Salighet mer än en känsla

Krönika. Maria Gustin Bergström: När vi förstår att det bara är Gud som kan ge oss det vi behöver ändras perspektivet på livet

”Ur ett tacksamt hjärta växer den saliga sången fram, underbar att få sjunga tillsammans som en gåva till honom som gör oss saliga”, skriver Maria Gustin Bergström. Här från julens samling för Nashvilleresenärerna. Arkivbild.
Publicerad Uppdaterad

Vad är en salig sång? Det har jag funderat på sedan jag deltog i en resa till Nashville i USA tillsammans med 35 andra sångare, där vi skulle spela in tv-program med sånger som betytt mycket för människor genom olika generationer. Vi sjöng tillsammans och delade livet så som det är – berättelse efter berättelse, tårar och skratt, sorg och glädje. En speciell gemenskap växte fram som vi återupplever när vi möts i olika sammanhang – ett ”vi” som en frukt av att vi har delat livets sång tillsammans. Den saliga sången kanske.

Maria Gustin Bergström.

Ordet salig används inte så frekvent i det svenska språket längre. Efter en konsultation av en uppslagsbok klarnar den svenska betydelsen något: betydelsen ligger nära känslolivet, någonstans mellan att vara lyckligt lottad, att vara sällsamt lycklig och att ha medgång – men också den känsla som uppkommer när man blir räddad eller frälst från något. 

Jesus säger i inledningen till Bergspredikan att vi är saliga när vissa saker inträffar. Här hade han kunnat säga att vi blir saliga av rätt utbildning, en fin bostad, en bra karriär, en lyckad relation … Men i stället säger han helt andra saker: vi är saliga när vi är fattiga i anden, sörjer, är ödmjuka, hungrar efter rättfärdighet, är barmhärtiga, renhjärtade, skapar frid och blir förföljda.

I relation till detta: är saligheten primärt en känsla? Nej, det finns en djupare betydelse om man går till Bibelns grundspråk, vilket också syns i den engelska översättningens ”blessed” (välsignad). Det handlar om en människa som blir välsignad på grund av att hon får del av Guds nåd, om följden av ett liv i gemenskap med Gud i ljuset av hans ord. Salighet i biblisk bemärkelse handlar om tacksamheten över Guds nåd som ger frälsning för den som vill tro. Något mycket djupare än en känsla.

Det första som Jesus räknar upp som saliggivande är att vara fattig i anden. Vad betyder det? De ord som översätts med ”fattig i anden” betyder närmast ”de som är medvetna om sitt behov av Gud” – och plötsligt klarnar betydelsen av Jesu ord. Att förstå hur beroende jag är av Gud skapar en salighet i mitt inre. 

När jag förstår att det bara är Gud som kan ge mig det jag verkligen behöver som människa så ändras mitt perspektiv på livet. Jag får komma till Honom med allt, be om hans ljus över min väg i smått och stort. Filipperbrevet 4:4-7 beskriver det så väl: Gläd er alltid i Herren. Än en gång säger jag: gläd er! Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Salig genom fattigdom i anden – en tacksamhet för Guds nåd när jag är medveten om mitt behov av Gud!

De saliga sångerna vi sjöng tillsammans i Nashville kanske handlade precis om detta: vi delade berättelser om hur Gud varit trofast genom mörka och ljusa dagar, hur beroende vi varit av Gud genom livet. Och ur ett tacksamt hjärta växer den saliga sången fram, underbar att få sjunga tillsammans som en gåva till honom som gör oss saliga.

Powered by Labrador CMS