Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Stora krav och svåra val

Ledare Publicerad: 2021-09-23 16:46

Politiska ledarskiften ritar om den politiska kartan i flera länder just nu. Tyskland väljer ny förbundskansler. Blir det en socialdemokrat efter 16 år med kristdemokraternas Angela Merkel? Sverige ska välja ny statsminister efter Stefan Löfven i november. Ryssland gick till val i söndags, men där tillåts inga oppositionspartier. Norge fick nyligen ledarskifte från borgerligt till socialdemokratiskt.

Vad kännetecknar en god politisk ledare: Lyhördhet för olika grupper i landet? Omsorg om de svaga? Tydlighet mot andra länder för att värna egna landets trygghet? Ansvarsfulla ekonomiska beslut? Historisk medvetenhet om och hänsynstagande till landets rötter och värderingar?

Många länder kämpar idag med små marginaler för att skapa en majoritet. Ju svårare det blir att bilda regering, desto mer komplicerat blir det att hävda sitt eget partis grundvärderingar. Ingen önskar en upprepning av Sveriges situation efter senaste riksdagsvalet 2018 med 129 dagars väntan på ny regering.

Efter senaste valet i Tyskland dröjde det ett halvår innan landet fick ny regering. Kanadas liberala ledare Justin Trudeau fick visserligen behålla regeringsmakten men har ingen egen majoritet.

I skuggan av flyktingkrisen 2015, som exempelvis drabbade både Sverige och Tyskland hårt, förvandlades i Sverige ”öppna hjärtan” till ”hårda hjärtan” när man brottades med svåra integrationsproblem. Flyktingar kan inte bara komma till vårt land. De måste få värdiga förutsättningar att klara livsuppehället. Då ökar kraven på språkförståelse, kulturell anpassning och mycket annat.

Det är alltid lättare att sitta på läktaren och försöka styra matchen. Men det finns en smärtgräns för hur långt ett parti kan gå i kompromisser med samverkanspartners innan det förlorar sin själ.

Sverige och Tyskland är starkt sammanflätade på näringslivssidan med 1 200 företag i Sverige som har tyska ägare och 1 800 svenska företag som verkar i och är beroende av den tyska marknaden.

Mot den här bakgrunden ska socialdemokraterna i Sverige välja ny partiledare och statsminister utan att sälja sin själ. Samtidigt måste man få tillräckligt stöd av koalitionspartier för att överhuvudtaget kunna regera. En handlingsförlamad regering vill ingen ha. Den hotar tryggheten och gör det svårt att fatta beslut som kan föra landet framåt.

Det krävs både mod och vishet för att leda Sverige i detta läge. Samtidigt hänger mörka moln över hela vår värld, där svåra och impopulära beslut måste fattas för att värna klimatet. Vårt lands medborgare måste också kunna känna att tryggheten på våra gator och torg kan upprätthållas. Missmodet under pandemin måste förändras efter kloka beslut, där landets medborgare känner att de är sedda och hörda och inte överkörda.

Även om sittande regering i Sverige försöker visa att vi har en stark ekonomi och goda utrymmen för omsorg och investeringar, så måste höstbudgeten få stöd av flera partier för att regeringen ska få ihop en majoritet. Tidigare decenniers starka majoritetsregeringars tid är förbi. Medborgarna behöver också kunna se att det finns en ideologisk skillnad mellan partierna om vi inte ska få en uppgivenhet och ett politikerförakt.

Hemmets Vän 23 september 2021


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Ledare

Rekordhög långtidsarbetslöshet - på sikt ett hot mot välfärden
Lärdomar i en ny tid?
Restriktionerna borta - covid-19 är kvar
Välkommen satsning mot antisemitism
Ha beredskap - men lev i nuet
Bara så kan vi få bukt med grova brottsligheten
En utmanande politisk bomb
Oviss framtid i Afghanistan
Otrygghetens tid
Pandemin visar vägen


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies