Eld i berget!

Krönika. Nu är läge att dra igång räddningsaktioner

Publicerad

För att varsla andra gruvarbetare ropade man ”Eld i berget” efter att stubintråden hade antänts. Då visste alla att inom några sekunder kommer kraftiga saker att ske som får det solida berget att bara falla isär som papper! När evangelisten Reinhard Boonke skulle förklara varför kampanjer var framgångsrika svarade han: ”Predikan utan bön, blir kraftlöst. Bön utan predikan blir lika verkningslöst som dynamit som aldrig antänds. Därför arrangerar vi stora Fireconferences med tusentals deltagare som dagarna innan våra kampanjer är i fokuserad bön.”

Rickard Lundgren, grundare av Gå Ut Mission.

Bön är kraftigare än dynamit. Genom bön är vi med Gud. Vi lämnar över det som bekymrar och tar emot hans frid. Bön ger hopp, botar och befriar. Bön pulveriserar berghårda hjärtan. Fokuset hos den som ber flyttas från ens egen lilla värld till Guds storhet, och då ser vi plötsligt våra medmänniskor. Om tusentals personer ber för samma sak samtidigt, koncentrerar det på ett unikt sätt Guds kraft över ett visst område och aktiverar en stor mängd änglar att utföra sina viktiga uppdrag i det området. Alla dessa bedjare kommer också börja se sina medmänniskor som ligger slagna längs med vägen och behöver räddning. Om då evangelium om Jesus blir förkunnat är det dags att börja ropa: ”Eld i berget!”

I slutet av januari är den ekumeniska böneveckan då miljontals kristna i 120 länder sam- tidigt går in i bön. De kristna i Burkina Faso har i år fått välja vilket bibelord som ska få vägleda bönerna och Guds kraft mot ett visst område. De valde Lukas 10:27: Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv. 

Jesus och en laglärd man samtalar i texten om vad som är viktigt inför Gud och om vem som är vår nästa/medmänniska. Jesus förtydligar detta genom berättelsen om den barmhärtige samarien som hittar en sönderslagen man längs med vägkanten som överfallits av rövare. Innan dess hade två troende judar, som ägnade mycket tid i bön och gudstjänst, också passerat, men utan att ingripa på grund av rädsla för sin egen säkerhet. Men samarien fylldes med barmhärtighet och gick till handling och räddade offrets liv. Det räckte alltså inte med bara böner för att rädda mannen. Det behövdes också konkret handling, såsom en ”första hjälpen”-insats, en sjuktransport, en kostsam sjukvård och till slut uppföljning genom ett återbesök. En hel räddningsaktion. Att predika evangelium om Jesus är för mig en räddningsaktion. Det är att fyllas med barmhärtighet och se sina medmänniskor och göra något för dem. 

De närmaste veckorna är det läge att dra igång räddningsaktioner på den plats där du befinner dig. För just nu är du uppbackad av miljontals förebedjare som ber till Gud för dig och din medmänniska. Avståndet till antänd dynamit är nu särskilt kort! Låt hjärtat fyllas av barmhärtighet för slagna medmänniskor och predika evangelium om Jesus för dem. Då kan änglarna börja ropa över Sverige: ”Eld i berget!”

Powered by Labrador CMS