Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Välkommen satsning mot antisemitism

Ledare Publicerad: 2021-09-16 15:03

I dagarna presenterar regeringen, bit för bit, de olika delarna i statsbudgeten för 2021. En nyhet är att arbetet mot antisemitism och andra former av rasism förstärks. Detta är viktigt. Mycket viktigt! Tyvärr utmärker sig Sverige som ett land med ökande problem med antisemitism. Det har inte minst blivit tydligt i Malmö, Sveriges tredje största stad. Trakasserier, hot och svårigheter för den judiska befolkningen att ens bära en judisk symbol som en davidsstjärna eller en kippa i stadsmiljön, är vanligt förkommande. 

Därför är regeringens satsning viktig. Dels handlar den om ett ökat statligt stöd till säkerhetshöjande skyddsåtgärder för det civila samhället, inklusive religiösa lokaler. Hotet mot dessa, och skadegörelsen, har ökat de senaste åren. Det kan handla om skydd av lokaler, teknisk utrustning eller personella resurser.

Även statens arbete mot rasism ska förstärkas med ytterligare åtta miljoner kronor årligen. Särskilda åtgärdsplaner, mot bland annat antisemitism, ska tas fram. Polisen ska kartlägga olika typer av hatbrott, IT-relaterade hatbrott och andra hot mot demokratin.

Eller som inrikesministern formulerade det sammanfattningsvis: ”Hatbrott kan aldrig accepteras i ett demokratiskt samhälle. För att bekämpa hatbrott krävs helhetssyn, långsiktighet och uthållighet.” 

Sverige har, i likhet med de andra nordiska länderna, under lång tid varit ett tryggt välfärdsland. I dag utmanas denna trygghet av ett antal växande allvarliga samhällsproblem. Och det finns etniska grupper som är speciellt utsatta. Att vi har antisemitism i Sverige är illa nog. Att problemen dessutom växer i delar av landet är än värre.

Problemen kommer inte försvinna, men regeringens förslag utgör ett par viktiga steg i rätt riktning, och de är därför mer än välkomna. Initiativet är i linje med den tidigare statsministern Göran Perssons initiativ runt boken Om detta må ni berätta och tillskapandet av Forum för levande historia. 

Det har nu gått tjugo år sedan dess, men tyvärr kvarstår problemen, de växer till och med. Därför är regeringens initiativ på området mycket angeläget.

Men mer kommer tyvärr krävas för att komma till rätta med problemen. För fyrtio år sedan handlade antisemitismen om begränsade grupper av nynazister. Idag finns det tillgång till en uppsjö av antisemitiska texter via internet, på olika språk och från olika världsdelar.

Det vore därför bra att se över den svenska lagstiftningen för att säkerställa att rättsväsendet kan beivra brotten. Och att det finns kompetens inom rättsväsendet, kunskap om olika språk, olika kulturer och religioner, samt om gränsöverskridande nätverk.

Hemmets Vän 16 september 2021


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Ledare

Rekordhög långtidsarbetslöshet - på sikt ett hot mot välfärden
Lärdomar i en ny tid?
Restriktionerna borta - covid-19 är kvar
Stora krav och svåra val
Ha beredskap - men lev i nuet
Bara så kan vi få bukt med grova brottsligheten
En utmanande politisk bomb
Oviss framtid i Afghanistan
Otrygghetens tid
Pandemin visar vägen


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies