nyheter i korthet

Nytt lagförslag att höja lönekravet för utländsk arbetskraft kan slå hårt mot flera kyrkor, menar Sveriges kristna råd.

Höjda lönekrav hot mot kyrkor

Förslaget om att kraftigt höja lönekravet för utländsk arbetskraft kan komma att slå hårt mot flera av kyrkorna i Sveriges kristna råd. Det skriver rådet i ett remissyttrande där de kräver undantag när det gäller lönekravet för ”präster, ordensfolk och dylikt” direkt i utlänningslagen. Det förändrade lagkravet är en del i regeringens arbete för att ge möjlighet att stanna för de som fått avslag på sin asylansökan om de hittar ett arbete. ”De höjda lönekraven är i många fall samhällsekonomiskt oskäliga”, menar SKR. (HV)

Powered by Labrador CMS